מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ט/שעת חברה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שעת חברה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. התלמיד כחלק מקבוצה חברתית, חברות ושיתוף פעולה

 1. התלמיד יבין את הציפיות שלו ושל קבוצת השווים בכיתה וידע לתרגם אותן לתקנון כיתתי ברוח המוסד החינוכי.
 2. התלמיד יכיר את המושגים קבוצה וקבוצת עמיתים.
 3. התלמיד יכיר את המושג קהילה ויבין את קשרי הגומלין בין קהילת בית הספר לקהילה הגיאוגרפית.
 4. התלמיד יכיר ויברר מרכיבי זהות יהודיים וישראליים שלו ושל הקבוצה.
 5. התלמיד יכיר גיבורי תרבות נוער ויברר את השפעותיהם על זהותו האישית בפרט ועל זהות הנוער בכלל.
 6. התלמיד ידע לצרוך תקשורת מתוך מודעות ליתרונות ולסכנות.

ב. מנהיגות ואחריות חברתית

 1. התלמיד יבין את המושגים מעורבות, שותפות ואחריות.
 2. התלמיד יעמוד על טיב היחסים בין מנהיג למונהגים על ידיו.
 3. התלמיד יעסוק במושג דוגמה אישית בהקשר למנהיגות.
 4. התלמיד יכיר מנהיגים מעוררי השראה מהארץ ומהעולם בעת החדשה.

ג. לחיות בחברה דמוקרטית רב תרבותית

 1. התלמיד יכיר את המושגים הידברות ופלורליזם וחשיבותם בחברה דמוקרטית.
 2. התלמיד יעסוק בדרכי מחאה ובגבולותיהן.
 3. התלמיד יכיר ויתרגל דרכים לדיון מובנה המסייע להידברות במצבי קונפליקט.
 4. התלמיד יכיר את הכלי "מסר האני" כמסייע לתקשורת במצבי קונפליקט.
 5. התלמיד יכיר גישות שונות בתרבות היהודית ובתרבויות אחרות בהקשר ליחס לשונה.
 6. התלמיד יכיר את המושג כבוד הדדי ויברר את זהותו ואת ערכיו במפגש עם השונה.
 7. התלמיד יכיר מרכיבים דומים ושונים בין בני נוער ממגזרים שונים בחברה הישראלית.

ד. שייכות, סולידריות ומעורבות

 1. התלמיד יברר את מחויבותו כיהודי וכישראלי לתרבות, לסביבה ולחברה.
 2. התלמיד יכיר את סולם הערכים האישי, האוניברסלי והיהודי.
 3. התלמיד יבין כי מעורבות חברתית תורמת להתפתחותו האישית ולפיתוח תחושת השייכות שלו לקהילה.
 4. התלמיד יעסוק ביחסי ישראל-תפוצות ויכיר בחשיבות הערבות ההדדית בין ישראל לתפוצות לשם הבטחת המשך קיומו ועתידו של העם היהודי.
 5. התלמיד יבין את החשיבות של צרכנות נבונה ומודעת למען עולם בר קיימא.

ה. טיפוח זהות ישראלית - יהודית (בהתאמה למגזרים - בפיתוח)

 1. התלמיד יכיר את יום הזיכרון ליצחק רבין, את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואת יום הזיכרון לחללי צה"ל ומשמעותם.
 2. התלמיד יכיר ימי לוח בתרבות היהודית, הישראלית והאוניברסלית ומשמעותם.
 3. התלמיד יכיר את המושגים אנטישמיות ואנטישמיות חדשה.
 4. התלמיד יבין סוגיות של התמודדות רוחנית וזהות יהודית בתקופת השואה (בשבילי הזיכרון).
 5. התלמיד יכיר את המושג "חסידי אומות העולם" וסיפורי הצלה שונים בתקופת השואה תוך כדי דיון במורכבות ההצלה ובמשמעות מעשי הצלה אלה (בשבילי הזיכרון).

