מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ז/מורשת דרוזית

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מורשת דרוזית

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. ציר ערכים, מצוות ומנהגים

 1. עקרונות האמונה: אמונה באל אחד) ח'סאל תווחידיה(, אמירת אמת, ערבות הדדית, קבלת הגורלעקרונות האמונה, הערכים הנובעים מהם והתנהגויות המתחייבות מעקרונות ערכים אלה
 2. איסורים על פי הדת, מצוות עשה: תפילה, כשרות, צדק, אדב אלג'וארחהמשמעות של האיסורים על פי הדת והמשמעות של מצוות עשה
 3. ערכים מהמורשת: כבוד האדם, סובלנות, גמילות חסדים
 4. הלכות ונימוסים: כללים ונורמות, התנהגות במשפחה במקומות ציבוריים ובאירועים חברתייםקדושת המשפחה במסורת הדרוזית
 5. טקסים במעגל החיים ולוח השנה, ימי שמחה ואבל, נדרים, תפילות, ח'לווההטקסים במעגל חיים וכיצד הם תורמים לחיזוק מערכות היחסים במשפחה ובחברה הדרוזית
 6. נביאיםנביאים מהמורשת הדרוזית, פועלם ותרומתם על פי האמונה הדרוזית

ב. ציר מוסדות דתיים ומסורתיים וארגון עדתי

 1. מוסדות דתיים – מסורתיים, בית תפילה) ח'לווה(בית התפילה ותפקיד הסאיס בטיפוח הזהות הדרוזית ובגיבוש העדה
 2. אתרים קדושיםחשיבות האתרים הקדושים בטיפוח הזהות הדרוזית ובגיבוש העדה
 3. מוסדות חינוך ותרבות והכשרה דתית: ח'לואת אלביאצ'ה, בית היתום הדרוזי,מדרסת אל אלאשראק, מדרסת אלערפאן, ח'לואת אלרוג'במוסדות חינוך ותרבות דרוזיים בארץ ובעולם ותפקידם

ג. ציר מורשת עממית

 1. פרוזה
 • מאפיינים של סיפור עממי, אגדה ומשל
 • ביטויי המורשת הדרוזית ביצירות
 • מסרים מרכזיים ביצירות של שבלי אלאטרש ונסיב מכארם
 1. שירה
 • שירי מלחמה המתארים את מלחמות הדרוזים בחוראן
 • מוסר ההשכל בשירי מלחמה, שירה וקינה
 • שילוב פתגמים, משלים, סיפורים עממיים ושירה בהווי הדרוזי היום יומי
 1. ריקודיםהריקודים המסורתיים בשמחות, ריקודי הדבקות השונים ומשמעות הריקוד במורשת
 2. אורח חיים: מבנה בית מסורתי ומשלחי ידהמאפיינים הייחודיים של קיום אורח חיים דרוזי מסורתי ומשמעותם החברתית לחיזוק הזיקה לעדה ולמורשת הדרוזית
 3. אמונות עממיות

ד. ציר המורשת ההגותית המונותאיסטית הדרוזית

 1. הדתות המונותאיסטיות: יהדות, נצרות ואסלאםמשמעות המושג מונותאיזם המשותף לשלוש הדתות
 2. עקרונות הצופיזם, עקרונות המעתזלה, עקרונות הזרם האסמעילי אל פאטמיתפקידם הייחודי של כל אחד מחברי הנביא מוחמד ומעמדם באמונה הדרוזית
 3. המונותאיזם בהגות הדרוזית – שירה דתיתשירה דתית וטקסטים נבחרים מההגות הרעיונית הדרוזית
 4. הגות רעיונית ודתיתטקסטים נבחרים של ספרות הלכתית

ה. ציר התפתחות העדה הדרוזית – "ייחודיות והשתלבות"

