מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ח/אומנויות - מחול

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אומנויות - מחול

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. מהות אומנות המחול

   המחול כמדיום: כללים, מרכיבים, סוגות וסוגים שונים – המשותף והייחודי להם

ב. סוגות וסגנונות בתחום המחול

 1. סוגות המחול: בלט קלאסי, מחול מודרני, ריקודי עם, ג'אז ותיאטרון מחול
 2. סגנונות, טכניקות ושפות תנועתיות

ג. ביצוע מעשי

 1. מודעות גופנית: יציבה (Alignment), ידע והבנת מקור התנועה, הלימה בין תנועות הגוף לסגנון המחול הנלמד, טכניקה מובנית, התאמת התנועה ליכולת הגוף, קואורדינציה, ביצוע הוליסטי של תנועה בהלימה לאסתטיקה
 2. מודעות גופנית בתנועה: קואורדינציה, גמישות, כוח, זריזות, מהירות, שיווי משקל סטטי ודינמי, שליטה באיברי הגוף ודיוק בביצוע
 3. פתרון בעיות למצבים מוטוריים משתנים
 4. דינמיקה בהלימה לתכנים של התנועה
 5. הבעה אישית בתנועה באיכויות מגוונות
 6. תנועה במרחב ובחלל כיחיד וכקבוצה, בהתייחס לאסתטיקה ולהנחיות
 7. מקצב ואיכות בתנועה
 8. נוכחות בימתית: התמסרות ברגע ביצוע, שיתוף פעולה עם רקדנים שונים, מתן מרחב לרקדנים אחרים, ביטחון עצמי, פרפורמטיביות

ד. יצירה במחול (כוריאוגרפיה)

 1. מרכיבי זמן, כוח ומרחב בתנועה ביצירתו האישית
 2. תנועת הגוף בזמן ובמרחב באיכויות שונות ביצירה אישית
 3. תנועות בודדות ורצפי תנועה על פי הנחיה
 4. אלתור במחול
 5. רצפי תנועה בנושא נבחר

ה. צפייה מושכלת ביצירות מחול

 1. עקרונות השפה המחולית
 2. התרחשויות אומנותיות בהיבט רעיוני ואומנותי
 3. החוויה הרגשית והאסתטית בצפייה ביצירת מחול
 4. אמירת היוצרים, עמדות אישיות ופרשנויות נוספות

ו. טיפוח זיקה למורשת ולתרבות היהודית-ישראלית ותחושת השייכות לקהילה

 1. ריקודי עם ומסורות שונות של המחול האתני בישראל כמרכיב באירועי מעגל החיים ומחזור השנה, על מאפייניהן הייחודיים והמשותפים
 2. המורשת האישית, משפחתית, קהילתית באמצעות המחול והתנועה
 3. מעורבות בקהילה באמצעות המחול

ז. המחול כמשקף חברה רב תרבותית ואוניברסלית

 1. רכיבים המשקפים חברה רב תרבותית במופע מחול לבמה בן זמננו
 2. נושאים אוניברסליים בשיעורים ובצפייה במופעי מחול

