מפת המקצועות ט/אומנויות - קולנוע ותקשורת

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אומנויות - קולנוע ותקשורת

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א.  הבדיון בטלוויזיה ובקולנוע

1.   התייחסות אישית

 • סיבות להנאה, להעדפה ולדחייה של טלוויזיה וקולנוע
 • שוני בתגובות של צופים שונים
 • תועלות המופקת מהטלוויזיה ומהקולנוע והצרכים שאמצעי התקשורת מספקים
 • אמצעי התקשורת כמקור לבידור ולמידע

2.   היבטים ייחודים: אפיונים תוכניים, מבניים והפקתיים

 • מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב תוצרים שונים
 • תבניות וקונוונציות בעיצוב של תוצרים שונים
 • סימני היכר של תבניות וסוגות (ז'אנרים) שונות

3.   דרכי הצגה חזותיות וקוליות

 • אמצעים טכניים ואומנותיים בביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה
 • היחס בין צורה ותוכן בשימוש באמצעים אלה ובדרכי הצגה מילוליות וקוליות
 • אופן עיצוב הדמויות על המסך
 • שימוש שגרתי ושימוש יוצא דופן בדרכי הצגה תוך כדי התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי

4.   ערכים חברתיים

 • דימויים חזותיים וקוליים והערכים שהם מייצגים
 • שימוש במין, באלימות ובסטריאוטיפים – כאמצעי למשיכת קהל
 • גישה ביקורתית לייצוגיות של ערכים

5.   תעשיית הקולנוע והטלוויזיה והשפעתם על התוצרים

 • שיקולים כלכליים והשפעתם על הפקת תוצרים
 • השפעה של אידיאולוגיה ופוליטיקה על תוצרים

6.   היבטים היסטוריים

 • תמורות בהתפתחות הטכנולוגית והשפעתן על דרכי הביטוי והעיצוב באמצעי התקשורת החזותיים
 • ציוני דרך בהתפתחות של סוגות (ז'אנרים) שונות בקולנוע ובטלוויזיה
 • קשר בין אירועים היסטוריים ומצבים חברתיים – ואמצעי התקשורת החזותיים
 • גלגולן של סוגות (ז'אנרים) ותפיסות אומנותיות מהקולנוע לטלוויזיה – ובחזרה

7.   השוואה בין אמצעי התקשורת החזותיים לאחרים

 • ההבדלים בין השפה הקולנועית לשפות האומנויות האחרות (ספרות, תיאטרון ווכדומה)
 • ההבדלים בטיפול בנושאים בין אמצעי התקשורת החזותיים לבין אמצעי התקשורת האחרים: עיתונות, רדיו

ב.  אקטואליה, חדשות ותעודה בטלוויזיה ובקולנוע

1.   התייחסות אישית

 • סיבות להנאה, להעדפה ולדחייה של טלוויזיה וקולנוע
 • שוני בתגובות של צופים שונים
 • תועלות המופקת מהטלוויזיה ומהקולנוע והצרכים שאמצעי התקשורת מספקים
 • אמצעי התקשורת כמקור לבידור ולמידע

2.   היבטים ייחודים: אפיונים תוכניים, מבניים והפקתיים

 • מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב תוצרים שונים
 • תבניות וקונוונציות בעיצוב של תוצרים שונים
 • סימני היכר של תבניות וסוגות (ז'אנרים) שונות

3.   דרכי הצגה חזותיות וקוליות

 • אמצעים טכניים ואומנותיים בביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה
 • היחס בין צורה ותוכן בשימוש באמצעים אלה ובדרכי הצגה מילוליות וקוליות
 • אופן עיצוב הדמויות על המסך
 • שימוש שגרתי ושימוש יוצא דופן בדרכי הצגה תוך כדי התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי

4.   ערכים חברתיים

 • דימויים חזותיים וקוליים והערכים שהם מייצגים
 • שימוש במין, באלימות ובסטריאוטיפים – כאמצעי למשיכת קהל
 • גישה ביקורתית לייצוגיות של ערכים

