מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ח/שעת חברה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שעת חברה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. התלמיד כחלק מקבוצה חברתית, חברות ושיתוף פעולה

 1. התלמיד יבין את הציפיות שלו ושל קבוצת השווים בכיתה וידע לתרגם אותן לתקנון כיתתי ברוח המוסד החינוכי.
 2. התלמיד ידע לזהות נורמות של תקשורת המקובלות בקבוצתו ולהבחין בין נורמות רצויות ולא רצויות.
 3. התלמיד יבין את המושג לחץ חברתי וירכוש כלים להתמודדות עם לחץ זה.
 4. התלמיד יכיר את המושג חברות וירטואלית ומשמעותה.
 5. התלמיד יכיר ויבין את שיקולי הדעת מאחורי השימוש באמצעי תקשורת מגוונים.
 6. התלמיד ידע לקבל החלטות (פיננסיות) מתוך שיקול דעת והתחשבות בחברים בקבוצה.

ב. מנהיגות ואחריות חברתית

 1. התלמיד יכיר את המושג "שליח ציבור" ואת המשמעויות הנובעות ממנו.
 2. התלמיד יבין מהי האחריות של חברי המנהיגות הנבחרת ושל חברי הקבוצה האחרים לאחר הבחירות.

ג. לחיות בחברה דמוקרטית רב תרבותית

 1. התלמיד יבין את חשיבותה של הקשבה כחלק מתרבות דיון.
 2. התלמיד יכיר את נקודות המבט השונות והייחודיות שמביא כל פרט לקבוצה.
 3. התלמיד יבין מהי דעת קהל ומה חשיבותה בחברה דמוקרטית.
 4. התלמיד יכיר את המושג הוגנות וידע כיצד להתמודד עם קונפליקטים בקבוצה.
 5. התלמיד יכיר את המושג סטריאוטיפ ויבין שיש לבחון אותו אל מול המציאות.
 6. התלמיד ידע כי מפגש עם הזר והשונה מצריך סובלנות והכלה.

ד. שייכות, סולידריות ומעורבות

 1. התלמיד יכיר את המושגים שייכות ומעורבות ואת הקשר ביניהם.
 2. התלמיד יברר את המושג ערבות הדדית בהקשר ליחסי ישראל תפוצות.
 3. התלמיד ידון בחשיבותה של עבודת צוות ושיתוף פעולה.
 4. התלמיד ידע מהי אכפתיות ומה ביטוייה בחברה.
 5. התלמיד יכיר את היכולות שלו כבסיס לתרומה לכיתה ולבית הספר במסגרת תוכנית המעורבות החברתית.
 6. התלמיד יכיר את המושג קיימות ואת השפעתו על חיי הפרט והכלל.

ה. טיפוח זהות ישראלית - יהודית (בהתאמה למגזרים - בפיתוח)

 1. התלמיד יכיר את יום הזיכרון ליצחק רבין, את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואת יום הזיכרון לחללי צה"ל ומשמעותם.
 2. התלמיד יכיר ימי לוח בתרבות היהודית, הישראלית והאוניברסלית ומשמעותם.
 3. התלמיד יכיר את דמותו של יאנוש קורצ'אק כמחנך וכאדם, יחסו לילדים, אנושיותו ואמונתו באדם (בשבילי הזיכרון).
 4. התלמיד יכיר את העולם היהודי המגוון טרם השואה, את חיי התרבות והרוח וחיי היומיום של יהודים בקהילות שונות (בשבילי הזיכרון).

ו. מחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית

 1. התלמיד יכיר סמלים וטקסים במדינת ישראל וידון בחשיבותם.
 2. התלמיד ידון בנושא תרבות ישראלית בכלל ובחשיבותה של השפה העברית בפרט.

ז. סיום ופרידה, יציאה לחופשה

 1. התלמיד יבחן את השנה שחלפה ואת עמידתו ביעדים שהציב לעצמו.
 2. התלמיד יכיר תחומי עניין מגוונים וידע לצרוך פנאי מתוך שיקול דעת.
 3. התלמיד יציב יעדים לניצול מיטבי של חופשת הקיץ.

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה – הבנת מושגים הקשורים לשייכות, לשונות תרבותית, למעורבות ולאחריות חברתית
 • העברה ויישום – שימוש במיומנויות ובידע הנרכש והעברתם לתחומי דעת וחיים שונים
 • חשיבה רפלקטיבית – תהליכי עיבוד, המללה והמשגה של התנסויות חברתיות
 • חשיבה ביקורתית – בחינת מצבים מנקודות מבט שונות
 • נקיטת עמדה – גיבוש עמדה בסוגיות שונות והצגתה

מיומנויות בין אישיות

 • התנהלות חברתית – עמידה בלחץ חברתי, התחשבות בחברים בהקשר לרשתות חברתיות
 • ניהול שיח מכבד – הקשבה, ביטוי עצמי והצגת עמדה מנומקת במסגרת דיונים בכיתה ובקבוצה
 • קבלת החלטות - קבלת החלטות מושכלות תוך כדי רגישות חברתית ערכית לפרט ובקבוצה
 • שיתוף פעולה ועבודת צוות – לקיחת חלק פעיל ומקדם בחיי הכיתה כקבוצה חברתית

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – אמפתיה ומודעות רגשית לצורכי הפרט והחברה
 • מודעות – מודעות ליכולות אישיות כבסיס להעצמה אישית ולתרומה לכיתה ולבית הספר
 • ניהול עצמי – הצבת יעדים ומימושם בימי לימודים ובימי חופשה

Values.png ערכים


כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • בנייה ערכית של מערכות יחסים חברתיות על בסיס התחשבות והכרה בתרומתו הייחודית של כל פרט
 • אחריות אישית ומנהיגות בהקשרים כיתתיים  
 • יושר, אמינות והגינות בהקשר לטוהר הבחינות

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות

 • הזדהות עם סמלי המדינה ועם הימים הלאומיים
 • מחויבות ואחריות חברתית של מנהיגות נבחרת
 • הקשבה, סובלנות, הכלת השונה והוגנות בהקשר ליחסים בין אישיים בכיתה וכחלק מפיתוח ראייה מורכבת לשונות חברתית

מימוש עצמי, מיצוי היכולות וניהול חיים בעלי משמעות

 • מימוש עצמי במסגרת הכיתה כקבוצה חברתית

ערכי מורשת ותרבות יהודיים-ציוניים וערכי תרבות ייחודיים

 • מחויבות לזהות תרבותית בהקשר לחגים, מועדים וימי זיכרון כמעצבים זיכרון קולקטיבי
 • חשיבות התרבות ישראלית והשפה העברית
 • כבוד והערכה לחיים היהודיים טרום השואה
 • ערבות הדדית ביחסי ישראל-תפוצות

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

 • שייכות ואכפתיות בהקשרים כיתתיים וחברתיים
 • מעורבות חברתית בכיתה ובבית הספר
 • שיתוף פעולה ועבודת צוות בהקשר להשגת מטרה משותפת
 • קיימות והשפעתה על חיי הפרט והכלל