מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ט/אומנויות - תיאטרון

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אומנויות - תיאטרון

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. מהות התיאטרון

   התלמיד יכיר את המדיום התיאטרוני וידע להשוות בין תיאטרון ומופע לבין תחומי אומנות אחרים

ב. שפת התיאטרון

 1. רכיבים בימתיים: התלמיד יכיר את משמעותם והשפעתם של מושגים ונושאים, כמו חלל תיאטרוני, סוגי במות, מושגים בימתיים; קיר רביעי, תפאורה, אביזרי במה ועיצוב תפאורה; סוג התלבושת ואפיון הדמויות; התלמיד יבחין בין מוזיקה לאפקטים קוליים ויבין את הקשר בין הבחירות המוזיקליות לבין יצירת מצב רוח ואווירה; יכיר שימושים זמינים ופשוטים של אמצעי תאורה.
 2. רכיבים דרמטיים: התלמיד יכיר את מבנה העלילה ואת אוצר המילים המתייחס למבנה העלילה הדרמטית (מערכות, תמונות, אקספוזיציה, הסתבכות, שיא דרמטי, נקודת מפנה, התרה ופתרון), סוגי עלילות; התלמיד ידע לאתר את הנושא, הבעיה או הקונפליקט בסיפור, שיר או מחזה; ידע לזהות את מקום וזמן ההתרחשות ויבין את השפעתם על העלילה ועל עבודת השחקן; יבחין בין מילים מתארות למפעילות; יבחין בין סוגי טקסט שונים ותפקידיהם.
 3. התלמיד יבחין בין שפה מילולית לביטוי לא מילולי.
 4. התלמיד יכיר את המושגים דיאלוג ומונולוג, היצד (aside).
 5. התלמיד יבחין בין דמות לשחקן ויצליח לזהות ולתאר את מאפייניה הפיזיים והרגשיים של הדמות.
 6. התלמיד ידע לזהות את הכוונה מאחורי המילים (תת-טקסט).
 7. התלמיד ידע לציין את מערכות היחסים בין הדמויות בסיפור או במחזה.
 8. התלמיד יכיר את המושגים "רצון", "מכשול" ו"פעולה דרמטית".
 9. התלמיד יבחין בין מאפייניה החיצוניים של הדמות לבין מאפייניה הפנימיים.

ג. צפייה מושכלת בהצגות

 1. התלמיד ידע להשתמש באוצר מילים הנלמד כדי לפענח התרחשויות אומנותיות בהיבט רעיוני ואומנותי.
 2. התלמיד ידע לנסח את החוויה הרגשית והאסתטית הנוצרת בעת צפייה בהצגה.
 3. התלמיד ידע לנסח את אמירת היוצרים ולהציע פרשנויות נוספות.

ד. פרשנות ותוכן

 1. התלמיד ידע לזהות את הרעיון המרכזי בסיפור או במחזה הנוגע גם לחיינו.
 2. התלמיד ידע לפענח את הפרשנות של יוצרי ההצגה ומבצעיה.

ה. טקסט וקונטקסט

 1. התלמיד ידע לנתח מחזה ולפענח את פרשנותו בכלים הנלמדים.
 2. התלמיד ידע לזהות נושאים אוניברסליים במחזות הנלמדים.

ו. סוגי תיאטרון

 1. התלמיד ייחשף לסוגי תיאטרון שונים; ידע להבדיל בין תיאטרון חפצים לבין תיאטרון בובות. התלמיד ידע להשתמש בחפץ ולספר סיפור בעזרת חפצים.
 2. התלמיד ידע לספר סיפור ללא מילים; יכיר את המושג "הנפשה" ואת אופן יישומו.

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הערכה / חשיבה ביקורתית – לפתח חשיבה פרשנית וביקורתית מתוך התבוננות בהצגות
 • השוואה – להשוות בין טקסטים תיאטרוניים לבין עבודות אומנות העוסקות באותו נושא
 • ידע – להכיר את ייחודה של השפה התיאטרונית כשפה המאפשרת תקשורת, העברת רעיונות, מסרים ותובנותהערכה / חשיבה ביקורתית 
 • ניתוח – לנתח הצגות וסיטואציות דרמטיות על פי מוסכמות שפת התיאטרון, הסגנון ותקופת יצירתן
 • שאילת שאלות – לנסח שאלות בעקבות התבוננות בהצגת תיאטרון
 • תכנון – לתכנן מהלך יצירתי בהנחיית המורה על פי אבני דרך ומחוון הערכה

מיומנויות בין אישיות

 • ניהול שיח – לנהל דיון מכבד תוך כדי קבלה ופתיחות לדעות שונות כלפי דמות או סיטואציה
 • עבודת צוות – לגלות אחריות במהלך תכנון ובביצוע קטע תיאטרלי קבוצתי

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לגלות אמפתיה לרגשות האחר המובעים במחזות ובהצגות
 • הכוונה עצמית – לעבוד באופן עצמאי מתוך רצון לתת ביטוי אותנטי ושלם לייחודיות
 • מסוגלות – להביע מחשבות, רגשות, הרהורים בהקשר לסוגיות אישיות וביחס ליצירה
 • שליטה עצמית ומודעות רגשית – לווסת תגובות רגשיות במהלך תהליך יצירה

Values.png ערכים

אהבת הדעת

 • גילוי סקרנות, מוטיבציה ועניין בתהליך היצירה, במתן פרשנות ומשמעות לטקסטים דרמטיים ובימתיים מגוונים

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • מימוש ערכי כבוד האדם וגילוי רוח האדם בלמידה והפקת יצירות העוסקות בדילמות ובקונפליקטים אנושיים

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

 • היכרות עם סיפורי מיתולוגיה ופולקלור בתרבות היהודית-ישראלית

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות

•           חשיפה למחזות והצגות והמציגות את המפגש הרב תרבותי בחברה

•           התבוננות בקשרים בין חברה ומקום כמעצבי ומשקפי הלכי הרוח בחברה הישראלית

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

•           מימוש היכולת להבעה עצמית מקורית אותנטית ויצירתית ללא ביקורת ו/או חשש

•           מיצוי היכולות בתחום הלמידה, היצירה תוך כדי גילוי סקרנות והתמדה

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית ומחויבות לטבע ולסביבה

•           הכרת מחזות, קונפליקטים דרמטיים במטרה לעורר מודעות לצדק ומעורבות חברתית

•           שאילת שאלות המציבות דילמות מוסריות