מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:יעילות ואפקטיביות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעילות ואפקטיביות

יעד 16: קידום תרבות ארגונית ומנגנוני עבודה בין יחידתיים המקדמים יעילות, אפקטיביות ושקיפות

מדדי תוצאה

  • ללא מדדי תוצאה

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות


224. בניה, תיקוף והטמעה של תהליכי משאבי אנוש חדשים במשרד, לרבות האצלת סמכויות בתחום התקן, תהליכי קליטה ופרידה, מנגנונים להנעה ותמרוץ עובדים, ועוד | מנהל הון אנושי | ♣♠

225. הפיכת המשרד לארגון לומד באמצעות פיתוח כלי הדרכה והכשרה מתקדמים ופיתוח מקצועי לעובדי המשרד | מנהל הון אנושי | ♣♠

226. קידום תהליכי חשיבה ותכנון אסטרטגיים במערכת החינוך על רבדיה | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

227. הפחתת העומס הבירוקרטי על מנהלי בתי הספר על ידי ריכוז ואיחוד דיווחים במערכות המשרד ושיפור ממשקי המידע ביניהן ועל ידי הטמעת מערכת הנוכחות החדשה במערכת המרכב"ה | מינהל פדגוגי ומינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

228. גיבוש תיק תלמיד דיגיטלי, במסגרת ארגון מחדש של המידע במשרד וריכוזו ברמת תלמיד, עובד הוראה ומוסד חינוך| ועדה בין-משרדית בהובלת מינהל כלכלה ותקציבים | ♠

229. גיבוש תיק עובד הוראה דיגיטלי, במסגרת ארגון מחדש של המידע במשרד | מדען ראשי

230. קידום תהליכים של אפקטיביות לתוכניות ולמענים של משרד החינוך | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל תקציבים וכלכלה, ראמ"ה | ♣♠

231. הפעלה ופיתוח של תוכניות העתודה במערכת החינוך במסגרת החלטת הממשלה "עתודות לישראל", בדגש על פיתוח של רשתות בוגרי התוכניות: תוכנית "אדוות" לדרג הבכיר במערכת החינוך, צוערים לחינוך הלא-פורמלי ותוכנית "אלומות" לעתודה ניהולית במערך הכשרת המורים | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל עובדי הוראה, מנהל ח"ן | ♠

232. הפעלת מערך "מעבדות" ו"חממות" לגיבוש פתרונות לאתגרים פדגוגיים במערכת החינוך| מינהל פדגוגי, מדען ראשי

233. גיבוש תמונת סיום רצויה למערכת החינוך בשנת 2030 בתחום הלמידה, בדגש על המשגה, סטנדרטיזציה והקניה של מיומנויות נבחרות | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

234. גיבוש תמונת סיום רצויה למערכת החינוך בשנת 2030 בתחום איכות ההון האנושי בהוראה, בדגש על גורמי מוטיבציה והתמדה של עובדי ההוראה האיכותיים ביותר במערכת | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל עובדי הוראה | ♣♠

235. הנגשת מאגרי מידע רלוונטיים לציבור במסגרת יישום החלטת ממשלה 1993 מיום 30.08.2016 | מנהל כלכלה ותקציבים, מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

236. משילות מידע: גיבוש אסטרטגיה למשילות מידע ויישומה | מינהל כלכלה ותקציבים, אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מינהל פדגוגי | ♠

237. בקרת משאבים: גיבוש מערך בקרה אחר המשאבים המוקצים לרשויות מקומיות ולבעלויות | מינהל כלכלה ותקציבים, מינהל רישוי בקרה ואכיפה | ♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר מאגרי המידע שהונגשו לציבור 21 31
תהליכי היוועצות שהתקיימו:
  • פיזיים
  • מקוונים
2

4

4

6

10 10 10