מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ח/מדע וטכנולוגיה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדע וטכנולוגיה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. מדעי החומר – פיזיקה: אנרגיה

 1. סוגי אנרגיה, המרות אנרגיה, מעברי אנרגיה וחוק שימור האנרגיה
 • אנרגיה חשמלית
 • האנרגיה החשמלית המומרת לסוגי אנרגיה בעת מעבר זרם חשמלי במעגל
 • הזרם החשמלי במעגל כתנועת מטענים במעגל החשמלי
 • מדידת זרם
 • רכיבי המעגל החשמלי וסמליהם
 • מוליכות חשמלית
 • גורמים המשפיעים על עוצמת הזרם
 • חיבור נגדים במעגלים חשמליים
 • חשמל ומגנטיות (על פי בחירת בית הספר)
 • קצר במעגל חשמלי והגורמים לו
 • הסכנות הכרוכות בשימוש לא זהיר בחשמל
 • אמצעי בטיחות
 • חוק שימור האנרגיה (על פי בחירת בית הספר)
 1. משאבי (מקורות) אנרגיה, הפקת אנרגיה והשימושים בה (על פי בחירת בית הספר)
 • דרכים להפקת אנרגיה חשמלית
 • יישומים טכנולוגיים להמרות אנרגיה
 1. השפעת השימושים באנרגיה על הפרט, על החברה ועל הסביבה  
 • התועלת בשימוש באנרגיה חשמלית
 • המחיר הסביבתי עקב השימוש במקורות אנרגיה
 • פתרונות אפשריים בגישת הקיימות להקטנת הנזק הסביבתי
 • הפקת מידע מחשבון חשמל

ב. מדעי החומר – פיזיקה: כוחות ותנועה

 1. כוחות ופעולתם על גופים
 • כוחות כגורמי שינוי
 • כוחות כמתארים פעולה הדדית (אינטראקציה) בין גופים
 • כוחות מאפיינים ומדידה
 • איזון בין שני כוחות הפועלים על אותו גוף (כוחות שקולים) המנטרלים זה את זה
 • כוח החיכוך
 • הכוח החשמלי והכוח המגנטי
 • כוח העילוי (על פי בחירת בית הספר)
 • כבידה (גרוויטציה) ככוח המשיכה של גופים זה אל זה בשל המסה שלהם
 • המשקל של גוף ככוח הנובע ממשיכתו על ידי גרם שמיים
 • משקל לעומת מסה
 • לחץ ככוח הפועל על יחידת שטח (על פי בחירת בית הספר)
 • לחץ הידרוסטטי (על פי בחירת בית הספר)
 • לחץ אוויר (אטמוספרי) (על פי בחירת בית הספר)
 • הבדלים בין כוח לאנרגיה
 • הקשר בין אנרגיה לכוח
 • תנועה (על פי בחירת בית הספר)
 • תנועה כמאופיינת על ידי גודל המהירות וכיוונה
 • מהירות קבועה וחישוב מהירות
 • שינוי בגודל המהירות
 1. השפעת השימוש בכוחות על החברה ועל הסביבה
 • כוחות בחיי היומיום
 • כוח החיכוך
 • כוח העילוי (על פי בחירת בית הספר)
 • הכוח המגנטי
 • שימושים בלחץ הידרוסטטי (על פי בחירת בית הספר)
 • מנוף
 • מישור משופע (על פי בחירת בית הספר)

ג. מדעי החומר – כימיה: חומרים

 1. מבנה החומר: מבנה האטום, היסודות ותכונותיהם, ארגון היסודות בטבלת היסודות
 • סוגים של חלקיקים: אטומים, מולקולות, יונים
 • יסוד כמורכב מאטומים זהים זה לזה
 • מבנה האטום
 • חלקיקים ומבנים מהם בנויים יסודות
 • סידור היסודות בטבלה
 • סימול יסודות בשפת הכימאים
 1. תרכובות ותערובות
 • התרכובת כבנויה מצירוף של אטומי יסודות הקשורים זה לזה
 • סוגי תרכובות – חומצות ובסיסים (על פי בחירת בית הספר)
 • תערובת כחומר שאינו טהור
 • שיטות להפרדת חומרים בתערובת
 1. תהליכי שינוי בחומרים וחוק שימור המסה
 • התהליך הכימי
 • זיהוי תהליך כימי
 • המגיבים והתוצרים בתהליך כימי
 • המרות אנרגיה בתהליכים כימיים (על פי בחירת בית הספר)
 • שימור המסה בעת התרחשות תהליכים כימיים
 1. השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה ועל הסביבה
 • ההשפעה של השימוש בחומרים על איכות החיים
 • המחיר הסביבתי של שימוש בחומרים
 • פתרונות אפשריים בגישת הקיימות להקטנת הנזק הסביבתי

