מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ח/גאוגרפיה - אדם וסביבה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גאוגרפיה - אדם וסביבה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. כדור הארץ, מערכת השמש והיקום

 1. היקום ומרכיביו
 2. מערכת השמש ומרכיביה
 3. תנועות כדור הארץ

ב. מזג אוויר ואקלים – תהליכים מחזוריים באטמוספרה

 1. תהליכים מחזוריים באטמוספרה
 2. השמש כמקור אנרגיה
 3. תופעות מזג אוויר ואקלים
 4. אזורי אקלים
 5. השפעת האדם על האקלים

ג. תהליכים מחזוריים בכדור הארץ – פנימיים וחיצוניים – גיאוספרה

 1. תהליכים פנימיים
 2. תהליכים חיצוניים

ד. משאבי הטבע בכדור הארץ, ניצולם ודרכי שימורם

 1. המשאבים ודרכי מיונם, משאבי מים, משאבי אנרגיה
 2. פתרונות טכנולוגיים למשאבים במחסור
 3. משאבים
 4. משאבים כזרזי פיתוח
 5. השפעת האדם על ניצול משאבים ושימוש בהם

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • אנליזה – לנתח את תפרוסת המחצבים ולהסביר את ההשלכות הכלכליות של המחצבים על המדינות המפיקות מול המדינות הצורכות (תפרוסת הפקה מול תפרוסת צריכה)
 • הבנה – להבין תהליכים בהיווצרות היקום: תיאוריית המפץ הגדול, מחזור החיים של הכוכבים
 • הפקה וייצוג ידע – להפיק מידע באמצעות כלים גיאוגרפיים טכנולוגיים, כמו מפות מקוונות, ולייצגו בצורות שונות
 • השוואה – לערוך השוואה בין אזורי האקלים ולהסיק מסקנות מההשוואה
 • חקרנות – לערוך תצפית, לשאול שאלות, להעלות השערות, לעבד נתונים, להעלות סוגיות ביחס לאזור שלי
 • ידע – להכיר את המבנה של מערכת השמש: תכונותיה, הרכבה וחשיבותה לחיים על פני כדור הארץ

מיומנויות בין אישיות

 • ניהול שיח מכבד – לנהל שיח המכבד את רעיונות האחרים להתמודדות עם הידלדלות מקורות המים
 • עבודה בצוות – לגלות אחריות במהלך עבודת צוות, ליזום, לתכנן, לפעול למען איכות הסביבה ושימור משאבי הטבע
 • שיתוף פעולה – לעבוד תוך כדי שיתוף פעולה בתהליך שבו כל קבוצה חוקרת סוג אחד של סלעים, ומציגה בפני המליאה את ממצאיה תוך כדי שימוש באמצעי זיהוי פשוטים

מיומנויות תוך אישיות

 • מסוגלות – לחוש ביטחון להביע ולשתף אחרים במחשבות, רגשות, הרהורים בהקשר לסוגיית דרכי התמודדות של האדם עם אסונות טבע
 • סקרנות – לגלות סקרנות לגבי התחושות הנלוות למתרחש בסביבה הקרובה והרחוקה מבחינה פיזית ואנושית

Values.png ערכים


אהבת הדעת

אהבת הדעת – גילוי עניין וסקרנות בנושא היקום ומרכיביו

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

מימוש עצמי – מימוש מגוון היכולות במהלך פעילות יזומה לשימור משאבי הטבע בסביבה

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית, ומחויבות לטבע ולסביבה

מעורבות – טיפוח אכפתיות לטבע ולנוף והגברת המודעות לשמירה על ערך הקיימות