 1. תקופת היווסדות העדה הדרוזית – תקופת האבות הדרוזים – הרקע ההיסטוריוהחברתי שבו צמחה העדה הדרוזיתהרקע ההיסטורי לצמיחת העדה הדרוזית
 2. מרכזי התיישבות והתפתחותם מתקופת אל דעווה (دعوة) עד היום
 3. מרכזי התיישבות חדשים והתפתחותם
 4. מקומם ותפקידם של השליטים הדרוזים בשימור הדעווה הדרוזית וביסוסההתיישבות הדרוזית במזרח התיכוןהמאפיינים של תקופת האמירות התנוכית ופועלם של אישים מרכזיים דרוזים למען השמירה על הדת הדרוזית ומאמיניה באזור המזרח התיכון ותרומתם להתפתחות העדה הדרוזית
 5. ריבונות דרוזית
 6. שלטון האמירות השהאביתהמאפיינים של האמירות השהאבית, פועלם ותרומתם של בשיר ג'ונבלאט ואלסת חבוס לעדה הדרוזית ולסביבה שבה חיו בתחום התרבותי והחברתי
 7. המאבק נגד השלטון הזר בסוריה ובלבנוןתרומת המאבק הדרוזי נגד השלטון הזר בסוריה ובלבנון לשמירה על הדת והייחודיות של הדרוזים, התפתחות המרחב והשתלבות הדרוזים במרחב זה
 8. העדה הדרוזית וההתיישבות בארץ ישראל
 9. שינויים שחלו בהתיישבות בארץ ישראל מסוף תקופת הדעווה עד הקמת מדינתישראל
 10. היישובים הדרוזים במדינת ישראל היום
 11. שינויים חברתיים וכלכלייםמבנה החברה הדרוזית ותפקיד המשפחה והחמולה בעדה
 12. התנהלות מערכות היחסים בין הדרוזים לבין העדות השונות ביישובים השוניםטיפוח מערכות יחסים של שכנות טובה עם העדות השונות וחשיבות חיזוק הקשרים איתן


Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה – להבין את עקרונות האמונה באל אחד ואת הערכים הנובעים מהם
 • השוואה – להשוות בין נביאים שונים מהמורשת הדרוזיתהבנה 
 • ידע – להכיר את הטקסים במעגל החיים ובלוח השנה: ימי שמחה ואבל, נדרים ועוד
 • יישום – ליישם את עקרונות האמונה בחיי היום יום
 • ניתוח – לנתח את מאפייני הסיפור העממי, המשל והאגדה ואת ביטויי המורשת הדרוזית בתוכנם
 • שאילת שאלות – לשאול שאלות העוסקות בחשיבות מוסדות דתיים מסורתיים לטיפוח הזהות הדרוזית וגיבוש העדה

מיומנויות בין אישיות

 • מעורבות – לגלות מעורבות בתהליכי השיח על אודות ייחודיותה של העדה הדרוזית והשתלבותה בחברה הישראלית
 • ניהול שיח – לנהל שיח מכבד במהלך הדיונים סביב טיפוח מערכות יחסים ושכנות טובה עם העדות השונות וחשיבות חיזוק הקשרים עימן
 • שיתוף פעולה – לעבוד בשיתוף פעולה על מנת להגיע לתוצרי משמעות מורכבים ומעמיקים

מיומנויות תוך אישיות

 • הכוונה עצמית – להציב יעדים, לתכנן את הלמידה ולהתמודד עם טקסטים שונים מהמורשת הדרוזית
 • מסוגלות – לחוש ביטחון להביע ולשתף רגשות ומחשבות בעקבות ביקור באתרים הקדושים לדרוזים
 • סקרנות – לגלות סקרנות ביחס למבנה החברה הדרוזית ותפקיד המשפחה והחמולה בעדה

Values.png ערכים

אהבת הדעת

 • גילוי רצון להרחיב את הידע בסוגיות ערכיות במורשת הדרוזית
 • גילוי סקרנות, מוטיבציה ועניין רב בתהליך הבנת יסודות האמונה והשפעתם על חיי הפרט בעדה הדרוזית

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • התייחסות מכבדת וסובלנית כלפי הזולת ועל פי עקרונות כבוד האדם ואהבת האדם   בטקסטים הנבחרים של הספרות ההלכתית

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

 • טיפוח מערכות יחסים של שכנות טובה עם העדות השונות וחשיבות חיזוק הקשרים איתן

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית ומחויבות לטבע ולסביבה

 • התייחסות מכבדת לסביבה ושימורה למען הדורות הבאים בהתאם לעקרונות המורשת הדרוזית