מפת המקצועות ז/ספרות לדרוזים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ספרות לדרוזים

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. פרוזה: סוגי הטקסטים (הסוגות)

 • הסיפור הקצר
 • סיפורי עם ומשל
 • ביוגרפיה/אוטוביוגרפיה
 • רומן/מחזה

ב. הרעיון המרכזי / עלילה / דמויות

(לזהות את המרכיבים המבניים של כל סוגה)

 • להבחין בין הרעיון המרכזי של הטקסט לבין הרעיון המשני שבו
 • לזהות את הדמויות, המקום, הזמן ורצף האירועים ביצירה
 • לתאר את הדמויות, הזמן והמקום הסמויים והבלתי סמויים
 • להבחין באווירה בטקסט  
 • להפיק מידע סמוי ובלתי סמוי בטקסט בכל מה שנוגע לדמויות ולהתרחשויות
 • לזהות את הקונפליקטים בקרב הדמויות
 • להבין את נקודות התצפית השונות (המחבר, הדמויות)
 • להביע רגשות ועמדות כלפי הרעיונות / ההתנהגויות של הדמויות ביצירה
 • לשאול שאלות ולשער השערות בכל מה שנוגע לדמויות ולאירועים
 • להגדיר את הבעיה המוצגת בסיפור ולהציע פתרונות שונים
 • להבחין בין הדמויות הראשיות לבין אלו המשניות
 • לקבוע את תפקידי הדמות הראשית והדמות המשנית והזיקה ביניהן
 • לבנות תובנות לגבי הדמויות המבוססות על מאפייניהן והתנהגותן ביצירה: מעשים, מחשבות, רגשות, אופן דיבור, הופעה חיצונית, ולהביע עמדות ורגשות כלפיהן
 • לבצע השוואה בין הדמויות על ידי קביעת קריטריונים
 • לזהות את היחסים בין הדמויות
 • לקיים זיקה בין האירועים של העלילה לבין החוויה האישית של התלמיד

ג. לשון וסגנון

 • להבחין בין לשון פיוטית עשירה לבין לשון פרוזאית ולקשר הבחנות מעין אלה לתקופות היסטוריות
 • לזהות תופעות של לשון פיגורטיבית ולעמוד על תרומתן ליצירה
 • לזהות אירוניה לשונית ולהסביר על תפקידיה בהקשר שבו היא מצויה
 • להבחין במאפיינים ייחודיים של יוצרים בעלי סגנון אישי מובהק במיוחד
 • להבחין במאפיינים רטוריים ולהבין את מטרת השימוש בהם ביצירה

ד. שירה (מכל התקופות)

(לזהות את המרכיבים המבניים של הסוגים השונים של השירה)

 • לזהות את המבנים התחביריים יוצאי הדופן הבונים את משמעות השיר
 • להבחין במאפיינים רטוריים ולהבין את מטרת השימוש בהם ביצירה
 • להבין את הרעיון המרכזי / הנושא של השיר
 • לזהות יסודות מצלול בולטים בתיאור של אלה בבניית משמעות השיר, את השפעתם על הלך הרוח בשיר ואת רישומם הרגשי
 • לתאר את מבנה השיר ואת תרומתו למשמעות השיר
 • לאתר קשיים פרשניים הנובעים מעמימות המבע השירי וממורכבותו והצעות לקריאות שונות של השיר

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הערכה – להעריך את תוכן הטקסט (טענות, אמירות, עמדות) באמצעות ידע עולם של הקוראים
 • הסקת מסקנות – להסיק מסקנות מן הטקסט כולו ומֵחלקים ממנו
 • העברה ויישום – ליישם את הידע הלשוני ולהשתמש בכלים הלשוניים בבניית משפטים תקינים ההולמים את נסיבות השיח
 • השוואה – להשוות או לקשר בין המידע והרעיונות שבטקסט ובין ידע חיצוני, ניסיון אישי או עמדות של הקוראים
 • חקר – לחקור תופעות לשוניות/ספרותיות בטקסטים מסוגים שונים ובהקשרים שונים
 • חשיבה רפלקטיבית – לפתח ולהטמיע מהלכים רפלקטיביים לשיפור ההבעה בכתב ובעל פה
 • ידע והבנה – להבין קְשרים לוגיים שאינם גלויים, כגון סיבתיות, הכללה ופירוט, השתלשלות עניינים, השוואה
 • ייצוג ידע – להציג ידע בכתב ובעל פה בפני קהלים שונים במגוון אמצעים בצורה בהירה ומובנת
 • סינתזה/אינטגרציה – לנסח ניסוח מכליל של מידע משותף מהטקסטים
 • תכנון – לתכנן את תהליך הכתיבה תוך כדי ארגון המידע

מיומנויות בין אישיות

 • עבודה בצוות – לגלות אחריות במהלך עבודת הצוות, ליזום, לתכנן, לפעול לעידוד התנהגות: הקשבה, לקיחת אחריות, גמישות, שיתוף פעולה
 • מעורבות חברתית  – לגלות אכפתיות ולפעול לקידום תהליכי הסתגלות בחברה והגברת תחושת  השייכות, וליזום פעולות חברתיות שיש בהן ערך
 • ניהול שיח – להשתתף בשיח מכבד עם הסובבים על אודות נושאים רלוונטיים הקרובים לליבם ולעולמם, ולגלות סובלנות לדעות שונות

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לגלות יכולת להרגיש ולהבין את האחר ביחס לרגשות, מחשבות, התנהגות והמוגבלויות השונות אצל האחר
 • הנעה עצמית ויוזמה – ליזום ולהעלות רעיונות מגוונים לפתרונות יצירתיים לדילמות חברתיות בבית ספר, בקהילה ובמדינה
 • התמדה – לגלות התמדה במהלך ביצוע של משימות קריאה או כתיבה מאתגרות
 • מודעות רגשית – לזהות רגשות בחיי היום יום סביב שמחה, עצב, אהבה, אמפתיה, כעס,   סביב נושאים אקטואליים (סכסוכים בין..., אובדן, אלימות...) דרך סרטונים וטקסטים נרטיביים ושיח קבוצתי בעקבות צפייה/קריאההערכה
 • מסוגלות והערכה עצמית – להכיר בחוזקות ובחולשות האישיות ביחס להתנסויות במשימות רלוונטיות ביחס ללומדים אחרים
 • סקרנות – לגלות עניין בלמידה, לחוש חיבור רגשי תוך כדי סקרנות בנושאים על פי תחומי עניין מגוונים ורלוונטיים ללומד

Values.png ערכים

אהבת הדעת

אהבת הדעת - גילוי עניין וסקרנות בהיבטים שונים בשפה, בשימושים שלהם ביומיום ורצון להרחבת הדעת וההשכלה

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד - טיפוח שיח של כבוד הדדי, האזנה לאחר והצגת מסרים בדרך נאותה ובלשון נקייה

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

מורשת ותרבות  - אהבת השפה והספרות הערבית וחיזוק המורשת והתרבות הדרוזיות ודגש על הזיקה והשייכות של התלמיד למורשתו ותרבותו הייחודית ולמדינתו

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

מימוש עצמי  -  טיפוח היכולת להביע דעה, יכולת קבלת החלטות וגיבוש עמדה כלפי הנעשה בסביבה הקרובה והרחוקה

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית ומחויבות לטבע ולסביבה

אמפתיה ומעורבות - יפוח רגישות כלפי הזולת, הבנה, חמלה, אחריות, חברות באמצעות שיח ספרותי