מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ט/עברית לדרוזים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עברית לדרוזים

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. אופנויות השפה

 1. האזנה
 • הבנת הנשמע: נושא, טקסט סיפורי/מידעי/טיעוני/מדריך – מפעיל, עובדה/דעה, השערה, רעיון מרכזי, עיקר וטפל, איתור פרטים (זמן, מקום, דמויות, אירוע), מסר גלוי ומסר סמוי, רצף לוגי (סיבה ותוצאה, הכללה ופרט, השוואה, תופעה והיבטיה, בעיה ופתרון, רצף כרונולוגי, ארגון), הערכה, נקיטת עמדה, המרה
 • שיחה ודיון: שיחה, דיון, בן שיח, דיאלוג, הקשבה, תגובה
 1. הבעה בעל פה
 • הבעה: הבעת דעה, אקטואליה, שיח דבור ושפה כתובה
 • דיאלוג (שיח תקשורתי): דיאלוג, נסיבות שיח
 • פרזנטציה: תוצר כתוב, תוצר פיזי
 1. קריאה
 • קריאת טקסטים: טקסט מנוקד, טקסט לא מנוקד, קריאה רהוטה
 • קריאה חופשית: מקוון, ידיעה חדשותית, כתבה
 • הבנת הנקרא: נושא, טקסט סיפורי/ מידעי/ טיעוני/ מדריך – מפעיל, עובדה/דעה, רעיון מרכזי, עיקר וטפל, ארגון – רצף לוגי: סיבה ותוצאה, הכללה ופרט, השוואה, תופעה והיבטיה, בעיה ופתרון, רצף כרונולוגי (על פי בחירת בית הספר), שיחה, דיון, הקשר
 • ממדי הבנה: איתור מידע, פרשנות והיסק, חוות דעת (דעה אישית + שלושה נימוקים מורחבים)
 • סוגי טקסטים שונים: טקסט סיפורי/מידעי/טיעוני/מדריך – מפעיל
 • קריאה קולית: קריאה קולית/בקול (על פי בחירת בית הספר)
 1. כתיבהחיבור פסקת טיעון: פסקה, טענה, ביסוס, מסקנה

ב. ידע לשוני

 1. תורת ההגה (פונולוגיה)תופעות פונטיות: שווא נח, שווא נע, שווא מרחף, דגש קל, דגש חזק (תבניתי/משלים), הברה פתוחה/סגורההאזנה
 2. תורת הצורות (מורפולהאזנהוגיה)
 • חלקי דיבר (חזרה): סימני היכר
 • דרכי תצורה של שם המספר : גזירה מסורגת (שורש + משקל), גזירה קווית (בסיס + צורן; בסיס + בסיס; הלחם/הרכב בסיסים; נוטריקון), שאילה
 • פועל: בניין, שורש, גוף, זמן, הוראה פעילה, הוראה סבילה, המרה, שיכול עיצורים, הידמות חלקית בקוליות, הידמות חלקית בנחציות, התלכדות עיצורים, הידמות מלאה
 • שם המספר: המספר המונה, המספר הסודר, המספר המעורב, המספר החלקי
 1. תורת המשמעויות (סמנטיקה)
 • יחסי משמעות: יחס משמעות, נרדפות, ניגודיות, הכללה
 • ניבים ופתגמים: לקסיקון, ניב, פתגם
 • פוליסמיה והומונימיה (על פי בחירת בית הספר)
 • דו/רב משמעות (על פי בחירת בית הספר)
 1. תחביר
 • מילות קישור: מילת קישור, קשר לוגי, המרה, תפקיד
 • סוגי משפטים: משפט סתמי, משפט חסר, משפט כולל, משפט ייחוד, משפט מאוחה/מחובר, משפט מורכב, מילות חיבור/קישור, עיקרי, פסוקית, סימני פיסוק, מילות שיעבוד, איברים (על פי בחירת בית הספר)
 • תפקידים תחביריים: תפקיד ליבתי משלים (תיאור זמן, מקום, ויתור, תכלית, סיבה, אופן, מידה, תנאי), מציין מצב, קריאה, פנייה, הסגר, סימני פיסוק, תמורה, תמורה מזהה, תמורה מפרטת, תמורה מצמצמת (על פי בחירת בית הספר)

