מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:חינוך יסודי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חינוך יסודי

יעד 11: קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים לצמצום הפערים

מדדי תוצאה

מדדי למידה משמעותית בכיתות ה׳-ו׳.pngמדדי למידה משמעותית בכיתות ה׳-ו׳ - יסודי.pngיעד 11 מורים מדווחים על הוראה דיפרנציאלית.pngיעד 11 שיעור כיתות א-ג עם 32 תלמידים ומטה.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

176. מתווה להכשרת מורים ביסודי | מינהל עובדי הוראה, מינהל פדגוגי | ♣♠

177. חיזוק תפקיד מחנך הכיתה וההוראה הכוללת | מינהל פדגוגי  | ♣♠

178. התאמת המדיניות והפיתוח המקצועי להוראה בכיתה הטרוגנית | מינהל פדגוגי  | ♣♠

179. בינוי כיתות בהתאם למדיניות הקטנת מספר התלמידים בכיתות לפי עשרוני הטיפוח | מינהל פיתוח | ♠

180. הפעלת מערך בית הספר של החופש הגדול ושל החגים והפעלת צהרונים במסגרת תכנית ניצנים| מינהל פדגוגי | ♣♠

181. גיבוש מדיניות בנושא מעורבות הורים ושיעורי בית והטמעת תכנית "חונכות בקריאה" - תכנית למעורבות הורים כמלווים  הנאה בקריאה ותרגול מיומנות הקריאה| מינהל פדגוגי  | ♠♣

182. פעילות גופנית: גיבוש מדיניות בנושא תרבות של פעילות גופנית במסגרת השיעורים כמפתח לשיפור הישגים ואקלים | מינהל פדגוגי |♠    

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר ילדים המשתתפים בבית הספר של

החופש הגדול (מופיע גם תחת יעד 13)

320,229 327,753 369,119 *
מספר ילדים המשתתפים בבית הספר של החגים

(מופיע גם תחת יעד 13)

342,000 472,680 490,000 500,723 (פב)
מספר ילדים בתכנית ניצנים 198,989 214,738 230,000 240,00 (פב)