מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:יוצאי אתיופיה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יוצאי אתיופיה[1]

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה

זכאות אתיופי.png
שיעור הזכאים לבגרות במתמטיקה 4-5 יח״ל מקרב יוצאי אתיופיה.pngשיעור העומדים בתנאי הסף לקבלה לאוניברסיטה מכלל הלומדים בי״ב.png
תנועות אתיופי.png
יעד 9 נושרים יוצאי אתיופיה.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

123. הפעלת מערך סיוע ותגבור לימודי לקידום הישגים של יוצאי אתיופיה | מינהל פדגוגי  | ♣

124. הפעלת סדנאות לצוותי חינוך בנושא כשירות תרבותית| מינהל חברה ונוער | ♣♠

125. הגדלת מספר המשתתפים בחוגים ובתנועות נוער| מינהל חברה ונוער | ♣♠

126. הפעלה של מחוון מותאם רב-תרבותי, במטרה להקטין את מספר התלמידים יוצאי אתיופיה המופנים לחינוך המיוחד| מינהל פדגוגי | ♣♠

127. קידום מנהיגות נוער מקרב יוצאי אתיופיה והכנה לקראת שילוב חברתי והכנה לשירות משמעותי  | מינהל חברה ונוער | ♣♠

128. הגדלת מספר המורים יוצאי אתיופיה בתפקידי הוראה משמעותיים וצמצום נשירת המורים (תספ"ה) | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר משתתפים מקרב יוצאי אתיופיה

בפעילות רשותית של הכנה לצה"ל

3,659 4,200 5,000 5,944
שיעור המשתתפים בשנת שירות ומכינות קדם צבאיות

 מקרב יוצאי אתיופיה

320 384 550 670
מספר  תלמידים  משתתפים בתוכנית מצטיינים

מקרב יוצאי אתיופיה

600 1,852 1,300 1,500
מספר המורים יוצאי אתיופיה מתוך המורים החדשים 444 528 600 650
משתתפים בתנועות וארגוני נוער מקרב יוצאי אתיופיה 10,131 12,000 13,000 16,523
חניכים יוצאי אתיופיה בקבוצות מנהיגות לקראת שילוב חברתי

והכנה לשירות משמעותי

654 833
  1. יוצאי אתיופיה - תלמידים שנולדו באתיופיה או שאחד מהוריהם נולד באתיופיה.