ג. ספרות

 1. שירההז'אנר השירי: שירת ימי הביניים (על פי בחירת בית הספר), שיר מודרני, שיר לירי, אמצעים אומנותיים, 'שמתא"ם': שם, מבנה, תוכן, אמצעים אומנותיים ומסר, טרום קריאה, קריאה מרפרפת, קריאה מעמיקה, הקשר, משמעות
 2. פרוזההז'אנר הפרוזאי: סיפור ריאליסטי, סיפור בדיוני, סיפור פואנטה, עלילה, בעיה, סיבוך, השהיה, שיא, התרה, סיום (פתוח, סגור או פואנטה), דמות ראשית, דמות משנית, דמות קולקטיבית/קיבוצית, מספר גיבור, מספר עד, מספר יודע כול, טרום קריאה, קריאה מרפרפת, קריאה מעמיקה, הקשר, משמעות (על פי בחירת בית הספר)

ד. תנ"ך

הטקסט התנ"כי: מאפיינים מבניים, מאפיינים תוכניים, טקסטים תנ"כיים (שניים-שלושה טקסטים), מאפיינים לשוניים (על פי בחירת בית הספר)

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • ידע והבנה – לזהות את היצירות שנלמדו ולהבין את משמעותן
 • ידע  – לקרוא טקסטים פשוטים, בינוניים או מורכבים, להבין את התוכן ולהגיב אליהם בכתב ובעל פה בהתאם
 • ייצוג ידע –  להציג ידע ומידע בכתב ובעל פה בפני קהלים שונים במגוון אמצעים בצורה בהירה
 • ניתוח–  לנתח טקסטים בנושאים שונים, לזהות את הרעיונות המרכזיים שבהם, את המסרים ואת נקודות המבט
 • שאילת שאלות לנסח שאלות תקינות מבחינה לשונית המותאמות למטרה ולקהל היעד

מיומנויות בין אישיות

 • ייצוג עצמי להציג בצורה בהירה עמדות, דעות וטיעונים לגבי נושאים כלליים ואישיים בפני הכיתה או קהלים שונים
 • ניהול שיח – להקשיב לאחר ולהגיב בענייניות  ובכבוד
 • שיתוף פעולה – לקחת חלק במשימה משותפת תוך כדי כיבוד תפקידם של חבריהם לקבוצה

מיומנויות תוך אישיות

 • הכוונה עצמית–  להציב יעדים בשיפור מיומנויות השפה השונות ובהרחבת אוצר מילים
 • התמדה – לגלות התמדה ועניין במהלך למידת היצירות השונות
 • מסוגלות – לחוש ביטחון ביכולתם לעמוד בפני קהל, לדבר ולהרצות על תחומי עניין שונים


Values.png ערכים

אהבת הדעת

גילוי עניין, סקרנות, חדוות למידה ורצון להכיר את שורשי התרבות והשפה העברית הנעוצים בספר התנ"ך

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • טיפוח ערכים הומניים דרך היצירות השונות (המשותפים לכל הדתות המונותאיסטיות) אוניברסאליים וייחודיים
 • הקניית ערכים של פתיחות וסובלנות אל השונה והאחר דרך למידת השפה

כיבוד ערכי המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל הקהילות השונות בתוכה

היכרות וקבלה של מגוון קהילות כפי שהן באות לידי ביטוי ביצירות שונות

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

טיפוח תחושת מסוגלות ואמונה ביכולת להתמודד בהצלחה עם אוצר מילים בעברית