מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

קדם-יסודי: הסיפור השלם

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

"הסיפור השלם – משלימים את הפרקים החסרים בסיפור של כולנו"

יישום המלצות ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות המזרח וספרד

רקע:

התכנית: "הסיפור השלם – משלימים את הפרקים החסרים בסיפור של כולנו", נועדה להעצמת מורשת יהדות המזרח וספרד. היא מעדכנת, משלימה ומוסיפה לתכניות הלימודים את הפרקים החסרים בסיפור הכולל שלנו כעם אחד.

התכנית נבנתה ע"י צוות המשרד בהתבסס על המלצות ועדת ביטון והיא מיועדת לכלל הלומדים במערכת מגיל הגן והלאה. היא מלווה באתר [/edu.gov.il/special/East%20legacy/Pages/hp.aspx "הסיפור השלם"] המציג את התכנית לצד חומרי הוראה-למידה מגוונים

הנחיות ליישום הנושא במוסד החינוכי:

על כל מוסדות החינוך לשלב בתכנית המוסדית פעולות מגוונות להעמקת ההיכרות עם העושר התרבותי, החברתי וההיסטורי של קהילות יהדות ספרד ומזרח.בהתאם להנחיות הבאות:

1.    במסגרת תכ"ל הפורמלית: יש לשלב את הנושא בתכניות הלימודים הפורמליות במסגרת שעות הליבה, כחלק בלתי נפרד מההוראה, למידה והערכה

2.    במסגרת תכ"ל הבלתי פורמלית: יש לשלב את הנושא בתכניות הלימודים הבלתי פורמליות במסגרת התכנית הכיתתית והחוץ כיתתית, בשיעורי בחירה ובסיורים, בביה"ס ובתנועות הנוער, במפגשים ממשיים ובסביבה הווירטואלית.

3.    במסגרת ימי לוח: יש לייחד לנושא  ימי לוח קבועים, בהתאם ללוח הגאנט הארצי כמו: "שבוע העליות" ו"יום היציאה והגירוש" וכן במיזמים אחרים, כגון: "תכנית אור ממזרח", "שיר של יום", "קרב" ו"שלום שבת"

4.    במסגרת המרחב המוסדי: יש לוודא שבמרחבים הבית ספריים ובסביבות הלימודיות כמו:בספריה, במסדרונות, במרכזי למידה הנושא יבוא לידי ביטוי בציטטות, בתמונות, במיצגים, בדמויות, באירועים

·       במסגרת הפיתוח המקצועי: יש להקצות לנושא מפגשים ייחודיים במסגרת הפיתוח המקצועי בקרב הצוות כקבוצה ולוודא שהנושא ישולב במסגרת ההכשרה וההשתלמות בתחום המקצועי

·       במסגרת הליווי וההדרכה: יש לשלב את הנושא במסגרת ההדרכה וליווי הצוותים