מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:ילדים ונוער בסיכון/נשירה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ילדים ונוער בסיכון

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה

יעד 9 שיעור הנשירה השנתית.pngיעד 9 שיעור נשירה שנתית בכיתות י-י ב מבתי ספר לפי חמישון טיפוח מוסד בחטיבה העליונה (תשע ו-תשע ז).pngיעד 9 נשירה אשכול למס.pngיעד 9 זכאות לבגרות תואר ראשון.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

96. הרחבת המענים הקהילתיים (קידום נוער, היל"ה, מועדוני נוער) לבני נוער נושרים | מינהל פדגוגי  | ♣♠

97. הרחבת מענים בתוך בתי הספר (מב"ר אתג"ר מל"א, תל"ם) לילדים הנמצאים בסכנת נשירה, בין היתר הוספת כיתות שח"ר ביישובים ערביים והעצמה רגשית למח"טים וכיתות אתג"ר | מינהל פדגוגי  | ♣♠

98. מיקוד מאמץ בקרב אוכלוסיות שתופעת הנשירה הגלויה והסמויה בהן נרחבת יותר | מינהל פדגוגי | ♣♠

99. הקמת יחידות לשירותי האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון ברשויות | מינהל פדגוגי  | ♣♠

100. טיוב תהליכי העבודה בין המשרד לרשויות המקומיות במטרה לייעל את הטיפול בנוער בסיכון | מינהל פדגוגי  | ♣♠

101. הטמעת הדיווח ע"י מנהלי בתי"ס בהתייחס לנשירה הסמויה (עפ"י חוזר מנכ"ל בנושא) | מינהל פדגוגי  | ♣♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר תלמידים בסיכון המטופלים בקידום נוער 13,861 14,500 15,000
מספר תלמידי היל"ה שהשלימו 12 שנות לימוד 1,200 1,350 1,500
מס' תלמידים מטופלים בקידום נוער

שהשלימו את לימודיהם

5,247 5,800
יחידות משותפות של שירותי האגף לחינוך ילדים

ונוער בסיכון

20 26 48 50
שיעור בתי הספר עם כיתות מרכזי חינוך

טכנולוגיים ברשויות באשכול למ"ס 1-3

71.7% 71.7%
תלמידים בכיתה י"ב בכיתות לב[1]:
  • לב טכנולוגי
  • לב עיוני
25,728

24,654

26,576

26,243

29,440

27,853

מספר ילדים במועדוניות 6,045 6,150 6,300 6,375 (פב)
מספר מרכזי נוער ברשויות המקומיות 85 88 109 116 (פב)
מספר תלמידים המטופלים על ידי קציני ביקור סדיר 71,400 82,280 90,508 99,559
מספר תלמידים מטופלי קידום נוער מנותקים בתוכנית

"היל"ה"

7,200 7,700 8,200 9,200 (פב)
מספר מרכזי "היל"ה" ששופצו 57 62 72
  1. כיתות ל"ב טכנולוגי (אתגר) ול"ב עיוני (מב"ר – מסלול בגרות רגיל) פותחו במאמץ למניעת נשירה. הלימודים בהם מיועדים לבוגרי חטיבת הביניים שהם בעלי פוטנציאל המאפשר הצלחה בבחינות הבגרות, אך קיים חשש שלא יממשו פוטנציאל זה, בעיקר בגלל הרגלי למידה לקויים.