5.   תעשיית הקולנוע והטלוויזיה והשפעתם על התוצרים

 • שיקולים כלכליים והשפעתם על הפקת תוצרים
 • השפעה של אידיאולוגיה ופוליטיקה על תוצרים

6.   היבטים היסטוריים

 • תמורות בהתפתחות הטכנולוגית והשפעתן על דרכי הביטוי והעיצוב באמצעי התקשורת החזותיים
 • ציוני דרך בהתפתחות של סוגות (ז'אנרים) שונות בקולנוע ובטלוויזיה
 • קשר בין אירועים היסטוריים ומצבים חברתיים – ואמצעי התקשורת החזותיים
 • גלגולן של סוגות (ז'אנרים) ותפיסות אומנותיות מהקולנוע לטלוויזיה – ובחזרה

7.   השוואה בין אמצעי התקשורת החזותיים לאחרים

 • ההבדלים בין השפה הקולנועית לשפות האומנויות האחרות (ספרות, תיאטרון וכדומה)
 • ההבדלים בטיפול בנושאים בין אמצעי התקשורת החזותיים לבין אמצעי התקשורת האחרים: עיתונות, רדיו

ג.   ספורט בטלוויזיה ובקולנוע

1.   התייחסות אישית

 • סיבות להנאה, להעדפה ולדחייה של טלוויזיה וקולנוע
 • שוני בתגובות של צופים שונים
 • תועלות המופקת מהטלוויזיה ומהקולנוע והצרכים שאמצעי התקשורת מספקים
 • אמצעי התקשורת כמקור לבידור ולמידע

2.   היבטים ייחודים: אפיונים תוכניים, מבניים והפקתיים

 • מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב תוצרים שונים
 • תבניות וקונוונציות בעיצוב של תוצרים שונים
 • סימני היכר של תבניות וסוגות (ז'אנרים) שונות

3.   דרכי הצגה חזותיות וקוליות

 • אמצעים טכניים ואומנותיים בביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה
 • היחס בין צורה ותוכן בשימוש באמצעים אלה ובדרכי הצגה מילוליות וקוליות
 • אופן עיצוב הדמויות על המסך
 • שימוש שגרתי ושימוש יוצא דופן בדרכי הצגה תוך כדי התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי

4.   ערכים חברתיים

 • דימויים חזותיים וקוליים והערכים שהם מייצגים
 • שימוש במין, באלימות ובסטריאוטיפים – כאמצעי למשיכת קהל
 • גישה ביקורתית לייצוגיות של ערכים

5.   תעשיית הקולנוע והטלוויזיה והשפעתם על התוצרים

 • שיקולים כלכליים והשפעתם על הפקת תוצרים
 • השפעה של אידיאולוגיה ופוליטיקה על תוצרים

6.   היבטים היסטוריים

 • תמורות בהתפתחות הטכנולוגית והשפעתן על דרכי הביטוי והעיצוב באמצעי התקשורת החזותיים
 • ציוני דרך בהתפתחות של סוגות (ז'אנרים) שונות בקולנוע ובטלוויזיה
 • קשר בין אירועים היסטוריים ומצבים חברתיים – ואמצעי התקשורת החזותיים
 • גלגולן של סוגות (ז'אנרים) ותפיסות אומנותיות מהקולנוע לטלוויזיה – ובחזרה

7.   השוואה בין אמצעי התקשורת החזותיים לאחרים

 • ההבדלים בין השפה הקולנועית לשפות האומנויות האחרות (ספרות, תיאטרון וכדומה)
 • ההבדלים בטיפול בנושאים בין אמצעי התקשורת החזותיים לבין אמצעי התקשורת האחרים: עיתונות, רדיו

ד.   מוזיקה בטלוויזיה ובקולנוע

1.   התייחסות אישית

 • סיבות להנאה, להעדפה ולדחייה של טלוויזיה וקולנוע
 • שוני בתגובות של צופים שונים
 • תועלות המופקת מהטלוויזיה ומהקולנוע והצרכים שאמצעי התקשורת מספקים
 • אמצעי התקשורת כמקור לבידור ולמידע

