מפת המקצועות ט/גאוגרפיה - אדם וסביבה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גאוגרפיה - אדם וסביבה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. ישראל במזרח התיכון: ארץ קטנה במרחב מורכב

 1. ישראל במזרח התיכון – אזור מעבר במרכז הגשר הבין יבשתי
 2. מפגש נופים תרבותיים במזרח התיכון
 3. שינויים בתוואי הגבולות בישראל

ב. מערכות הנוף בישראל

 1. תבליט אורכי – שלוש רצועות אורך מרכזיות
 2. היווצרות מערכות הנוף – תהליכים פנימיים ותהליכים חיצוניים

ג. אקלים ומזג אוויר

 1. אזורי האקלים – תפרוסת ומאפיינים
 2. הגורמים לשונות בין האזורים השונים
 3. תופעות אקלים ומזג אוויר קיצוניות
 4. אתגר החיים באקלים המדברי והערבתי

ד. מערכת המים בישראל

 1. תפרוסת מקורות מים
 2. פיתוחים טכנולוגיים להתמודדות עם משאב במחסור
 3. אתגרי משק המים
 4. מים חוצי גבולות
 5. ניהול משק המים

ה. אוכלוסייה ויישובים בישראל

 1. אוכלוסיית ישראל פסיפס אנושי – מגוון דתי, לאומי ותרבותי
 2. מאפיינים ותמורות דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של האוכלוסייה
 3. עיצוב המרחב היישובי – תפרוסת האוכלוסייה ותפרוסת היישובים
 4. סוגי היישובים הכפריים והעירוניים
 5. אי שוויון מרחבי (כלכלי-חברתי-סביבתי)

ו. כלכלה ותשתיות

ז. סביבה וקיימות בישראל

Skills.png מיומנויות

= דוגמאות למה שעל התלמיד להיות מסוגל לעשות לאור תוכנית הלימודים  

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה –  להבין את משמעות הקשרים בין מאפייני האקלים (טמפרטורה, משרע טמפרטורה, כמות המשקעים ומשטר המשקעים) ובין סוג האקלים במקום מסוים
 • הסקת מסקנות – להפיק מסקנות ביחס לפער בין התפרוסות, בניית טיעונים והבעת דעה מנומקת בנוגע לפערים
 • השוואה – להשוות בין הגלעין הלאומי והשוליים הלאומיים בהיבט הכלכלי, החברתי והסביבתי
 • חשיבה יצירתית – להציע מגוון פתרונות יצירתיים להתמודדות עם אתגרי ההתיישבות במדבר
 • ידע – להכיר מגוון טכנולוגיות מתקדמות שמטרתן לענות על אתגרי המים: מתקן התפלה, מכון טיהור שפכים, טפטפות

מיומנויות בין אישיות

 • ניהול שיח – לנהל שיח תוך כדי הקפדה על תרבות דיון המבוססת על התייחסות עניינית לטיעוני האחר
 • מעורבות – לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל בשמירה על הסביבה
 • עבודה בצוות – לגלות אחריות במהלך עבודת צוות ולהיות שותף פעיל בהכנת תוצר העוסק בהשפעת התחבורה על הסביבה והאדם

מיומנויות תוך אישיות

 • מסוגלות – לחוש ביטחון ולהביע עמדה אישית ייחודית בהקשר לסוגיות סביבתיות
 • סקרנות – לגלות עניין, סקרנות וכבוד לאוכלוסיות השונות במדינת ישראל

Values.png ערכים

אהבת הדעת

אהבת הדעת – גילוי עניין וסקרנות בסוגיות הנוגעות לקשר בין האוכלוסיות השונות במדינת ישראל

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד האדם – הכרה והערכה של השׁוֹנוּת האנושית במדינת ישראל

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות  השונות בתוכה

שייכות – טיפוח תחושת שייכות למדינת ישראל, לארץ ישראל – נופיה ואתריה

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית, ומחויבות לטבע ולסביבה

אזרחות פעילה – חינוך לסובלנות ומתן כבוד לקבוצות, לחברות, לשׁוֹנוּת תרבותית ולאזרחות פעילה

מעורבות – טיפוח אכפתיות לטבע ולנוף והגברת המודעות לשמירה על ערך הקיימות