מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:אקלים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אקלים

יעד 7: טיפוח אקלים מיטבי

מדדי תוצאה

יעד 7 אלימות ברשת .pngיעד 7 חשיפה לאלימות דיווחי תלמידים .pngיעד 7 היעדר תחושת מוגנות דיווחי תלמידים.png

יעד 7 תלמידים מדווחים על יחסי קרבה למורים.pngיעד 7 תלמידים מדווחים על יחסי חיוביים לתלמידים אחרים .png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

77. ליווי הפעלת תכנית בית ספרית לקידום אקלים מיטבי ולצמצום אלימות | מינהל פדגוגי | ♣♠

78. הטמעת מודלים לשיח מורה-תלמיד לשיפור הקרבה והאכפתיות בין מורים לתלמידים מינהל פדגוגי | ♣♠

79.הפעלת תוכנית בית ספרית לקידום אקלים חינוכי מיטבי ולצמצום אלימות (אח"מ) מינהל פדגוגי | ♣♠

80. התנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה: מינהל פדגוגי | ♣♠

•הגברת המודעות להשפעת החשיפה למסכים, לבריונות ברשת ולתכנים לא מותאמי-גיל

•שותפות במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת ( 105) - טיפול באירועי חינוך המגיעים למוקד והפניה להמשך טיפול על ידי גורמי טיפול במערכת החינוך

81. הפעלת תוכנית כישורי חיים בכל שלבי הגיל והטמעת תוכנית חדשה לכישורי חיים לכיתות י' מינהל פדגוגי, מינהל חברה ונוער | ♣♠

82. הפעלת פיילוט של תוכנית בין-משרדית "מיניות במרחב בטוח" 45 במרחב הרשותי מינהל פדגוגי | ♣♠

83. שותפות הורים - פיתוח והפעלת תוכניות לקידום מערכת היחסים ושיתופי הפעולה בין צוותי החינוך וההורים מינהל פדגוגי ומינהל חברה ונוער | ♣♠

84. פיתוח מקצועי: שימוש במרכזי סימולציה למורים להעמקת יכולות תקשורת בין-אישיות | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר מוסדות חינוך בהם מתקיימת תכנית אח"מ

מלווה בהדרכה

645 664 654 850 1000
מספר מוסדות חינוך במודל שותפות חינוכית עם הורים 135 175 215
שיעור בתי הספר המקיימים פעילויות בשבוע

הלאומי לגלישה בטוחה ברשת

92% 92% 95% 95% 95%
מספר הפניות למטה הלאומי להגנה על ילדים

ברשת (105) שהופנו להמשך טיפול על ידי גורמי טיפול

במערכת החינוך

3,500
רשויות מקומיות בתוכנית "מיניות במרחב בטוח" 5 5 5
מספר תלמידים בתכנית ״עמיתים ומשפיעים״ 11,000 11,175 11,200 11,300 11,400