ו. מחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית

 1. התלמיד יעסוק בביטויים שונים של התרבות הישראלית בתחומים של ספרות, שירה, אדריכלות, אופנה וכדומה.
 2. התלמיד יכיר את המושגים כור היתוך ופלורליזם תרבותי בהקשרים חברתיים.

ז. סיום ופרידה, יציאה לחופשה

 1. התלמיד יסכם ברמה האישית והקבוצתית את השנים בחטיבת הביניים ויציב יעדים לעתיד.
 2. התלמיד ידע להכיר תודה לחבריו לכיתה ולמוריו.
 3. התלמיד יהיה מודע להתנהגויות סיכוניות לקראת חופשת הקיץ.

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה – הבנת מושגים הקשורים למעורבות, שותפות ואחריות בקבוצה ובקהילה
 • העברה ויישום – שימוש במיומנויות ובידע הנרכש והעברתם לתחומי דעת וחיים שונים
 • חשיבה רפלקטיבית – תהליכי עיבוד, המללה והמשגה של התנסויות חברתיות
 • חשיבה ביקורתית – בחינת מצבים מנקודות מבט שונות
 • נקיטת עמדה – גיבוש עמדה בסוגיות ערכיות שונות תוך כדי הפעלת שיקול דעת

מיומנויות בין אישיות

 • איתור צרכים ויזמות חברתית – ערנות ומודעות לסביבה, איתור צרכים, העלאת יוזמות אפשריות למימושם וקידום פעולות למימושן
 • התנהלות חברתית – עמידה בלחץ חברתי, התחשבות בחברים בהקשר לרשתות חברתיות
 • ניהול שיח מכבד – הקשבה, ביטוי עצמי והצגת עמדה מנומקת במסגרת דיונים בכיתה ובקבוצה
 • קבלת החלטות – קבלת החלטות מושכלות תוך כדי רגישות חברתית ערכית לפרט ובקבוצה
 • שיתוף פעולה ועבודת צוות – לקיחת חלק פעיל ומקדם בחיי הכיתה כקבוצה חברתית

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – אמפתיה ומודעות רגשית לצורכי הפרט והחברה
 • מודעות – מודעות ליכולות אישיות כבסיס להעצמה אישית ולתרומה לכיתה ולבית הספר
 • מימוש עצמי – בירור מרכיבי הזהות האישית, החברתית והתרבותית ומימושה

Values.png ערכים

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

 • כבוד הדדי וקבלת השונה בתרבות היהודית ובתרבויות אחרות
 • יושר והגינות בהקשר ליחסים בקבוצה ותקשורת בין אישית

מימוש עצמי, מיצוי היכולות וניהול חיים בעלי משמעות

 • מימוש עצמי במסגרת הכיתה כקבוצה חברתית

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות

 • הידברות ופלורליזם וחשיבותם במדינה דמוקרטית ורב תרבותית
 • רב תרבותיות וישראליות משותפת וביטוייה בתרבות הישראלית
 • חופש הביטוי וגבולות המחאה כחלק מטיפוח תרבות דמוקרטית

ערכי מורשת ותרבות יהודיים-ציוניים וערכי תרבות ייחודיים

 • שייכות ומחויבות לזהות תרבותית בהקשר לחגים, מועדים וימי זיכרון כמעצבים זיכרון קולקטיבי
 • מחויבות יהודית וישראלית לתרבות, לסביבה ולחברה
 • התמודדות רוחנית וזהות יהודית בתקופת השואה
 • ערבות הדדית ביחסי ישראל-תפוצות לשם הבטחת המשך קיומו ועתידו של העם היהודי

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

 • מודעות וערנות לקהילה ולסביבה הקרובה
 • מעורבות חברתית ותרומתה להתפתחותו האישית של הפרט ולפיתוח תחושת השייכות שלו לקהילה
 • צרכנות נבונה ומודעת למען עולם בר קיימא