מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ט/מדע וטכנולוגיה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדע וטכנולוגיה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. מדעי החומר – פיזיקה ומערכות טכנולוגיות: אנרגיה ומערכות טכנולוגיות

 1. סוגי אנרגיה, המרות אנרגיה, מעברי אנרגיה וחוק שימור האנרגיה
 2. משאבי (מקורות) אנרגיה, הפקת אנרגיה והשימושים בה
  • אנרגיה במערכות טכנולוגיות: המרות ומעברים
  • יחידות המידה של אנרגיה ויחסי הגודל ביניהן
 3. אנרגיית גובה
  • הקשר בין אנרגיית הגובה לבין משקל הגוף וגובה הגוף
  • המרת אנרגיית גובה של גוף לאנרגיית תנועה (ואנרגיות אחרות) ולהפך
  • שימוש באנרגיית גובה לצורכי האדם
 4. אנרגיית תנועה
  • הקשר בין אנרגיית תנועה של גופים לבין מהירותם ומסתם
  • שימוש באנרגיית תנועה לצורכי האדם
  • אנרגיית התנועה בתחבורה
  • אנרגיית התנועה בכביש
 5. אנרגיה במערכות חשמליות
  • המרות ומעברי אנרגיה במערכות חשמליות
  • עוצמת הזרם (I) כמבטאת את כמות המטען העוברת במוליך ביחידת זמן
  • המתח (V) כמבטא את עוצמת המקור החשמלי המניע את האלקטרונים במעגל
  • ההתנגדות (R) כתכונה של חומר להתנגד למעבר זרם
  • ברכיבים העשויים מחומרים מסוימים, כמו מתכות, מתקיים הקשר הבא בין עוצמת הזרם ברכיב לבין המתח בין קצותיו והתנגדותו (חוק אוהם):
  • חישוב האנרגיה החשמלית במעגל החשמלי המומרת לחום על הנגד (על פי בחירת בית הספר)
  • חיבור במעגלים חשמליים
  • הספק
  • נצילות כביטוי ליעילות הפקת אנרגיה שימושית
  • חום
  • חום סגולי כתכונה של חומר שמשמעותה תוספת החום הדרושה להעלאת טמפרטורה של 1 ק"ג חומר במעלה אחת
  • חום כמוס כתכונה של חומר שמשמעותה כמות האנרגיה הדרושה לשינוי מצב הצבירה של 1 ק"ג חומר
  • חום במערכות טכנולוגיות להמרת אנרגיה (על פי בחירת בית הספר)
  • אנרגיית קרינה והשימושים בה (על פי בחירת בית הספר)
  • סוגים של קרינה אלקטרומגנטית
  • תכונות של קרינה
  • אינטראקציה של אור עם חומר: בליעה, החזרה, מעבר, שבירה, נפיצה
  • אנרגיית קרינה במערכות טכנולוגיות להמרת אנרגיה
  • תופעות טבע הקשורות לחימום על ידי קרינה אלקטרומגנטית
  • אנרגיה גרעינית ומערכות להמרתה (על פי בחירת בית הספר)
  • אנרגיה גרעינית כאנרגיה המשתחררת בעת שינויים בגרעיני האטומים
  • אנרגיה כימית (על פי בחירת בית הספר)
  • תהליכים כימיים קולטי אנרגיה ותהליכים כימיים פולטי אנרגיה
  • חוק שימור האנרגיה: במערכת מבודדת כמות האנרגיה הכוללת אינה משתנה
 6. השפעת השימושים באנרגיה על הפרט, על החברה ועל הסביבה (על פי בחירת בית הספר) יישומים טכנולוגיים ושימושים בקרינה אלקטרומגנטית
  • מחיר בריאותי
  • פתרונות אפשריים להקטנת נזקי קרינה
 7. קרינה רדיואקטיבית
  • יישומים טכנולוגיים
  • מחיר בריאותי
  • פתרונות אפשריים להקטנת נזקי הקרינה הרדיואקטיבית

