מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ז/מדע וטכנולוגיה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדע וטכנולוגיה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. מדעי החומר – פיזיקה: אנרגיה

 1. סוגי אנרגיה
 2. המרות אנרגיההמרות אנרגיה משולבות במעברי אנרגיה
 3. מעברי אנרגיה
 • מעבר חום מגוף לגוף
 • שינויים כתוצאה מחימום או מקירור
 • חום, טמפרטורה ואנרגיה תרמית
 • דרכים למעבר חום בין גופים: הולכה, הסעה, קרינה
 1. חוק שימור האנרגיה

ב. מדעי החומר – כימיה: חומרים

 1. גופים, חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם
 • מדידת מסה
 • המושג מסה לעומת המושג משקל בחיי יומיום
 • מדידת נפח
 • תכונת הצפיפות של חומר כמבטאת יחסי מסה ונפח בחומר (על פי בחירת בית הספר)
 • הבחנה בין גוף לבין חומר
 • כל חומר מאופיין על ידי צירוף תכונותיו (על פי בחירת בית הספר)
 • הקשר בין תכונות החומר לבין השימושים בו (על פי בחירת בית הספר)
 • מחומר למוצר: חומר טבעי, חומר הנדסי, חומר מלאכותי (על פי בחירת בית הספר)
 • התכונות המשותפות לחומרים במצב צבירה גז
 • שימושים בתכונות
 • האוויר כתערובת של גזים
 • התכונות המשותפות לחומרים במצב צבירה נוזל
 • שימושים בתכונות הנוזלים (על פי בחירת בית הספר)
 • תכונות המים (על פי בחירת בית הספר)
 • שימושים במים (על פי בחירת בית הספר)
 • התכונות המשותפות לחומרים במצב צבירה מוצק
 • שימושים בתכונות (על פי בחירת בית הספר)
 • מתכות: תכונות ושימושים (על פי בחירת בית הספר)
 1. תהליכי שינוי בחומרים וחוק שימור המסה
 • שינוי צורה והשפעתו על נפח ומסה של גוף
 • חימום וקירור גוף והשפעתם על טמפרטורה, נפח ולחץ
 • הקשר בין שינוי טמפרטורה לבין שינויים בלחץ ובנפח של גוף
 • הקשר בין שינוי נפח של גז (בכמות קבועה) לבין השינוי בלחץ (על פי בחירת בית הספר)
 • שינוי מצב צבירה
 • הקשר בין שינויים פיזיקליים בחומרים לבין השימושים בהם ובעיות הנובעות משינויים אלו (על פי בחירת בית הספר)
 • שימור המסה בעת התרחשות שינויים פיזיקליים
 1. מבנה החומר: מודל החלקיקים
 • אי רציפות החומר והמבנה החלקיקי שלו
 • מודל החלקיקים: חלקיקים בתנועה מתמדת וביניהם ריק
 • אפיון שלושת מצבי הצבירה באמצעות מודל החלקיקים: צפיפות החלקיקים, סידור החלקיקים, אופן תנועתם בהתאם לכוחות הפועלים ביניהם
 • פעפוע
 • שינוי צורה של חומר במצב גז ובמצב נוזל בהתאם לכלי שבו הוא נמצא
 • קצב התאדות
 • תופעות בגזים
 • שינויים במצב צבירה
 • חוק שימוש המסה בשינוי פיזיקלי על פי מודל החלקיקים
 1. השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה ועל הסביבה (על פי בחירת בית הספר)
 • השפעת השימוש בחומרים על שיפור איכות החיים
 • המחיר הסביבתי של השימוש בחומרים
 • פתרונות אפשריים בגישת הקיימות להקטנת הנזק הסביבתי
 • חשיבות לקיחת אחריות אישית לשמירת הסביבה

ג. מדעי החיים – ביולוגיה: התא

התא כיחידת מבנה ותפקוד בסיסית של יצורים חיים

 • רמות ארגון
 • השפעת המצאת המיקרוסקופ על גילוי התאים
 • מבנה תאים ותפקודם

ד. מדעי החיים – ביולוגיה: מערכות ותהליכים ביצורים חיים

 1. מאפייני החיים, צרכים לקיום יצורים
 • מאפייני החיים המשותפים לכל היצורים החיים
 • התא כיחידת המבנה והתפקוד הבסיסית של היצורים החיים
 • קיום מאפייני החיים בתא
 • צרכים חיוניים לקיום יצורים חיים
 1. תפקודים של מערכות/תהליכים ביצורים חיים – מערכת ההובלה
 • חשיבות מערכת ההובלה ביצורים רב תאיים
 • חשיבות המים לקיום יצורים
 • תכולת המים בגופם של יצורים
 • הובלה בצמחים
 • חשיבות מערכת העצה
 • מבנה מערכת העצה בצמח והתאמתה לתפקודה
 • חשיבות מערכת השיפה
 • מאזן מים בצמח
 • קליטת מים
 • פליטת מים
 • מאזן מים תקין בצמח
 • הובלה באדם
 • חשיבות מערכת הדם
 • מרכיבי מערכת הדם
 • פעילות הלב – פעימה, דופק וקצב לב
 • התאמת מבנה מערכת הדם לתפקודה
 • מאזן מים באדם ובבעלי חיים
 • מאזן מים תקין
 • מאזן חום בגוף האדם
 • האדם כמייצג בעלי חיים בעלי טמפרטורת גוף קבועה
 • גורמים המשפיעים על מאזן החום בגוף
 • הדרכים הפיזיולוגיות לשמירה על מאזן חום תקין בגוף
 • התלות ההדדית בין מאזן מים למאזן חום בגוף
 • חשיבות הקשר בין המערכות בגוף
 1. בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמירתן
 • מחלות במערכת הדם
 • גורמי סיכון למחלות במערכת הדם
 • אימוץ התנהגויות לשמירה על בריאות מערכת הדם
 • טכנולוגיות ביו-רפואיות לאבחון וטיפול במערכת הדם (על פי בחירת בית הספר)
 • הסיכונים לגוף כתוצאה ממאזן מים ומאזן חום לא תקינים
 • התנהגויות לשמירת מאזן מים ומאזן חום תקינים בגוף
 • אמצעים טכנולוגיים ליצירת מיקרו-אקלים

ה. מדעי החיים – ביולוגיה: מערכות אקולוגיות

המגוון הביולוגי (על פי בחירת בית הספר)

 • יצורים חד-תאיים ורב-תאיים
 • מיון של היצורים החיים לממלכות עיקריות
 • בעלי חיים חסרי חוליות ובעלי חוליות
 • צמחים חסרי פרחים ובעלי פרחים

ו. טכנולוגיה: מערכות טכנולוגיות ומוצרים

 1. מהות הטכנולוגיה וקשרי הגומלין בין טכנולוגיה לבין מדע
 • הטכנולוגיה כתחום העוסק בפתרון בעיות, במענה לצרכים משתנים אנושיים-חברתיים ולשיפור איכות חיים
 • ייחודו של האדם בפתרון בעיות תוך כדי שילוב תכנון, הערכה, הפקת לקחים וקבלת החלטות
 • קשרי גומלין: מדע-טכנולוגיה
 1. תהליך התיכון כדרך לפתרון בעיות בטכנולוגיה
 • צרכים ובעיות
 • דרישות מהפתרון הטכנולוגי/המוצר ואילוצים בהשגתו
 • פתרונות טכנולוגיים/מוצרים
 • בניית מוצר/דגם
 • הערכת הפתרון/המוצר כבסיס להמשך פיתוח ושיפורו
 1. השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה
 • התפתחות הטכנולוגיה והשפעתה על החברה האנושית בראייה היסטורית
 • המחיר הסביבתי של הפיתוח הטכנולוגי
 • שיקולים בבחירת הפתרונות הטכנולוגיים מהיבטים סביבתיים, חברתיים, כלכליים, וערכיים, יישום עקרונות הקיימות

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • אוריינות מידע ומדיה – להשתמש שימוש מושכל במאגרי מידע ממוחשבים ולהעריך את אמינות המידע
 • הבנה – להבין שאפשר להמיר אנרגיה ולהעביר אנרגיה מגוף לגוף
 • הסקת מסקנות – לבדוק את כמויות המים בחלקי הצמח ולהסיק מסקנות על אחוזי המים בחלקי הצמח השונים
 • השוואה – להשוות מסה ונפח של מוצק לפני חימום והתכה ולאחריה
 • חשיבה ביקורתית – להפעיל חשיבה ביקורתית על כל השלבים של תהליך החקר/התיכון שבוצע
 • חשיבה יצירתית – להעלות מגוון רעיונות למוצר העונה לצורך או מספק פתרון לבעיה
 • סינתזה/אינטגרציה – לחבר בין רעיונות מרכזיים ופרטי מידע ממקורות מידע שונים כדי ליצור ידע חדש

מיומנויות בין אישיות

 • מעורבות – לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל במיזם/פרויקט שלו ושל אחרים
 • ניהול שיח – לנהל שיח מכבד תוך כדי פתיחות להצעות שונות להתמודדות עם ניתוח תוצאות ניסויים
 • עבודת צוות – לגלות אחריות במהלך עבודת צוות, ליזום, לתכנן ולפעול לביצוע תהליך חקר

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לחוש אמפתיה ולהעניק תשומת לב לרגשות הזולת במהלך עבודה שיתופית על מיזם/פרויקט
 • הכוונה עצמית – לגלות משמעת עצמית והתמדה במהלך ביצוע עבודת חקר או תהליך תיכון
 • יוזמה – להרגיש בטוח ליזום פיתוח מוצר טכנולוגי המספק פתרון לבעיה או עונה על צורך
 • מסוגלות – לחוש תחושת מסוגלות ויכולת להציג בפני אחרים תובנות אישיות מתהליך חקר
 • סקרנות – לגלות סקרנות לגבי תופעות טבע ורצון לחקור אותן במטרה להבין את העולם

Values.png ערכים

אהבת הדעת

 • סקרנות ורצון להרחבת הידע ולהעמקתו בתחום המדע והטכנולוגיה
 • גילוי עניין ורצון ללמוד על עולם הטבע והטכנולוגיה מתוך פליאה וחדוות למידה

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • העמקת המודעות לחשיבות הרגלי שמירה על היגיינה, בריאות ואיכות חיים
 • גילוי סובלנות ומתן כבוד לשונות בין אנשים במהלך השמעת דעות שונות סביב שאלות מוסריות והשלכות חברתיות בתחום מדע וטכנולוגיה

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

 • העמקת תחושת השייכות ופיתוח יחס חיובי לסביבה הקרובה, לטבע הארץ ולאתריה
 • מתן כבוד למגוון ערכי מורשת ותרבות הבאים לידי ביטוי באתרים שונים בארץ

  מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

 • מימוש עצמי ומתן ביטוי לרגשות, לציפיות ולבקשות הפרט מהקבוצה במהלך ניסוי
 • שיתוף והבעת דעה, מחשבה, רעיון לשמירה על הסביבה הקרובה והרחוקה

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית ומחויבות לטבע ולסביבה

 • יישום אורח חיים מקיים, לדוגמה: שימוש בחומרים מתכלים, חיסכון באנרגיה
 • גילוי אכפתיות ודאגה לטבע, הסברה, אימוץ אתר וטיפוחו