מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:אוטונומיה: מנהלים ומורים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אוטונומיה: מנהלים ומורים

יעד 14: ביסוס אוטונומיה במערכת החינוך וחיזוק מארג היחסים עם הרשויות המקומיות

מדדי תוצאה

שיעור המנהלים המדווחים על אוטונומיה וגמישות פדגוגית.pngיעד 14 מורים מדווחים על גמישות.png

**2 המדדים לעיל לא נמדדו במיצ"ב תשע"ח

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

208. הרחבת הניהול העצמי לחטיבות הביניים העצמאיות| מינהל פדגוגי | ♣♠

209. הרחבת אזורי בחירה מבוקרת לרשויות נוספות| מינהל פדגוגי | ♣♠

210. רגולציה: טיוב והתאמת הרגולציה והבקרה לתפיסת האוטונומיה, תוך הפחתת נטל הדיווחים | מינהל רישוי בקרה ואכיפה, מינהל כלכלה ותקציבים | ♠

211. ניהול דיפרנציאלי: גיבוש מדיניות המאפשרת רמות גמישות משתנות לבתי ספר ורשויות מקומיות, בהתאם למאפייניהם | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל פדגוגי | ♠

212. מעבדת רשויות מקומיות: בחינת מודלים שונים של מארג היחסים בין המשרד והרשויות מקומיות| מינהל פדגוגי , אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

213. גיבוש והטמעה של תהליכי תכנון ויישום משותפים של משרד החינוך והרשויות המקומיות | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

214. מיסוד מנגנוני עבודה וסדירויות תומכות לשיפור השותפות בין המשרד לרשויות המקומיות | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

215. גיבוש מהלך לליווי רשויות מקומיות לשיפור ביצוע תפקודי הליבה ומתן שירותי חינוך איכותיים | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

216. פיתוח מדידה רשותית למדידת איכות החינוך ברשות| אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♠

217. יידוע והטמעה של מרחבי הגמישות הקיימים למנהלי בתי ספר| מינהל פדגוגי | ♠

218. ייזום וקידום של חדשנות במערכת החינוך על ידי ליווי והרחבה של בתי הספר הניסויים וביצוע תהליכי מעבדה מגוונים בשטח| מינהל פדגוגי | ♠

219. מינוי והכשרה של מנהלי יחידות נוער ומנהלי התנדבות ברשויות המקומיות| מינהל חברה ונוער| ♣♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר בתי הספר בגמישות פדגוגית של הפיתוח המקצועי 800 1,500 2,000 - 3,200

(פ"ב)

מספר הרשויות שמשתתפות בתכנית בחירת הורים מבוקרת 47 53 60 67 74
מספר בתי הספר ייחודיים 65 141 156 - 201

(פ"ב)

מספר רשויות מקומיות שכתבו תכנית עבודה  יישובית

משותפת עם המשרד

- 107 81 190 255
בתי ספר המלווים באזורי בחירה מבוקרת 950 1,050 1,370 (פב)
מספר הרשויות המקומיות המפעילות

מעבדות אוטונומיה

11 11 11 11
מספר מנהלי יחידות נוער ברשויות

מקומיות ערביות

65 67