ד. מדעי החיים – ביולוגיה: התא

התא כיחידת מבנה ותפקוד בסיסית של יצורים חיים

 • התאמה בין מבנה התאים לבין תפקודם
 • החומר התורשתי (DNA) בתאי יצורים חיים, תפקודו וארגונו בכרומוזומים שבגרעין   (על פי בחירת בית הספר)
 • תא מוצאו מתא
 • חלוקת תאים
 • התמיינות תאים

ה. מדעי החיים – ביולוגיה: מערכות ותהליכים ביצורים חיים

 1. מאפייני החיים, צרכים לקיום יצורים
 • מאפייני החיים המשותפים לכל היצורים החיים
 • התא כיחידת המבנה והתפקוד הבסיסית של היצורים החיים
 • קיום מאפייני חיים בתא בדגש: רבייה, גדילה, התפתחות ותקשורת
 • צרכים חיוניים לקיום יצורים חיים
 1. תפקודים של מערכות/תהליכים ביצורים חיים – תקשורת (על פי בחירת בית הספר)

2.א תקשורת

 • קשורת עם הסביבה כאחד ממאפייני החיים
 • חשיבות התקשורת
 • מבנה מערכת העצבים, חשיבותה ותפקודה
 • תהליכים המתרחשים מקליטת גירוי ועד התגובה עליו
 • מבנה איבר חוש של אדם (עין או אוזן) והתאמתו לתפקודיו

2.ב רבייה

 • חשיבות תהליך הרבייה להמשך קיום המין
 • צורות רבייה שונות ביצורים
 • מבנה מערכת הרבייה ותפקודה בצמחים
 • מבנה מערכת הרבייה באדם ותפקודה
 • תהליך הרבייה הזוויגית בצמחים
 • תהליך הרבייה בבעלי חיים
 • תהליך הרבייה באדם
 • התפתחות ביצורים חיים
 • התפתחות צמחים: מחזור חיים בצמחים – מזרע לזרע (על פי בחירת בית הספר)
 • התפתחות באדם ובבעלי חיים: מעובר לבוגר
 • מעורבות האדם בתהליכי רבייה והתפתחות: ההשפעה על הפרט, החברה והסביבה
 • חשיבות הקשר בין מערכות בגוף (על פי בחירת בית הספר)

2.ג בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמירתן

 • בריאות ומערכת העצבים (על פי בחירת בית הספר)
 • חומרים הפוגעים בתפקוד מערכת העצבים
 • אימוץ התנהגויות לשמירה על הבריאות
 • ריאות ורבייה
 • בעיות הקשורות בתפקוד מערכת הרבייה

ו. מדעי החיים – ביולוגיה: מערכות אקולוגיות

 1. המגוון הביולוגי
 • מגוון המינים וחשיבותו
 • מגוון בתי גידול וחשיבותו
 1. יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם
 • הסביבה כמספקת צרכים חיוניים לקיום יצורים
 • השפעת גורמים אביוטיים על גורמים ביוטיים
 • השפעת גורמים ביוטיים על גורמים אביוטיים
 • התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם
 • רמות ארגון
 • יחסי גומלין בין יצורים
 • המרות ומעברי אנרגיה במארג המזון ובפירמידת מזון
 • גורמים המשפיעים על גודל אוכלוסייה (על פי בחירת בית הספר)
 1. מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה (על פי בחירת בית הספר)השפעת האדם על יחסי גומלין בין יצורים בסביבה והתמודדותו עם ההשלכות (על פי בחירת בית הספר)

