מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ט/היסטוריה לדרוזים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

היסטוריה לדרוזים

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. מלחמת העולם הראשונה

 1. גורמי המלחמה:
 • משבר המדינות הרב-לאומיות
 • האימפריאליזם - העימות בין האוכלוסיות שארצן כבושות לבין המדינות הלאומיות והמעצמות האירופאיות.
 • המרד הערבי (1916).
 • הצהרת בלפור: תוכנה, הקשיים הנובעים מנוסח שלה, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה וההסכמים בנושא המזרח התיכון.
 • חבר הלאומים ועקרון זכות ההגדרה העצמית.

ב. העולם לאחר מלחמת העולם הראשונה

 1. ועדת ורסאי 1919

ג. השלטונות הטוטליטרים

 1. הקומניזם
 2. הפאשיזם
 3. הנאציזם

ג. מלחמת העולם השנייה

 1. סיבות ותוצאות
 2. מהלך המלחמה

ד. "השואה"

 1. השלבים
 2. הגטו ומחנות הריכוז
 3. ועדת ונזה
 4. הפתרון הסופי

Skills.png מיומנויות

מיומנויות  קוגניטיביות

 • הבנה – להבין את משמעותם של אירועים היסטוריים חשובים (תאריכים, אידיאולוגיות, מקומות, אישים, תופעות, זרמים ומגמות) כמכוננים בתולדות העמים
 • הסקת מסקנות – לבחון תופעות מרחביות פיזיות ואנושיות ולהסיק מסקנות בעזרת שליפת מידע ממפות
 • השוואה: להשוות מידע היסטורי ממקורות מידע שונים (מפות, מאמרים, ספרים, טבלאות, סרטונים ועוד)
 • הערכה / חשיבה ביקורתית – לקרוא באופן ביקורתי טקסטים כתובים (מסמכים, יומני תיעוד, ספרות ועוד), טקסטים חזותיים (ממצאים ארכיאולוגיים, מפות, מטבעות, תמונות, דיאגרמות, גרפים, סרטים), מקורות שמע (אודיו) ומקורות אחרים רלוונטיים לנושא
 • ניתוח – לנתח פרספקטיבות היסטוריות תוך כדי הכרה והצגה של השקפות העולם והאמונות שרווחו בקרב אנשים/חברות בתקופת השואה, ניתוח ופירוש פעילויותיהם של בני תקופה זו וההיסטוריון החוקר

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לגלות רגישות לסיפורים, לתחושות, לדילמות ולקשיים שעימם התמודדו בשואה
 • מסוגלות – לחוש תחושת מסוגלות ויכולת להציג בפני אחרים תופעות, סוגיות, פרשנות ותובנות אישיות מתהליך החקר על אודות סיבותיה ותוצאותיה של המלחמה

מיומנויות בין אישיות

 • ניהול שיח – לנהל שיח מכבד על אודות סוגיות שעמדו בפני קהילות שונות בשל התפתחויות פוליטיות, כלכליות או טכנולוגיות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה תוך כדי הקפדה על תרבות דיון המבוססת על התייחסות עניינית לטיעוני האחר
 • מעורבות – לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל במשימה הקבוצתית סביב ניתוח מקורות המידע בנושא

Values.png ערכים

אהבת הדעת

גילוי סקרנות ועניין ביחס להיסטוריה של הפצת האסלאם

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

מימוש ערכי כבוד האדם תוך כדי מתן כבוד לשונות ומתן אפשרות למשתתפים להשמיע דעות שונות ביחס להפצת הדת החדשה

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות

שאיפה להטמעת רב תרבותיות הבאה לידי ביטוי בשיח העוסק בדעות שונות ביחס לחופש הדת

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

ניהול שיח מכבד הכולל הקשבה לדברי האחר, קבלת/מתן משוב ביחס לסוגיה היסטורית