ב. מדעי החומר – כימיה: חומרים

 1. תהליכי שינוי בחומרים וחוק שימור המסה
  • כוחות משיכה ודחייה חשמליים;
  • סוגי קשרים כימיים
  • יכולת קישור
  • איזון תהליכים כימיים פשוטים (על פי בחירת בית הספר)
  • אנרגיה כימית
 2. תהליכים גרעיניים (על פי בחירת בית הספר)
  • איזוטופים
  • תהליכים גרעיניים
  • אנרגיה בתהליך גרעיני
 3. מבנה החומר: תרכובות ותערובות
 4. היסוד פחמן ותרכובותיו
  • ייחודיות הפחמן
  • תרכובות הפחמן
  • מרכיבי המזון
  • מזון ואנרגיה בגוף
 5. חומצות ובסיסים (על פי בחירת בית הספר)
  • חומצה
  • בסיס
  • חומציות ובסיסיות וסולם pH
  • תהליך הסתירה
 6. השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה ועל הסביבה
  • ההשפעה של השימוש בחומרים על איכות החיים
  • טביעת רגל אקולוגית
  • המחיר הסביבתי של השימוש בחומרים
  • פתרונות אפשריים בגישת הקיימות להקטנת הנזק הסביבתי

ג. מדעי החיים – ביולוגיה: התא

 1. התא כיחידת מבנה ותפקוד בסיסית של יצורים חיים
  • החומרים המרכיבים את התאים ותפקודם
  • אברונים בתאים ותפקודם בתהליכים בתא
  • נשימה תאית
  • פוטוסינתזה
  • הרכבת חלבונים

ד. מדעי החיים – ביולוגיה: מערכות ותהליכים ביצורים חיים

 1. מאפייני החיים, צרכים לקיום יצורים
  • מאפייני חיים המשותפים לכל היצורים החיים
  • התא כיחידת המבנה והתפקוד הבסיסית של היצורים החיים
  • קיום מאפייני החיים בתא בדגש: הזנה, רבייה
  • צרכים חיוניים לקיום היצורים החיים
 2. תפקודים של מערכות/תהליכים ביצורים חיים – הזנה, תורשה
 3. הזנה
  • חשיבות תהליך ההזנה
  • חומרים בגופם של יצורים
  • הזנה, נשימה ואנרגיה
 4. הזנה בצמחים
  • תהליך הפוטוסינתזה – הזנה אוטוטרופית
  • התאמה במבנה הצמח לקליטת אור (על פי בחירת בית הספר)
  • הזנה מינרלית
 5. הזנה באדם ובבעלי חיים
  • הזנה הטרוטרופית
  • חשיבות תהליך העיכול
  • מרכיבי מערכת העיכול באדם
  • התאמת מערכת העיכול לתפקודה באדם
  • מערכת העיכול ביצורים שונים (על פי בחירת בית הספר)
  • חשיבות הקשר בין מערכות בגוף
 6. תורשה
  • רמות ארגון
  • מבנה וארגון החומר התורשתי – DNA
  • תפקוד ה-DNA כחומר תורשתי
  • שינויים בחומר התורשתי (מוטציות) וההשפעות שלהם על הפרט ועל המגוון הביולוגי
  • עקרונות התורשה
  • תכונות עם תאחיזה למין (על פי בחירת בית הספר)
  • שונות גנטית
  • תורשה וסביבה
  • התערבות האדם בתהליך התורשה
 7. בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמירתן
 8. בריאות , מזון ותזונה
  • בריאות ותזונה
  • בריאות ומזון
  • בריאות השיניים והחניכיים (על פי בחירת בית הספר)
  • בריאות ותורשה
  • מחלות תורשתיות

ה.מדעי החיים – ביולוגיה: מערכות אקולוגיות (על פי בחירת בית הספר)

 1. המגוון הביולוגי
  • המגוון הביולוגי
  • חשיבות המגוון הביולוגי
 2. יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם
  • רמות ארגון
  • גורמים המשפיעים על גודל האוכלוסייה
  • גודלה של אוכלוסיית האדם
  • מערכת אקולוגית
  • מעברי חומר ואנרגיה במערכת אקולוגית
  • מערכת אקולוגית דינמית
 3. מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה
  • טביעת רגל אקולוגית
  • דרכים לשמירה על מערכות אקולוגיות בהלימה לעקרונות הקיימות

