מפת המקצועות ז/מתמטיקה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתמטיקה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. תחום אלגברי

 1. משתנים, ביטויים אלגבריים והכללה של תופעות מספריות
  • משתנים וביטויים אלגבריים
  • הצבת מספרים בביטויים אלגבריים וחישוב ערכם המספרי של הביטויים החשבוניים המתקבלים
  • שוויון בין ביטויים אלגבריים
  • כינוס איברים דומים
 1. פתרון משוואות ושאלות מילוליות          
  • משוואות ופתרונן
  • פתרון משוואות ממעלה ראשונה בנעלם אחד
  • שאלות מילוליות שניתנות לפתרון באמצעות משוואות ממעלה ראשונה בנעלם אחד
 1. פונקציות
  • גרפים שימושיים – קריאה וסרטוט
  • מבוא לפונקציות
  • ייצוגים שונים של פונקציה
  • הִשתנות של פונקציה
  • עלייה וירידה של פונקציה
  • השתנות של פונקציה בקצב אחיד ובקצב לא אחיד
 1. משוואות ושאלות מילוליות
  • פתרון משוואות קוויות
  • שאלות מילוליות בשילוב משוואות קוויות

ב.   תחום מספרי

 1. פעולות החשבון וחוקיהן, חזקות ושורשים ריבועיים
  • כללי פעולות החשבון
  • חוקי החילוף והקיבוץ של פעולת החיבור
  • חוקי החילוף והקיבוץ של פעולת הכפל
  • אי-חילוק באפס
  • איברים ניטרליים
  • מספרים הופכיים
  • חוק הפילוג
  • חיסור של סכום: a – (b + c) = a – b – c
  • חיסור של הפרש: a – (b – c) = a – b + c
  • הכפלת המחלק:  a : (b × c) = (a : b) : c
  • חילוק המחלק:  a : (b : c) = (a : b) × c
  • חזקות עם מעריך טבעי
  • שורש ריבועי
 1. מספרים שליליים, חיוביים ואפס
  • הצגת מספרים שליליים על ציר המספרים, סדר על ציר המספרים, מספרים נגדיים
  • ארבע פעולות חשבון במספרים מכוונים
  • שילוב התחום האלגברי בלימוד מספרים מכוונים
  • חזקות עם מעריך טבעי ובסיס החזקה שהוא מספר מכוון
  • מערכת צירים
  • סימון נקודות וקריאת נקודות

ג. תחום גיאומטרי

 1. מלבן, תיבה, ניצבות והקבלה
  • מלבן
  • ניצבות
  • ישרים מקבילים
  • צורות חופפות
  • תכונות המלבן
  • ריבוע
  • היקף ושטח מלבן
  • היקף מלבן
  • שטח מלבן
  • תיבה
  • שטח פנים של תיבה
  • נפח של תיבה
  • פריסה של תיבה
 1. שטחים
  • שטחים של מצולעים
  • משולשים
  • מקביליות
  • טרפזים
  • מצולעים כלליים
  • היקף מעגל ושטח עיגול
 1. זוויות
  • זווית
  • זוויות שוות והשוואת זוויות
  • סכום והפרש של זוויות
  • מדידת זוויות
  • זוויות צמודות
  • זוויות קודקודיות
  • חוצה זווית
  • זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות
  • זוויות מתחלפות בין מקבילים
  • זוויות מתאימות בין מקבילים
 1. משולש
  • משולש
  • הכרת המשולש
  • זוויות המשולש
  • זוויות במרובע
  • זוויות במצולעים
  • צלעות המשולש
 1. מנסרה משולשת
  • מנסרה משולשת ישרה
  • היכרות עם הגוף
  • חישוב שטח פנים
  • חישוב נפח
  • פריסה

