מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:חינוך טכנולוגי-מקצועי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חינוך טכנולוגי-מקצועי

יעד 3: הנגשת החינוך הטכנולוגי-מקצועי לכלל האוכלוסיות

מדדי תוצאה

יעד 3 זכאים לבגרות חינוך טכנולוגי.pngיעד 3 מספר התלמידים הזכאים לבגרות בחינוך הטכנולוגי.pngיעד 3 זכאות לתעודת הסמכה טכנולוגית.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

44. הטמעת לימודי קוד ורובוטיקה בגני הילדים ובכיתות היסודי | מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ומינהל פדגוגי | ♣♠

45. הגדלת מסגרות הלימוד ושיעור התלמידים בלומדים מקצועות טכנולוגיים באוכלוסיות ייחודיות (מרכזי חינוך טכנולוגי, לב טכנולוגי במגזר החרדי, הערבי ובקרב נערותר' מטרה ג) | מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ומינהל פדגוגי | ♣♠ 

46. יצירת רשת ביטחון לתלמידים שלא הגיעו להסמכה (קורסי הסמכה של 80 שעות) | מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ומינהל פדגוגי | ♣♠

47. הגדלת היצע המסגרות והמגמות בחינוך הטכנולוגי-מקצועי ובפרט מגמות הדרושות לתעשיית ההי-טק | מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♣♠

48. יישום תוכנית של עתודה מדעית-טכנולוגית בבתי ספר שבחרו בכך | מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♣♠

49. הגדלת שיעור התלמידים המשלבים מקצועות טכנולוגיים עם מקצוע ליבה מדעי: כימיה, פיזיקה או ביולוגיה | מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ומזכירות פדגוגית | ♣♠

50. הסבת מהנדסים והנדסאים להוראת המקצועות הטכנולוגיים | מינהל עובדי הוראה ומינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

  

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
תלמידים המתנסים בתעשיה 12,000 13,012 18,000 26,000 36,000
מספר התלמידים הלומדים בנתיב הטכנולוגי

ומשלבים עם מקצוע ליבה מדעי: כימיה, פיזיקה או ביולוגיה

151,000 156,000 161,000 166,000 171,000
מספר תלמידים בחינוך הטכנולוגי 151,000 154,496 160,000 166,000 173,000
מספר תלמידים בלימודי המשך, טכנאים

והנדסאים

7,100 7,034 8,100 8,700 10,000