מפת המקצועות ז/כישורי חיים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כישורי חיים

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. להתחיל מחדש – כישורים רגשיים וחברתיים לסיוע במעבר לחטיבה  

 • להכיר את תלמידי כיתתו, לגלות אמפתיה לאחר ולקבלו על ייחודו
 • ליצור קשרים חדשים, להציג את עצמו ולהתעניין באחרים
 • לזהות את הכיתה כקבוצת שייכות וקשר

ב. להתמקם במקום חדש

 • להבין את החוויה של "להיות חדש" ולתת לגיטימציה לקושי הכרוך בשינוי
 • לדעת להתבונן על עצמו בתהליך המעבר לשם הרחבת המודעות העצמית וקבלת עצמו על השונה והייחודי שבו
 • לדעת לזהות דפוסי התמודדות, להתחיל לפתח דפוסי התמודדות יעילים ולזהות גורמי סיוע זמינים
 • להבין כי בשינוי יש הזדמנות ליצור חזון אישי חיובי, מוטיבציה ותקווה

ג.  למידה

 • לאפיין את עצמו כתלמיד – מה הן חוזקותיו, מה הן חולשותיו, ואילו תנאים נחוצים לו כדי ללמוד באופן מיטבי
 • להציג את עצמו כלומד ולהצהיר על צרכיו האישיים בלמידה
 • לזהות כיצד הרגשות המעורבים בתהליכי הערכה ולמידה משפיעים עליו
 • להתמודד באופן רגשי ומעשי עם תהליכי הערכה בלמידה, עם קשיים וכישלונות

ד. לחיות בקבוצה חברתית

 • לראות את כיתתו כקבוצת שווים חברתית אשר מקדמת את יכולותיו מבחינה חברתית ואישית
 • לזהות תהליכים חברתיים ודינמיקה בין-אישית המתרחשים בכיתה
 • לפעול למען מציאת מקום בחברה לעצמו ולאחר מתוך תחושת שייכות וקבלה
 • לשמור על עצמו ועל הזולת במצבי פגיעה ובריונות

ה. התבגרות - עצמאות

 • להכיר במורכבות ובדילמות הקשורות להתבגרות ולהתמודד עימן
 • להבין את ההשתמעות הנובעת מהעצמאות שמביאה עימה ההתבגרות ומהאחריות הנדרשת ממנה
 • להבחין בין סוגי הגבולות שעימם הוא מתמודד – פנימיים וחיצוניים
 • להבין כיצד הוא מושפע ממערכות היחסים שלו עם הוריו ועם דמויות משמעותיות אחרות

ו.   נרגילה ועישון

 • להכיר את נזקי עישון הנרגילה
 • להבחין בפיתויים ובלחצים חברתיים שבסצנת העישון ולעמוד מולם, ללא ויתור על בחירה אוטונומית
 • לייחס חשיבות לאחריותו ולשליטתו על חייו, על גופו ועל בריאותו ולהבין כי בידיו לבחור את סגנון חייו

ז. תפיסת עצמי ודימוי גוף

 • להבין מהי תפיסת עצמי וכיצד היא משפיעה על ההערכה העצמית ועל דימוי הגוף
 • להכיר בשינויים הגופניים הרגשיים והחברתיים המתחוללים בו עם גיל ההתבגרות
 • להכיר בחשיבותן של תזונה נכונה ופעילות גופנית כדרך לשמירה על הגוף ובריאותו
 • לפתח חשיבה ביקורתית כלפי המסרים המועברים באמצעות המדיה בהקשר של תפיסת עצמי ודימוי גוף

ח. חיזור וזוגיות ומה בין חיזור להטרדה

 • להכיר מגוון דרכים ליצירת קשר, הבעת עניין וחיזור
 • להכיר בחשיבות התקשורת הזוגית – הבעת רגשות, מחשבות ורצונות בתחילת הקשר הזוגי, לאורכו ואף בסיומו
 • להכיר בזכותם לסרב לקשר בדרך חיובית ומכבדת
 • לזהות התניות חברתיות מגדריות בנושא חיזור ותפיסת חיזור
 • לזהות התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית ולהבחין בהן גם במצבים מורכבים
 • להכיר אפשרויות תגובה במקרה שחווה הטרדה מינית
 • לדעת את החוק בנושא, את זכויותיו ואת מקורות הסיוע העומדים לרשותו

