מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ח/היסטוריה לדרוזים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

היסטוריה לדרוזים

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. המהפכה הצרפתית ונפוליאון בונפרטה

 1. שקיעת "המשטר הישן" ויצירת משטר חדש הבנוי על רעיונות המודרנה.
 2. סיסמת המהפכה "חירות, שוויון ואחווה".
 3. עליית נפוליאון בונפארטה
 4. התבוסה ברוסיה ושקיעת שלטונו של נפוליאון.

ב. המהפכה התעשייתית 1770-1914

 1. אבני דרך במהפכה התעשייתית באנגליה: תהליך גידור האדמות, קיטור כמקור אנרגיה, שינוי בדרכי הייצור - מייצור ביתי ליצור תעשייתי.
 2. תהליכי עיור- ההגירה מהכפר אל העיר.
 3. הגברת הניידות ברחבי העולם וקיצור המרחקים.
 4. יצירת מעמדות חדשים כמו פרולטריון - פועלי תעשייה, קפיטליסטים בעלי ההון.

ג. האימפריה העת'מאנית

 1. בניית האימפריה העת'מאנית והתפשטותה.
 2. השלטון העת'מאני בשיאו.
 3. שקיעת האימפריה העת'מאנית.
 4. העולם הערבי תחת השלטון העותומאני והמרידות בו.

ד. היהודים באירופה בעידן החדש

 1. הקהילה היהודית באירופה
 2. התבססות עקרונות הנאורות:
 • ההכרה בערך האדם כיצור אוטונומי השולט בחייו ואחראי לגורלו ולגורל החברה.
 • ההכרה בכבוד האדם ובזכויותיו הטבעיות הבאות לביטוי ב: חירות, זכויות האישה.
 • האנטישמיות.

Skills.png מיומנויות

מיומנויות  קוגניטיביות

 • הבנה – להבין את ההשפעות החיוביות וההשפעות השליליות של המהפכה התעשייתית על היחיד והחברה
 • הסקת מסקנות  –לבחון תופעות מרחביות פיזיות ואנושיות ולהסיק מסקנות בעזרת שליפת מידע ממפות
 • השוואה – להגדיר תבחינים להשוואה ולזהות את הדמיון והשוני באירועים היסטוריים חשובים (תאריכים, אידיאולוגיות, מקומות, אישים, תופעות, זרמים ומגמות) כמכוננים בתולדות העמים
 • חקרנות – לנסח שאלת חקר, לנסח השערה כמענה לשאלת החקר, לבדוק במקורות מידע מגוונים, להצדיק את הידע ולהעריכו מבחינת האמינות שלו
 • מיון – ליצור קטגוריות על בסיס תכונות משותפות של פריטים ולקבצם לקבוצות קטגורִיות על פי תכונותיהם
 • ניסוח טענה והצדקתה – לנסח טענה תוך כדי שימוש בממצאים, בראיות ובהסברים ממקורות מידע שונים, כמו טקסטים כתובים (מסמכים, יומני תיעוד, ספרות ועוד), טקסטים חזותיים (ממצאים ארכיאולוגיים, מפות, מטבעות, תמונות, דיאגרמות, גרפים, סרטים), מקורות שמע (אודיו)
 • ניתוח – ניתוח גורמים שהובילו לאירועים ולשינויים היסטוריים שהתרחשו בתקופה הנלמדת: מניעים, סיבות ותוצאות, מנהיגות, כלכלה, תרבות, דת, חברה, בנייה וסביבה

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לגלות רגישות לתחושות האחר כפי שהוא מבטא במהלך העיסוק בתקופה, בסוגיה, חוויה היסטורית
 • מסוגלות – לחוש תחושת מסוגלות ויכולת להציג בפני אחרים פרשנות ותובנות אישיות מתהליך החקר

מיומנויות בין אישיות

 • ניהול שיח – לנהל שיח תוך כדי הקפדה על תרבות דיון המבוססת על התייחסות עניינית לטיעוני האחר
 • מעורבות – לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל במשימה הקבוצתית סביב ניתוח מקורות המידע בנושא


Values.png ערכים

אהבת הדעת

גילוי סקרנות ועניין ביחס להיסטוריה של הפצת האסלאם

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

מימוש ערכי כבוד האדם תוך כדי מתן כבוד לשונות ומתן אפשרות למשתתפים להשמיע דעות שונות ביחס להפצת הדת החדשה

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות

שאיפה להטמעת רב תרבותיות הבאה לידי ביטוי בשיח העוסק בדעות שונות ביחס לחופש הדת

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

ניהול שיח מכבד הכולל הקשבה לדברי האחר, קבלת/מתן משוב ביחס לסוגיה היסטורית