Skills.png מיומנויות

מיומנויות  קוגניטיביות

 • אוריינות מידע ומדיה – להשתמש באופן מושכל בכלים דיגיטליים לחקר תנועתי ויצירתי
 • הבנה – להבין את מקור התנועה ודרך הביצוע שלה בהלימה לסוגה וסגנון המחול הנלמדים
 • הסקת מסקנות – לבחון מחוות תנועתיות, סגנונות וסוגות שונות ולהסיק מסקנות לגבי היצירה האישית והתנועה במרחב
 • השוואה – להשוות בין סוגות וסגנונות מחול מגוונים ולהבחין בין המאפיינים הייחודיים והמשותפים להם
 • חקרנות – לגלות עניין בתחום המחול ורצון להרחיב את ידיעותיו, יכולת הביצוע והיצירה בו
 • חשיבה ביקורתית – להעריך ולשפוט יצירות מחול על פי קריטריונים של התחום, כגון אסתטיקה ושפה תנועתית
 • חשיבה יצירתית – להעלות מגוון רעיונות ופתרונות אפשריים כתגובה לקשיים מוטוריים
 • ידע – להכיר את המחול כמדיום אומנותי שיש בו ביטוי אסתטי צורני לרעיונות, לתכנים, לרגשות ולניסיון חיים של היחיד והקבוצה
 • ייצוג ידע – להציג באופנים שונים מחוות, טקסט, מוזיקה, אביזרים ואלמנטים חוץ מחוליים נוספים
 • יישום – ליישם את המודעות הגופנית בתנועה: קואורדינציה, גמישות, כוח, זריזות ומהירות, שיווי משקל, שליטה באיברי הגוף ודיוק בביצוע בהתאם לסגנון וטכניקה נלמדת, שימוש בנשימה בהתאם לביצוע התנועה
 • ניתוח – להעריך ולנתח יצירות מחול מבחינת מבנה, צורה, דימוי, שפת תנועה, סגנון
 • סינתזה/אינטגרציה – ליצור זיקה בין מחול, אומנויות אחרות ותחומי דעת אחרים

מיומנויות בין אישיות

 • ייצוג עצמי – להציג את הכוריאוגרפיה האישית במופע בית ספרי, להסביר באיזה אופן מיוצגים הרעיונות האומנותיים שלו ולנהל שיח פרשני על אודות משמעם
 • מעורבות – לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל בקהילה באמצעות המחול
 • ניהול שיח – יכולת ליצור קשר ושיח באמצעות המחול
 • שיתוף פעולה – לשתף פעולה עם רקדנים נוספים בשיעורים, בחזרות, ביצירה כוריאוגרפית ובמהלך הופעה

מיומנויות תוך אישיות

 • מסוגלות – לחוש תחושת מסוגלות ויכולת להציג בפני אחרים תובנות אישיות מתהליך עבודת החקר התנועתית
 • סקרנות – לגלות עניין בתחום המחול על סוגותיו וסגנונותיו השונים כרקדן מבצע וכיוצר
 • שליטה עצמית – לווסת ולשכלל את היכולות האומנותיות באמצעות רפלקציה, התאמה, דיוק והערכה של יצירותיו

Values.png ערכים

אהבת הדעת

 • גילוי רצון להרחיב את הידע בסוגיות מרכזיות בתאוריה של התחום, בביצוע וביצירה
 • גילוי סקרנות, מוטיבציה ועניין רב בתהליך היצירה ובמשמעותה

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • התייחסות מכבדת, סובלנית ומקבלת כלפי הזולת באשר הוא, על ייחודו ושונותו, באופן שמאפשר מגוון דעות ומחשבות ושומר על כבודם וביטחונם הפיזי, הנפשי והרגשי של כל חברי הקבוצה
 • פיתוח מודעות לשמירה על הביטחון והבטיחות בסטודיו ועל הבמה

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

 • הבעת מודעות וסובלנות לקהילות והקבוצות הבונות יחד את המרקם התרבותי הייחודי במדינת ישראל באמצעות היכרות עם מורשות תנועתיות ומחוליות מגוונות
 • שאיפה לרב תרבותיות הבאה לידי ביטוי בהשראה תנועתית, יצירה והתנסות בסוגות וסגנונות שונים בביצוע

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

 • מימוש היכולת להתמודד עם מצבי לחץ באמצעות "כלי חוסן" פנימיים וליווי ממקורות תמיכה חיצוניים
 • מימוש עצמי וביטוי ייחודי באמצעות תנועה ויצירה

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות

הבעת זיקה לעשייה המחולית הענפה שמקורה במדינת ישראל ואשר מבטאת תמות של זהות ישראלית ויהודית

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית ומחויבות לטבע ולסביבה

טיפוח רגישות כלפי הזולת ועשייה למענו לאור יצירות העוסקות בנושא