ט. מניעת הטרדה מינית

 • לזהות מצבים של חציית גבול ושל הטרדה
 • לעצור את הנגיעה, הדיבור או החוויה המטרידה
 • להביע מסר אסרטיבי של פרטיות
 • להכיר אפשרויות תגובה במקרה שחווה הטרדה מינית
 • לשתף, לדווח ולדרוש הגנה

י.  יצירת דיאלוג במצבי קונפליקט

 • לדעת לנהל שיח מוגן במצבי קונפליקט – להתבטא באופן אותנטי, זהיר ומכבד
 • לדעת להקשיב לזולת ללא שיפוטיות, מתוך כבוד ולגיטימציה לדעות שונות
 • לדעת להסתכל גם במצבי קונפליקט, על סיפורו ועל סיפורי חבריו במבט חיובי המתמקד בכוחות

יא. התנהלות מיטבית ומניעת פגיעה ברשת

 • להכיר את ההזדמנויות החיוביות הגלומות ברשת (מידע, למידה, פנאי, חברים).
 • להכיר עקרונות וכללים לשיח חיובי ומכבד המתנהל באמצעות כלים דיגיטליים.
 • להבין כי תכנים שעולים לרשת, נשארים בה לתמיד ונשלחים בתפוצה רחבה.
 • לדעת להגביל את הגישה למידע שלנו ולשמור על פרטיות ברשת.
 • להבין מהי פגיעה באמצעות הרשת, להכיר תפקידים חברתיים במצבי פגיעה ברשת ומגוון מקורות תמיכה ועזרה.
 • להבין את החשיבות שבשימוש מאוזן במסכים ולהכיר את ההשלכות של חשיפת יתר למסכים

יב. מסיימים שנה -  מבט לאחור ומבט קדימה...

 • לעבד את חוויית הפרידה מאחר משמעותי ומקבוצת הכיתה
 • להתמודד עם מנעד רגשות הפרידה
 • להודות לזולת משמעותי, להכיר בטוב ולהוקירו
 • להתכונן להתחלה חדשה

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • חשיבה ביקורתית – להתבונן בעין מפוקחת בסימנים להטרדה בזוגיות, לגבש עמדות ולהביע אותם
 • הערכה – להעריך את היכולת להתמודד באופן עצמאי או לפנות לעזרה במצבים שונים
 • ידע ויישום – להכיר את הסביבה הפיזית והאנושית החדשה לצד צרכיו האישיים והחברתיים ולהיות מסוגל להתנהג בהתאם

מיומנויות בין אישיות

 • אמון ופתיחות – לגלות אמון בבעלי תפקיד במקום החדש ולפנות לעזרתם בעת הצורך
 • אחריות – לגלות אחריות ולשמור על עצמו מפיתוי לשימוש בנרגילות או סיגריות
 • ניהול שיח מקדם – להכיר ולהשתמש במגוון כלים לניהול ופתרון סכסוכים

מיומנויות תוך אישיות

 • מודעות עצמית – להתבונן על עצמו ולפתח מודעות לאיך שהוא תופס את עצמו בדגש על גופו
 • הערכה עצמית – להכיר בכוחות הקיימים בו וביכולת להתמודד עם משימות למידה מגוונות
 • חוסן נפשי – לזהות את מנעד התחושות והרגשות המתלווים במצבים שונים ולבטא אותם

Values.png ערכים

אהבת הדעת

אהבת הדעת – גילוי עניין וסקרנות בנושאים הקשורים לזכויות הפרט כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד – מתן כבוד לעצמי ולאחר תוך כדי שמירה על הזכות למוגנות

מימוש עצמי, מיצוי היכולות וניהול חיים בעלי משמעות

אחריות – גילוי אחריות בתהליכי התבגרות

מימוש עצמי – מימוש החוזקות והיכולות האישיות מתוך תחושת ערך עצמי

מסוגלות עצמית – פיתוח זהות עצמית מוגדרת, ברורה ועצמאית למימוש עצמי תוך כדי זיהוי דפוסי התמודדות יעילים במעבר

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

מעורבות חברתית – מתן עזרה לזולת וקבלת עזרה בהתמודדות עם נושאים כמו עישון

צדק חברתי – זיהוי מצבים חברתיים לא תקינים ונקיטת צעדים ופעולות לשינוי המצב בנושאים כמו הטרדה מינית