ז. טכנולוגיה: מערכות טכנולוגיות ומוצרים

 1. אפיוניה של מערכת טכנולוגית: מטרה, מרכיבים, מבנה ותהליכים
 • מערכת טכנולוגית כאוסף של רכיבים מעשה אדם הפועלים בתיאום כדי לענות על צורך אנושי ולהשיג מטרה
 • פעולת המערכת הטכנולוגית מאופיינת על ידי קלט, תהליך ופלט
 1. השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה
 • התפתחות מערכות טכנולוגיות
 • הטכנולוגיה כמחוללת שינויים גלובליים בחברה
 • שינויים בחברה בעקבות פיתוחים טכנולוגיים
 • יתרונות וחסרונות של שימוש בטכנולוגיה תוך כדי התייחסות להיבטים סביבתיים, חברתיים, כלכליים וערכיים

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה – להבין שהמשקל של גוף משתנה בהתאם למיקום הגוף ומרחקו ממרכז כדור הארץ, בעוד מסתו נותרת קבועה
 • הסקת מסקנות – להסיק מסקנות על הגודל והכיוון של הכוחות הפועלים בעת אינטראקציה של שני מאזני משקל צמודים המפעילים כוח זה על זה
 • השוואה – להשוות את קצב ההמסה של אשלגן על-מנגנטי במים חמים ובמים קרים ולהסיק מסקנות
 • חשיבה ביקורתית – להפעיל חשיבה ביקורתית על כל השלבים של תהליך החקר/התיכון שבוצע
 • ייצוג ידע – לתאר המרות אנרגיה בעת פעולת מכשירי חשמל באמצעות תרשים זרימה
 • ניסוח השערות – לנסח השערות על עוצמת הזרם החשמלי בנקודות שונות במעגל החשמלי
 • ניתוח – לנתח תוצאות של מחקרים בתחומי החקלאות בהתבסס על מאמרים מעובדים ולהסיק מסקנות על גורמים המשפיעים על התפתחות של חיות משק וגידולים חקלאיים
 • תכנון – לתכנן ניסויים לבדיקת השפעת גורמי סביבה על התפתחות צמחים

מיומנויות בין אישיות

 • מעורבות – לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל בזיהוי תהליכים המייצגים צדק ושוויון בשמירת הסביבה
 • ניהול שיח – לנהל שיח מכבד תוך כדי פתיחות להצעות שונות להתמודדות עם ניתוח תוצאות ניסויים
 • עבודת צוות – לגלות אחריות במהלך עבודת צוות, ליזום, לתכנן ולפעול לביצוע תהליך חקר

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לחוש אמפתיה ולהעניק תשומת לב לרגשות הזולת במהלך עבודה שיתופית על מיזם/פרויקט
 • יוזמה – להרגיש בטוח להעלות יוזמות למיזמים/פרויקטים עירוניים/ארציים לשמירה והגנה על אוכלוסיות צמחים
 • מסוגלות – להרגיש בטוח להביע רגשות, מחשבות, להציע פרשנות ולשלבם בהרצאה

Values.png ערכים

אהבת הדעת

 • סקרנות ורצון להרחבת הידע ולהעמקתו בתחום המדע והטכנולוגיה
 • גילוי עניין ורצון ללמוד על עולם הטבע והטכנולוגיה מתוך פליאה וחדוות למידה

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • העמקת המודעות לחשיבות הרגלי שמירה על היגיינה, בריאות ואיכות חיים
 • גילוי סובלנות ומתן כבוד לשונות בין אנשים במהלך השמעת דעות שונות סביב שאלות מוסריות והשלכות חברתיות בתחום מדע וטכנולוגיה

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

 • העמקת תחושת השייכות ופיתוח יחס חיובי לסביבה הקרובה, לטבע הארץ ולאתריה
 • מתן כבוד למגוון ערכי מורשת ותרבות הבאים לידי ביטוי באתרים שונים בארץ

  מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

 • מימוש עצמי ומתן ביטוי לרגשות, לציפיות ולבקשות הפרט מהקבוצה במהלך ניסוי
 • שיתוף והבעת דעה, מחשבה, רעיון לשמירה על הסביבה הקרובה והרחוקה

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית ומחויבות לטבע ולסביבה

 • יישום אורח חיים מקיים, לדוגמה: שימוש בחומרים מתכלים, חיסכון באנרגיה
 • גילוי אכפתיות ודאגה לטבע, הסברה, אימוץ אתר וטיפוחו