מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

קטגוריה: הערכת עובדי הוראה על פני רצף הקרירה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תהליכי ההערכה והמשוב מכוונים בעיקר לקידום ולשיפור עבודתם של  עובדי החינוך, ההוראה והניהול והעצמתם במערכת החינוכית שבה הם  פועלים. תהליכי הערכה משמשים מצע חשוב לקידום תהליכים ולשיפור איכותם. תהליכים אלו מתבססים על תרבות שבה למידה, הוראה והערכה מהוות פעולות תומכות ושלובות זו בזו .

עובדי נדרשים להערכה על פני כל רצף הקרירה שלהם. בתחילת דרכם המקצועית,  נדרשים להערכה הבוחנת את התאמתם לעבודה בהוראה ובהמשך נדרשים להערכה מעצבת. החל משנת הלימודים תשע"ח ואילך  (בהלימה להסכם אופק חדש 2016 ), כל עובדי ההוראה  שותפים לתהליך הערכה מעצבת  ולשיח משמעותי בנוגע לעבודתם. תהליך ההערכה המעצבת מיועד לקדם הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה- בכיתה, בזירות הבית ספריות ובצוותים, ולחבר בין תהליכי ההערכה להתפתחות המקצועית של המורים והמורות לטובת שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה בבית הספר.

 אוכלוסיית היעד:

 • מתמחים בשנת ההתמחות: הערכת מתמחים
 • עובדי הוראה בשנת הערכה לקביעות- הערכה לקביעות
 • כלל עובדי ההוראה, אחת למספר שנים, בהלימה לנדרש בהסכם אופק חדש 2016- הערכה מעצבת.

נהלים וכלי הערכה:

הערכת מתמחים:

 • נוהל הערכת מתמחים
 • משוב אמצע שנת התמחות
 • הערכה מסכמת של שנת ההתמחות

הערכה לקביעות

 • נוהל הערכה לקביעות
 • כלי להערכת מורים לקביעות
 • כלי להערכת מורים לחנ"ג לקביעות
 • כלי להערכה לקביעות לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים ומטפלות באמצעות אומנויות

הערכה מעצבת

 •  הערכה מעצבת -ערכה למנהל
 • מפת ממדים להערכה מעצבת של מורים ומורות
 • מפת מימדים להערכה מעצבת של עובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים ומטפלות באמצעות אומניות  

קטגוריה זו אינה מכילה כרגע דפים או קובצי מדיה.