Skills.png מיומנויות

מיומנויות  קוגניטיביות

 • הבנה – להבין את הקשר בין תהליך הנשימה ותהליך ההזנה לאספקת אנרגיה
 • הסקת מסקנות – להסיק מסקנות מנתונים על קצב הפוטוסינתזה / קצב פליטת החמצן / קצב יצירת חומרים בהשפעת תנאי סביבה שונים
 • חקרנות – להציג שאלות חקר, לתכנן ולבצע ניסויים מדעיים הקשורים לתוכני הלימוד, לאסוף תוצאות, לעבד נתונים, להסיק מסקנות מתוך ממצאי הניסוי ולהציג ממצאים ומסקנות בדרכים שונות
 • חשיבה יצירתית – להעלות מגוון רעיונות למוצר העונה לצורך או מספק פתרון לבעיה
 • ייצוג ידע – לאסוף מידע על סוגי קרינה והשימושים שלהם ולהציג את העבודה בדרכים שונות
 • ניסוח השערות מדעיות – לנסח השערה על מידת ההתחממות של מים ושמן במסות זהות בזמן נתון
 • ניתוח – לנתח מחקרים שנעשו להבנת חשיבותו של גרעין התא ותפקודו
 • שאילת שאלות – לנסח שאלות על השפעת גורמים שונים על אנרגיית התנועה של גופים
 • תכנון – לתכנן ניסוי לבדיקת הקשר בין המתח, ההתנגדות ועוצמת הזרם החשמלי

מיומנויות בין אישיות

 • מעורבות – לקחת חלק פעיל בזיהוי תהליכים המייצגים צדק ושוויון בשמירת הסביבה ולהביע עמדות אישיות מנומקות בעל פה ובכתב
 • ניהול שיח – לקחת חלק פעיל בדיוני דילמה המזמנים מעורבות, שיפוט מוסרי והצגת עמדה תוך כדי קבלה ופתיחות
 • עבודת צוות – לגלות אחריות במהלך עבודת צוות, ליזום, לתכנן ולפעול לביצוע תהליך חקר

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לחוש אמפתיה ולהעניק תשומת לב לרגשות הזולת במהלך עבודה שיתופית על מיזם/פרויקט
 • הכוונה עצמית – להציב יעדים, לתכנן את הלמידה ולגלות משמעת עצמית והתמדה במהלך ביצוע עבודת חקר או תהליך תיכון
 • מסוגלות – לחוש ביטחון ויכולת להציג בפני אחרים תובנות אישיות מתהליך חקר/תיכון

Values.png ערכים

אהבת הדעת

 • סקרנות ורצון להרחבת הידע ולהעמקתו בתחום המדע והטכנולוגיה
 • גילוי עניין ורצון ללמוד על עולם הטבע והטכנולוגיה מתוך פליאה וחדוות למידה

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • העמקת המודעות לחשיבות הרגלי שמירה על היגיינה, בריאות ואיכות חיים
 • גילוי סובלנות ומתן כבוד לשונות בין אנשים במהלך השמעת דעות שונות סביב שאלות מוסריות והשלכות חברתיות בתחום מדע וטכנולוגיה

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

 • העמקת תחושת השייכות ופיתוח יחס חיובי לסביבה הקרובה, לטבע הארץ ולאתריה
 • מתן כבוד למגוון ערכי מורשת ותרבות הבאים לידי ביטוי באתרים שונים בארץ

  מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

 • מימוש עצמי ומתן ביטוי לרגשות, לציפיות ולבקשות הפרט מהקבוצה במהלך ניסוי
 • שיתוף והבעת דעה, מחשבה, רעיון לשמירה על הסביבה הקרובה והרחוקה

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית ומחויבות לטבע ולסביבה

 • יישום אורח חיים מקיים, לדוגמה: שימוש בחומרים מתכלים, חיסכון באנרגיה
 • גילוי אכפתיות ודאגה לטבע, הסברה, אימוץ אתר וטיפוחו