מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ז/שעת חברה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שעת חברה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. התלמיד כחלק מקבוצה חברתית, חברות ושיתוף פעולה

 1. התלמיד יבין את הציפיות שלו ושל קבוצת השווים בכיתה וידע לתרגם אותן לתקנון כיתתי ברוח המוסד החינוכי.
 2. התלמיד ידע לבנות מפת קשרים חברתית על בסיס היכרות עם חבריו לכיתה וזיהוי תחומי עניין משותפים.
 3. התלמיד ידע להמשיג את נורמות ההתנהגות הרצויות לקבוצה המבססות קשרי חברות וערבות הדדית.
 4. התלמיד יכיר את המושג נתינה ואת משמעות הנתינה לנותן ולמקבל.
 5. התלמיד יכיר את המושג שיתוף פעולה, יברר את חשיבותו לפרט ולקבוצה.
 6. סיום ופרידה, יציאה לחופשה:
  • התלמיד יכיר נוהלי ביטחון ובטיחות לקראת חופשת הקיץ.
  • התלמיד ידע להוקיר תודה לחבריו ולמוריו בתום שנת הלימודים.

ב. מנהיגות ואחריות חברתית

 1. התלמיד יבין מהי אחריות כלפי עצמו וכלפי חבריו לכיתה.
 2. התלמיד יכיר את המושג מנהיגות, את התכונות והכישורים של מנהיג ויבין כי כל אחד יכול להיות מנהיג.
 3. התלמיד יכיר את תהליך הבחירות למועצת התלמידים הבית ספרית, ידע מהו תקנון הבחירות, חזון ומצע ויבין שיש מבחר שיקולים לבחירת נציג למועצה.
 4. התלמיד יכיר את הקריטריונים לבחירת הנציג ואת הכלים לפרזנטציה ושכנוע.

ג. לחיות בחברה דמוקרטית רב תרבותית

 1. התלמיד יבין שכל פרט הוא ייחודי וימצא את הייחוד האישי שלו.
 2. התלמיד יכיר את התפיסה ש"כל אדם נברא בצלם" הדנה בערך האדם.
 3. התלמיד יכיר את המושגים יושר והגינות ויברר את משמעותם בהקשר אישי וחברתי.
 4. התלמיד יכיר ויתעד את המורשת האישית המשפחתית שלו ויכיר את המורשות השונות של חבריו.

ד. שייכות, סולידריות ומעורבות

 1. התלמיד ידע לזהות את מעגלי השייכות שלו ויבין את מקורות ההשפעה שלהם על זהותו.
 2. התלמיד ידע את משמעותו של גיל בר/בת המצווה כמציין קבלת אחריות אישית וקהילתית.
 3. התלמיד יבין את המשמעות של להיות חוליה בשרשרת הדורות.
 4. התלמיד יכיר מיומנויות של ניהול עצמי ויברר את משמעותן בהקשר אישי.
 5. התלמיד יכיר את המושג איתור צרכים וידע כיצד לאתר צרכים בקרב משפחתו.  
 6. התלמיד יכיר מודל ראשוני של קבלת החלטות.

ה. טיפוח זהות ישראלית - יהודית (בהתאמה למגזרים - בפיתוח)

 1. התלמיד יכיר את יום הזיכרון ליצחק רבין, את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואת יום הזיכרון לחללי צה"ל ומשמעותם.
 2. התלמיד יכיר ימי לוח בתרבות היהודית, הישראלית והאוניברסלית ומשמעותם.
 3. התלמיד יבין את משמעות הזיכרון ההיסטורי וזיכרון השואה כזיכרון מעצב בתולדות העם היהודי בדורות האחרונים (בשבילי הזיכרון).
 4. התלמיד יכיר את תרומתם של הניצולים למאבק המלחמתי בהקמת המדינה (בשבילי הזיכרון).

ו. מחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית

 1. התלמיד יכיר את סמלי המדינה: דגל, סמל, המנון ואת משמעותם של הימים הלאומיים.
 2. התלמיד יכיר דרכים שבהן שימרו יהודים את זכר ירושלים לאורך הדורות.

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה – הבנת מושגים הקשורים לזהות אישית ומשפחתית ולשייכות חברתית, תרבותית וקהילתית
 • העברה ויישום – שימוש במיומנויות ובידע הנרכש והעברתם לתחומי דעת וחיים שונים
 • חקר ותיעוד – תהליך חקר ותיעוד במסגרת עבודת חקר שורשים משפחתיים
 • חשיבה רפלקטיבית – תהליכי עיבוד, המללה והמשגה של התנסויות חברתיות
 • מודעות עצמית – מודעות למקומו של הפרט בקבוצה, בקהילה ובחברה

מיומנויות בין אישיות

 • אחריות – התנהלות באחריות במסגרת המשפחה, הכיתה, בית הספר והקהילה בימי לימודים ובחופשות
 • ניהול שיח מכבד – הקשבה, ביטוי עצמי והצגת עמדה מנומקת במסגרת דיונים בכיתה ובקבוצה
 • מנהיגות – גילויי הנהגה עצמית והובלה קבוצתית
 • קבלת החלטות - קבלת החלטות מושכלות תוך כדי רגישות חברתית ערכית לפרט ובקבוצה
 • שיתוף פעולה ועבודת צוות – במסגרת הכיתה כקבוצה חברתית

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – גילוי אמפתיה לצורכי הפרט והחברה
 • ניהול עצמי – הצבת יעדים ומימושם בימי לימודים ובימי חופשה
 • מודעות – מודעות למרכיבי זהות אישית, משפחתית וקבוצתית

Values.png ערכים


כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • הכרה בכך שכל אדם נברא בצלם בהקשר לערך כבוד האדם
 • הכרה בייחודיותו של כל פרט בראייה והפרשנות שלו לאותה מציאות כלגיטימית
 • כבוד והוקרה להורים, מורים וחברים

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות

 • הזדהות עם סמלי המדינה ועם הימים הלאומיים
 • כבוד לזיכרון השואה

מימוש עצמי, מיצוי היכולות וניהול חיים בעלי משמעות

 • פיתוח מודעות לזהות האישית ולאחריות הנובעת ממנה בהקשר לגיל הבת/בר מצווה
 • חיזוק המודעות לתכונות, כישורים ותחומי התעניינות של הפרט

ערכי מורשת ותרבות יהודיים-ציוניים וערכי תרבות ייחודיים

 • כבוד לשורשים, למורשת המשפחתית ולקשר הבין דורי
 • שייכות לכיתה, לקבוצה, למשפחה, לקהילה, לחברה ולמדינה
 • מחויבות לזהות תרבותית: זיכרון קולקטיבי כמעצב זהות
 • מחויבות לעם היהודי בישראל ובתפוצות

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

 • אכפתיות ורגישות חברתית בהקשר לכיתה ולמשפחה
 • ערך הנתינה ומשמעותו לנותן ולמקבל
 • שיתוף פעולה וחשיבותו לפרט ולקבוצה
 • פיתוח אחריות אישית, חברתית וקהילתית בהקשר של גיל בר/בת המצווה
 • העצמה חברתית וטיפוח מנהיגות תלמידים