מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:למידה משמעותית רגשי חברתי וערכי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

למידה משמעותית - רגשי חברתי וערכי

יעד 2: קידום מיומנויות רגשיות וחברתיות וערכים בלמידה

מדדי תוצאה

יעד 2 תלמידים מדווחי על רלוונטיות הלמידה .pngיעד 2 יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים-דיווחי תלמידים.pngיעד 2 דיווחי התלמידים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם בכיתה.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

37. פיתוח ידע בנושא פסיכו-פדגוגיה בתהליכי הוראה-למידה | מינהל פדגוגי,מזכירות פדגוגית

38. שילוב אומנויות כתחום דעת וכאמצעי לקידום למידה משמעותית בכלל תחומי הדעת  | מזכירות פדגוגית | ♠

39. פיתוח כלים להערכת מיומנויות רגשיות וחברתיות | מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מדען ראשי, ראמ"ה ומינהל חברה ונוער | ♠

40. פיתוח מיומנויות וכישורים רגשיים וחברתיים במסגרת תכנית "כישורי חיים" וחיבור לחינוך לערכים | מינהל פדגוגי ומזכירות פדגוגית ♠|♣

41. הטמעה המדיניות בנושא ליבת החינוך החברתי, בדגש על הכשרת המחנכים  | מינהל חברה ונוער ♠|♣

42. הפעלת מרכזי סימולציה למורים להעמקת יכולות תקשורת בין-אישיות| מינהל עובדי הוראה

43. הכשרת היועצים לקידום היבטים פסיכו-פדגוגיים בלמידה | מינהל פדגוגי

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
בתי ספר יסודיים בתוכניות "שגרירי

מפתח הלב"ו"שגרירי יזמות"

* 717 770 840 910