מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:גני ילדים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גני ילדים

יעד 11: קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים לצמצום הפערים

מדדי תוצאה

  • אין מדדי תוצאה למדד זה

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

170. המשך הכשרת הגננת המובילה וביסוס מעמדה | מינהל פדגוגי  | ♠♣

171. פיתוח מנהיגות חינוכית בקרב מפקחות, מדריכות וגננות מובילות | מינהל פדגוגי | ♠♣

172. גיבוש מסלולי קריירה ואופק מקצועי לצוות החינוכי בגני הילדים מינהל עובדי הוראה | ♠

173. הרחבת תוכנית "מעגן"[1] | מינהל פדגוגי | ♣♠

174. הטמעת מודל "הגן העתידי" | מינהל פדגוגי | ♣♠

175. פיתוח ועיצוב סביבות למידה מותאמות למאה ה-21 על פי תפיסת הגן העתידי| מינהל פיתוח | ♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר גננות מובילות 1163 920 970 1,000 1050 (פב)
מספר גנים בהם פעילה תכנית מעגן 2,122 2,200 2236 2,650 3,000
מספר גני ילדים במודל "הגן העתידי" 1,300 2,100 2,800 3,500 (פב)
מספר גננות בתוכנית "מבטים" 14,649 17,160 17,500 20,000 (פב)
  1. מערך תומך גן. תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך.