מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ט/אזרחות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אזרחות

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. עם אזרח ומדינה – זיקות ויחסי גומלין

 1. מהי מדינה ומה הם תפקידיה?
  • להגדיר ולהבין את משמעות המושגים: מדינה, אוכלוסייה, שלטון, ריבונות, הכרה בין-לאומית, לאום, לאומיות וקבוצה אתנית, הגדרה עצמית
  • להבין  שלמדינה ישנם כמה יסודות הכרחיים הבאים לידי ביטוי באופן שונה בכל מדינה
  • להבין שישנן דרכים שונות שלפיהן מוקמות מדינות
  • להבחין בין המושגים לאום, לאומיות וקבוצה אתנית
  • להכיר את האופן שבו לאומים ומדינות אחרות עוסקים בסוגיות של לאומיות והגדרה עצמית
 2. זיקות שונות ביחסי עם ומדינה
  • להגדיר ולהבין את משמעות המושגים: אזרח, אזרחות, השתייכות לאומית, השתייכות אזרחית, תושב
  • להבין את הקשר בין אזרח למדינתו
  • להבין מהו מעמד אזרחי ומה משמעותו
  • להבין  שישנן סוגי מדינות שונים מבחינת ההרכב הלאומי
  • להבחין בין השתייכויות שונות של אדם – ללאום, למדינה
 3. מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי
  • להגדיר ולהבין את משמעות המושגים: סמלים לאומיים, חוקי האזרחות, חוק השבות, זיקה לאומית, מולדת, גולה, תפוצה, מדינת לאום
  • להכיר את מגילת העצמאות מבחינת תוכנה (חלקיה השונים) ולהבין את חשיבותה
  • להכיר את הרקע הגיאופוליטי של מדינת ישראל
  • להכיר את הסמלים, החוקים והמוסדות של מדינת ישראל ואת ביטויי הלאומיות היהודית שבהם
  • להבין את חוק השבות ואת חשיבותו בביטוי להיות מדינת ישראל מדינת העם היהודי
  • להבין את המורכבות של חיי מיעוט אתני במדינת לאום
 4. הדמוקרטיה בהשוואה למשטרים לא דמוקרטיים להבחין בין משטרים דמוקרטיים ללא דמוקרטיים על פי תבחינים, כמו: איך מגיעים שליטים לשלטון? מה מקור החוק? מה מידת ריכוז הכוח?
 5. ערכים ועקרונות המשטר הדמוקרטי
  • להגדיר ולהבין את משמעות המושגים: חירות, שוויון, כבוד האדם
  • להבין את הקשר ההכרחי בין מושגים אלה לדמוקרטיה

ב. עקרונות וזכויות במשטר הדמוקרטי ורשויות השלטון בישראל

 1.   עקרונות הדמוקרטיה
  • לדעת ולהבין את המושגים הבאים: דמוקרטיה, שלטון יציג, שלטון החוק, שוויון זכויות (פוליטיות, חברתיות), שוויון בפני החוק, חירויות בסיסיות (טבעיות), חובות האזרח, ציות לחוק תשלום מיסים, מעורבות האזרח, הפרדת רשויות, רוב ומיעוט, פיקוח וביקורת, דעת קהל, שלטון העם, הכרעת רוב, שלטון החוק, הגבלת שלטון, הזכות לקניין, הזכות לכבוד, הזכות לחופש
  • להבין שישנם עקרונות הכרחיים לקיומו של משטר דמוקרטי
  • להבין כי במשטר דמוקרטי לאזרחים תפקיד מרכזי כריבון – בהסמכת הנציגים ובפיקוח על השלטון
 2. זכויות וחובות האדם והאזרח
  • להכיר ולהבין את זכויות וחובות האדם והאזרח
  • להבין את הרעיון של זכויות טבעיות, ולכן את אי הקשר שלהן למילוי חובות
  • להבין את הרעיון של יחסיות זכויות
  • להכיר את החובות של האדם והאזרח
 3. רשויות השלטון בישראל
  • להכיר את רשויות השלטון בישראל
  • להבין את רעיון הפרדת הרשויות
  • להכיר את הרשויות השונות ואת תפקידיהן

ג. נושאי העמקה והרחבה – שתי אפשרויות העומדות לבחירת בתי הספר:

 1. בחירת אחת מתוכניות העמקה
 2. כתיבת תוכנית העמקה ייחודית בית ספרית באישור הפיקוח המבוססת
  על הנושאים להרחבה והעמקה המפורטים בתוכנית הלימודים
  על המורה לבחור שלושה נושאים מתוך הנושאים הבאים:
 • נושא אחד מתוך זכויות (נושא מס' 7)
 • נושא אחד מתוך העקרונות (נושאים מס' 12-8)
 • נושא אחד מתוך הרשויות (נושאים מס' 15-13)
 • בכל אחד מהנושאים מתבקש המורה לחבר שישה שיעורים (בסה"כ 18 ש"ש)

Skills.png מיומנויות


מיומנויות קוגניטיביות

 • השוואה – להשוות בין צורת משטר דמוקרטי לצורת משטר לא דמוקרטי
 • ידע – להכיר את תוכנה של מגילת העצמאות
 • ידע והבנה –לזהות את חמשת היסודות לקיומה של מדינה

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לחוש אמפתיה ביחס לסוגיית המיעוטים בישראל
 • יוזמה – להציע רעיונות לפעולות, כמו משחקים, בנושא זכויות אדם ואזרח
 • מסוגלות – לחוש ביטחון בשיתוף אחרים במחשבות ודעות בנושא המיעוטים בישראל

מיומנויות בין אישיות

 • הקשבה מכבדת –להאזין בצורה מכבדת לדברי אחרים ביחס לסוגיות שיש בהן מחלוקת הבאים לידי ביטוי בקיום שסעים בחברה הישראלית
 • מעורבות חברתית – לגבש דעה מנומקת ביחס לסוגיה חברתית, כמו סוגיית העובדים הזרים בישראל, ולדון בפתרון סוגיה זו

Values.png ערכים

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות

 • כיבוד סמלי המדינה, חוקים ומוסדות המבטאים את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית
 • כינון מוסדות דמוקרטיים ובחירות
 • מחויבות ליהדות התפוצות
 • כיבוד זכויות המיעוט

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • טיפוח יחס של כבוד לזכויות אדם ואזרח ולסובלנות באמצעות הכרת זכויות אדם ואזרח והבנת מימוש ערך הפלורליזם בחברה דמוקרטית

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

 • הכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי
 • שייכות והזדהות עם מדינת ישראל
 • הכרה במיעוטים לאומיים ודתיים החיים במדינת ישראל

אהבת הדעת

 • גילוי עניין וסקרנות במה שקורה בארץ ובעולם
 • פיתוח חשיבה ביקורתית ונקיטת עמדה בנושאים אקטואליים