2.   היבטים ייחודים: אפיונים תוכניים, מבניים והפקתיים

 • מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב תוצרים שונים
 • תבניות וקונוונציות בעיצוב של תוצרים שונים
 • סימני היכר של תבניות וסוגות (ז'אנרים) שונות

3.   דרכי הצגה חזותיות וקוליות

 • אמצעים טכניים ואומנותיים בביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה
 • היחס בין צורה ותוכן בשימוש באמצעים אלה ובדרכי הצגה מילוליות וקוליות
 • אופן עיצוב הדמויות על המסך
 • שימוש שגרתי ושימוש יוצא דופן בדרכי הצגה תוך כדי התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי

4.   ערכים חברתיים

 • דימויים חזותיים וקוליים והערכים שהם מייצגים
 • שימוש במין, באלימות ובסטריאוטיפים – כאמצעי למשיכת קהל
 • גישה ביקורתית לייצוגיות של ערכים

5.   תעשיית הקולנוע והטלוויזיה והשפעתם על התוצרים

 • שיקולים כלכליים והשפעתם על הפקת תוצרים
 • השפעה של אידיאולוגיה ופוליטיקה על תוצרים

6.   היבטים היסטוריים

 • תמורות בהתפתחות הטכנולוגית והשפעתן על דרכי הביטוי והעיצוב באמצעי התקשורת החזותיים
 • ציוני דרך בהתפתחות של סוגות (ז'אנרים) שונות בקולנוע ובטלוויזיה
 • קשר בין אירועים היסטוריים ומצבים חברתיים – ואמצעי התקשורת החזותיים
 • גלגולן של סוגות (ז'אנרים) ותפיסות אומנותיות מהקולנוע לטלוויזיה – ובחזרה

7.   השוואה בין אמצעי התקשורת החזותיים לאחרים

 • ההבדלים בין השפה הקולנועית לשפות האומנויות האחרות (ספרות, תיאטרון וכדומה)
 • ההבדלים בטיפול בנושאים בין אמצעי התקשורת החזותיים לבין אמצעי התקשורת האחרים: עיתונות, רדיו

ה.  הפרסומת בטלוויזיה ובקולנוע

1.   התייחסות אישית

 • סיבות להנאה, להעדפה ולדחייה של טלוויזיה וקולנוע
 • שוני בתגובות של צופים שונים
 • תועלות המופקת מהטלוויזיה ומהקולנוע והצרכים שאמצעי התקשורת מספקים
 • אמצעי התקשורת כמקור לבידור ולמידע

2.   היבטים ייחודים: אפיונים תוכניים, מבניים והפקתיים

 • מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב תוצרים שונים
 • תבניות וקונוונציות בעיצוב של תוצרים שונים
 • סימני היכר של תבניות וסוגות (ז'אנרים) שונות

3.   דרכי הצגה חזותיות וקוליות

 • אמצעים טכניים ואומנותיים בביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה
 • היחס בין צורה ותוכן בשימוש באמצעים אלה ובדרכי הצגה מילוליות וקוליות
 • אופן עיצוב הדמויות על המסך
 • שימוש שגרתי ושימוש יוצא דופן בדרכי הצגה תוך כדי התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי

4.   ערכים חברתיים

 • דימויים חזותיים וקוליים והערכים שהם מייצגים
 • שימוש במין, באלימות ובסטריאוטיפים – כאמצעי למשיכת קהל
 • גישה ביקורתית לייצוגיות של ערכים

5.   תעשיית הקולנוע והטלוויזיה והשפעתם על התוצרים

 • שיקולים כלכליים והשפעתם על הפקת תוצרים
 • השפעה של אידיאולוגיה ופוליטיקה על תוצרים

