מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ח/עברית לדרוזים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עברית לדרוזים

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. אופנויות השפה

 1. האזנה
 • הבנת הנשמע: טקסט טיעוני/מדריך/מפעיל, עובדה/דעה, השערה, רעיון מרכזי, עיקר וטפל, איתור פרטים (זמן, מקום, דמויות, אירוע), מסר גלוי ומסר סמוי, רצף לוגי (סיבה ותוצאה, הכללה ופרט, השוואה, תופעה והיבטיה, בעיה ופתרון, רצף כרונולוגי, ארגון), הערכה, נקיטת עמדה
 • שיחה ודיון: שיחה, דיון, בן שיח, דיאלוג, הקשבה, תגובה
 1. הבעה בעל פה
 • הבעה: הבעת דעה, אקטואליה, שיח דבור ושפה כתובה (על פי בחירת בית הספר)
 • דיאלוג (שיח תקשורתי): דיאלוג (על פי בחירת בית הספר), נסיבות שיח
 • פרזנטציה: תוצר כתוב, תוצר פיזי
 1. קריאה
 • קריאת טקסטים: טקסט מנוקד, טקסט לא מנוקד, קריאה רהוטה
 • קריאה חופשית: מקוון, ידיעה חדשותית, כתבה (על פי בחירת בית הספר)
 • הבנת הנקרא: נושא, טקסט טיעוני/מדריך/מפעיל, עובדה/דעה, רעיון מרכזי, עיקר וטפל, ארגון – רצף לוגי (סיבה ותוצאה, הכללה ופרט, השוואה, תופעה והיבטיה, בעיה ופתרון, רצף כרונולוגי), שיחה, דיון, הקשר
 • ממדי הבנה: איתור מידע, פרשנות והיסק, חוות דעת (דעה אישית + שניים-שלושה נימוקים מורחבים)
 • סוגי טקסטים שונים: טקסט טיעוני/מדריך/מפעיל
 • קריאה קולית: קריאה קולית/בקול
 1. כתיבה
 • חיבור מכתב רשמי
 • חיבור פסקת טיעון: פסקה, טענה, ביסוס, מסקנה

ב. ידע לשוני

 1. תורת ההגה (פונולוגיה)תופעות פונטיות: שווא נח (חזרה), שווא נע, דגש קל (חזרה), דגש חזק, שווא מרחף, הברה פתוחה/סגורה (על פי בחירת בית הספר)
 2. תורת הצורות (מורפולוגיה)
 • אותיות השימוש: מילות השימוש (ה הידוע ו-ו החיבור – חזרה), אותיות בכ"ל, ש השימוש, מ השימוש
 • חלקי דיבר: סימני היכר, צירוף שמני, צירוף סמיכות, סמיכות חבורה, סמיכות פרודה, סמיכות כפולה
 • שם המספר (חזרה): המספר המונה והמספר הסודר
 • פועל: בניין, שורש, גוף, זמן, הוראה פעילה, הוראה סבילה, המרה
 1. תורת המשמעויות (סמנטיקה)
 • יחסי משמעות: יחס משמעות, נרדפות, ניגודיות, הכללה
 • ניבים ופתגמים: לקסיקון, ניב, פתגם (על פי בחירת בית הספר)
 1. תחביר
 • מילות קישור: מילת קישור, קשר לוגי, המרה, תפקיד
 • סוגי משפטים: משפט סתמי, משפט חסר, משפט כולל, משפט ייחוד
 • תפקידים תחביריים: לוואי, מושא ישיר, מושא עקיף (על פי בחירת בית הספר)

ג. ספרות

 1. שירההז'אנר השירי: שירת ימי הביניים (על פי בחירת בית הספר), שיר מודרני, שיר לירי, אמצעים אומנותיים, 'שמתא"ם': שם, מבנה, תוכן, אמצעים אומנותיים ומסר (על פי בחירת בית הספר), טרום קריאה, קריאה מרפרפת, קריאה מעמיקה, הקשר, משמעות
 2. פרוזההז'אנר הפרוזאי: סיפור ריאליסטי, סיפור בדיוני, סיפור פואנטה, אקספוזיציה, עלילה, בעיה, סיבוך, שיא, התרה, סיום (פתוח, סגור או פואנטה), דמות ראשית, דמות משנית, דמות קולקטיבית/קיבוצית, מספר גיבור, מספר עד, מספר יודע כול, טרום קריאה, קריאה מרפרפת, קריאה מעמיקה, הקשר, משמעות

ד. תנ"ך

הטקסט התנ"כי: מאפיינים מבניים, מאפיינים תוכניים, מאפיינים לשוניים (על פי בחירת בית הספר)

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • ידע והבנה – לזהות את היצירות שנלמדו ולהבין את משמעותן
 • ידע  – לקרוא טקסטים פשוטים, בינוניים או מורכבים, להבין את התוכן ולהגיב אליהם בכתב ובעל פה בהתאם
 • ייצוג ידע –  להציג ידע ומידע בכתב ובעל פה בפני קהלים שונים במגוון אמצעים בצורה בהירה
 • ניתוח–  לנתח טקסטים בנושאים שונים, לזהות את הרעיונות המרכזיים שבהם, את המסרים ואת נקודות המבט
 • שאילת שאלות לנסח שאלות תקינות מבחינה לשונית המותאמות למטרה ולקהל היעד

מיומנויות בין אישיות

 • ייצוג עצמי להציג בצורה בהירה עמדות, דעות וטיעונים לגבי נושאים כלליים ואישיים בפני הכיתה או קהלים שונים
 • ניהול שיח – להקשיב לאחר ולהגיב בענייניות  ובכבוד
 • שיתוף פעולה – לקחת חלק במשימה משותפת תוך כדי כיבוד תפקידם של חבריהם לקבוצה

מיומנויות תוך אישיות

 • הכוונה עצמית–  להציב יעדים בשיפור מיומנויות השפה השונות ובהרחבת אוצר מילים
 • התמדה – לגלות התמדה ועניין במהלך למידת היצירות השונות
 • מסוגלות – לחוש ביטחון ביכולתם לעמוד בפני קהל, לדבר ולהרצות על תחומי עניין שונים

Values.png ערכים

אהבת הדעת

גילוי עניין, סקרנות, חדוות למידה ורצון להכיר את שורשי התרבות והשפה העברית הנעוצים בספר התנ"ך

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • טיפוח ערכים הומניים דרך היצירות השונות (המשותפים לכל הדתות המונותאיסטיות) אוניברסאליים וייחודיים
 • הקניית ערכים של פתיחות וסובלנות אל השונה והאחר דרך למידת השפה

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

היכרות וקבלה של מגוון קהילות כפי שהן באות לידי ביטוי ביצירות שונות

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

טיפוח תחושת מסוגלות ואמונה ביכולת להתמודד בהצלחה עם אוצר מילים בעברית