Skills.png מיומנויות

מיומנויות  קוגניטיביות

 • הבנה – להבין את הקשר בין אריתמטיקה ואלגברה, כגון בלימוד חוקי החשבון – חוק החילוף, חוק הקיבוץ, חוק הפילוג
 • הסקת מסקנות להסיק מסקנות כשנתון רק חלק מהנתונים, כגון מסקנות לגבי גודל זוויות במשולש אם נתונים שני גדלים
 • הערכה / חשיבה ביקורתית – להתנסות בדיונים שבהם יש דעות שונות וטענות מנוגדות/סותרות ולהגיע לקביעת טענה נכונה מתמטית
 • חקרנות – להציג שאלת חקר, להפעיל כלים מתמטיים לביצוע החקר ולבדוק תוצאות שהתקבלו
 • חשיבה יצירתית – להעלות מגוון רעיונות לפתרון הבעיה המתמטית בכל התחומים: מספרי, גיאומטרי ואלגברי
 • חשיבה רפלקטיבית – להתבונן בשלבי פתרון קודמים על מנת לחפש פגמים בפתרון או טעויות שהביאו לתוצאה שיש בה סתירה לוגית
 • ידע – להכיר את המונחים המתמטיים: משתנה, ביטוי אלגברי, משוואה, חוקיות, הכללה, פונקציה
 • ייצוג ידע – לדעת לייצג את הידע בעזרת ייצוג מילולי, ייצוג גרפי וייצוג סימבולי
 • יישום – ליישם את הידע המתמטי ושפת המתמטיקה לתיאור סימבולי של בעיות בחיי היום-יום
 • ניתוח – לנתח את תוצאות הפתרון או הוכחה מתמטית
 • סינתזה/אינטגרציה – לשלב בין רעיונות מרכזיים מתחומים שונים במתמטיקה כדי לבנות הבנה טובה יותר של המבנה המדעי במתמטיקה
 • שאילת שאלות – לנסח שאלות הקשורות לחומר הנלמד בגיאומטריה
 • תכנון – לבנות סכמה לפתרון יעיל של בעיות מתמטיות, כגון בעיות מילוליות, שאלות בגיאומטריה

מיומנויות בין אישיות

 • ניהול שיח – לנהל שיח מתמטי מכבד תוך כדי קבלה ופתיחות להצעות שונות לפתרון שאלות מתמטיות
 • עבודת צוות – לגלות אחריות ולקחת חלק פעיל בעבודה משותפת על בעיות מתמטיות בגיאומטריההבנה 

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לחוש אמפתיה לרגשות הזולת במהלך פתרון משותף של בעיה מתמטית
 • הכוונה עצמית – להציב יעדים, לתכנן את הלמידה בנושאים שבתוכנית
 • מסוגלות – לחוש ביטחון להביע דעה ולשתף אחרים במחשבות, הרהורים לגבי סוגיות מתמטיות הנידונות בכיתה או בעבודה עצמית
 • שליטה עצמית – לווסת את התגובות הרגשיות לנוכח מצבי כישלון ותסכול בתהליך ביצוע פתרון עצמי או עבודה קבוצתית על השאלה המתמטית

Values.png ערכים

אהבת הדעת

 • גילוי עניין בהתמודדות עם מבנים מתמטיים שונים, כגון חזותיים בתחום הגיאומטריה ומופשטים באלגברה
 • שאיפה להבנת הקשר הישיר בין מתמטיקה לבין תהליכים מדעיים וחברתיים, כגון מתוך לימודי הסתברות וסטטיסטיקה העוסקים בקבלת החלטות בתנאים של חוסר ודאות בחיי היום-יום

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • מתן מקום מכבד לרעיונות של האחר ביחס לדרכי פתרון שונות לבעיות מתמטיות
 • התייחסות מכבדת לרגשות, למחשבות ולהתבטאויות של חברים לכיתה במהלך הדיון על פתרון השאלה או פעילות חקר משותפת

מימוש עצמי, מיצוי היכולות וניהול חיים בעלי משמעות

 • מיצוי היכולות בתחום המתמטי תוך כדי התמדה ומאמץ
 • פיתוח יחס חיובי כלפי המקצוע מתוך פליאה על יכולותיה של המתמטיקה לתאר כמעט את כל התהליכים בטבע ובחברה