6.   היבטים היסטוריים

 • תמורות בהתפתחות הטכנולוגית והשפעתן על דרכי הביטוי והעיצוב באמצעי התקשורת החזותיים
 • ציוני דרך בהתפתחות של סוגות (ז'אנרים) שונות בקולנוע ובטלוויזיה
 • קשר בין אירועים היסטוריים ומצבים חברתיים – ואמצעי התקשורת החזותיים
 • גלגולן של סוגות (ז'אנרים) ותפיסות אומנותיות מהקולנוע לטלוויזיה – ובחזרה

7.   השוואה בין אמצעי התקשורת החזותיים לאחרים

 • ההבדלים בין השפה הקולנועית לשפות האומנויות האחרות (ספרות, תיאטרון וכדומה)
 • ההבדלים בטיפול בנושאים בין אמצעי התקשורת החזותיים לבין אמצעי התקשורת האחרים: עיתונות, רדיו

ו.     תוכניות מיוחדות בטלוויזיה

1.   התייחסות אישית

 • סיבות להנאה, להעדפה ולדחייה של טלוויזיה וקולנוע
 • שוני בתגובות של צופים שונים
 • תועלות המופקת מהטלוויזיה ומהקולנוע והצרכים שאמצעי התקשורת מספקים
 • אמצעי התקשורת כמקור לבידור ולמידע

2.   היבטים ייחודים: אפיונים תוכניים, מבניים והפקתיים

 • מאפיינים של תוכן וצורה בעיצוב תוצרים שונים
 • תבניות וקונוונציות בעיצוב של תוצרים שונים
 • סימני היכר של תבניות וסוגות (ז'אנרים) שונות

3.   דרכי הצגה חזותיות וקוליות

 • אמצעים טכניים ואומנותיים בביטוי בשפת הקולנוע והטלוויזיה
 • היחס בין צורה ותוכן בשימוש באמצעים אלה ובדרכי הצגה מילוליות וקוליות
 • אופן עיצוב הדמויות על המסך
 • שימוש שגרתי ושימוש יוצא דופן בדרכי הצגה תוך כדי התייחסות לסגנון ולביטוי אישי ייחודי

4.   ערכים חברתיים

 • דימויים חזותיים וקוליים והערכים שהם מייצגים
 • שימוש במין, באלימות ובסטריאוטיפים – כאמצעי למשיכת קהל
 • גישה ביקורתית לייצוגיות של ערכים

5.   תעשיית הקולנוע והטלוויזיה והשפעתם על התוצרים

 • שיקולים כלכליים והשפעתם על הפקת תוצרים
 • השפעה של אידיאולוגיה ופוליטיקה על תוצרים

6.   היבטים היסטוריים

 • תמורות בהתפתחות הטכנולוגית והשפעתן על דרכי הביטוי והעיצוב באמצעי התקשורת החזותיים
 • ציוני דרך בהתפתחות של סוגות (ז'אנרים) שונות בקולנוע ובטלוויזיה
 • קשר בין אירועים היסטוריים ומצבים חברתיים – ואמצעי התקשורת החזותיים
 • גלגולן של סוגות (ז'אנרים) ותפיסות אומנותיות מהקולנוע לטלוויזיה – ובחזרה

7.   השוואה בין אמצעי התקשורת החזותיים לאחרים

 • ההבדלים בין השפה הקולנועית לשפות האומנויות האחרות (ספרות, תיאטרון וכדומה)
 • ההבדלים בטיפול בנושאים בין אמצעי התקשורת החזותיים לבין אמצעי התקשורת האחרים: עיתונות, רדיו

