מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:למידה משמעותית

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

למידה משמעותית - מיומנויות חשיבה

יעד 1: קידום ידע ומיומנויות חשיבה בכל תחומי הדעת בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים

מדדי תוצאה

יעד 1 אסטרטגיה ללמידה עצמית.pngשיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה.pngשיעור התלמידים המדווחים על רלוונטיות וערך ללומד ולחברה.pngשיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה והערכה איכותיות.pngשיעור התלמידים המדווחים על הוראה דיפרנציאלית.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

5. הטמעת תיק תוכניות לימודים, הכולל: | מזכירות פדגוגית | ♣♠

  • ידע, מיומנויות וערכים הנדרשים בתוכניות הלימודים ובמתווי ההערכה וההיבחנות של כלל תחומי הדעת
  • פיתוח כלים ויחידות הוראה בתחומי הליבה בחטיבת הביניים

6. פיתוח והטמעת עקרונות ההוראה האיכותית לקידום הלמידה המשמעותית | מדען ראשי, מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מינהל עובדי הוראה | ♠

7. שילוב שאלות חשיבה מסדר גבוה ועמ"ר בתהליכי הוראה-למידה-הערכה בדגש על בחינות הבגרות | מזכירות פדגוגית | ♣♠

8. חיזוק מקצועי של רכזי מקצוע ורכזים פדגוגיים בבית הספר לשיפור ההישגים ולחיזוק הלמידה המשמעותית | מזכירות פדגוגית, מינהל עובדי הוראה ומינהל פדגוגי | ♣♠

9. פיתוח מקצועי והדרכה: | מזכירות פדגוגית, עובדי הוראה ומינהל פדגוגי | ♣♠

  • פרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות ודיפרנציאליות
  • קהילות מקצועיות לומדות
  • דרכי הוראה והערכה עתירות מדיה, כולל פיתוח פריטי בחינה לדוגמה

10. תרגול מתוקשב של תלמידים במיומנויות המאה ה-21 בתחומי הדעת מזכירות פדגוגית ומינהל פדגוגי | ♣♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
בחינות בגרות מתוקשבות:
  • מספר בתי הספר
  • מספר המקצועות
  • מספר התלמידים הנבחנים 
181

5

4,300

436

6

10,500

480

6

12,500

575

6

14,250

מס' מוסדות בהם מורים מובילים פנים בי"ס לשיפור

דרכי הוראה

227 450 580 590
מספר רכזי מקצוע שהוכשרו להיות סוכני שינוי

ללמידה משמעותית בבית ספרם

מדד בפיתוח

יעודכן השנה

תכניות לימודים ייחודיות
  • מספר בתי ספר
  • מספר תכניות אזוריות
103

26

114

27

115

14

125

18

מספר הקהילות המקצועיות הלומדות בתחומי הדעת 98 141 220 320 400
מספר מוסדות חינוך ניסויים – "חממות" 100 130 160 190 220
מספר מוסדות חינוך המתנסים במודל פדגוגי שהצליח - 24 60 108 156