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה – להבין שאמצעי התקשורת הם מקור להעשרה תרבותית והבנה של חשיבותם בחברה דמוקרטית, המאפשרת העברת מסרים ותובנות חוצי גבולות, מדינות, שפות, מגדרים, דתות ועוד
 • הערכה – להביע עמדה אישית מנומקת על יצירה בעל פה ובכתב
 • הסקת מסקנות – להסיק מתוך התבוננות ולימוד של יצירות אומנות ותרבות קולנועיות ומתוך הפקה של סרטים את המורכבות של אומנות הקולנוע
 • השוואה – להשוות בין יצירות קולנועיות מתקופות שונות, יצירות בעלות היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים שונים
 • חשיבה יצירתית – להתנסות בהפקה יצירתית הנשענת על הלימוד העיוני והסדנאי, הפקה הדורשת חשיבה פורצת דרך, לקיחת סיכונים, חיפוש נקודות מבט חדשות וחיפוש של פתרונות יצירתיים
 • חשיבה רפלקטיבית – להכין נייר עמדה המבטא את מקורות ההשראה וההתלבטויות לקראת ההפקה ורפלקציה על תהליך ההפקה כולו
 • ידע – להכיר את שפת הקולנוע והתקשורת (השפה החזותית, השמיעתית והכתובה)
 • יישום – ליישם סגנונות קולנועיים, סוגות (ז'אנרים) וטכניקות קולנועיות שנלמדו ביצירה חדשה ואותנטית
 • ניסוח השערות – לנסח השערות המתייחסות למניעים שהובילו להתפתחויות שונות בתולדות הקולנוע
 • סינתזה/אינטגרציה – להסביר את הקשר בין מדיום היצירה והמסר, הקשר בין יצירת האומנות, הסביבה ותקופת היצירה
 • תכנון – לתכנן את תהליך ההפקה משלב כתיבת התסריט, ההכנות לקראת הצילומים ועד להתחלת הצילומים

מיומנויות בין אישיות

 • הקשבה מכבדת – להאזין בצורה מכבדת לדברי האחרים
 • מעורבות – להביע רעיונות וכיווני חשיבה בתהליך חשיבה משותף
 • עבודת צוות – להפיק סרטים תוך כדי שיתוף פעולה מלא של הצוות מתוך אחריות ומחויבות של כל אחד מהצוות  לתוצר
 • ניהול שיח – לנהל דיון המציג מגוון דעות ורעיונות מנומקים

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לפתח אמפתיה לביטויים חזותיים מגוונים ותשומת לב לרגשות האחר המובעים ביחס ליצירת אומנות
 • יוזמה – ליזום מיזמים בבית הספר ובקהילה אשר מנכיחים את הקולנוע בתרבות הבית ספרית
 • מסוגלות – לחוש ביטחון להביע ולשתף אחרים במחשבות, רגשות, הרהורים בהקשר לסוגיות אישיות ביחס לאומנות שלהם
 • סקרנות – לגלות סקרנות ועניין בעולם הקולנוע על גווניו
 • שליטה עצמית – להוביל הפקה קולנועית מול צוות תוך כדי שליטה ויכולת הובלה של הרעיון והעמדה שלהם

Values.png ערכים

אהבת הדעת

 • גילוי סקרנות, מוטיבציה ועניין בתהליך היצירה ובמשמעותה בקולנוע
 • הנאה ושמחת הגילוי והלמידה בשיעורים העיוניים ובהפקות

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • שאיפה למימוש ערכי כבוד האדם וגילוי רוח האדם ביצירות הקולנועיות
 • התייחסות סובלנית למגוון דעות ופרשנויות המבוססות על נימוק ועיגון בטקסט הקולנועי

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

 • הכרת יצירות מהקולנוע הישראלי המתייחסות להיסטוריה היהודית-ציונית
 • מפגש עם יצירות קולנועיות המבטאות תרבות של קהילות ועדות שונות בחברה הישראלית

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות

 • מחויבות לרב תרבותיות הבאה לידי ביטוי בשיח שבו מועלות דעות שונות ביחס ליצירות קולנועיות
 • הכרת נרטיבים חברתיים שונים הבאים לידי ביטוי בטקסטים קולנועיים להעצמת הקשר למדינת ישראל

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

מימוש עצמי בביטוי חזותי ייחודי ללא ביקורת ו/או חשש

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית ומחויבות לטבע ולסביבה

ביסוס חברה שוויונית וסולידרית תוך כדי קבלת האחרים באמצעות היצירה החזותית