מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:מגזר בדואי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חברה בדואית

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה

שיעור הנושרים - מגזר בדואי.png
יעד 9 בדואי ערבית ח .pngיעד 9 בדואי מתימטיקה ח .png

יעד 9 מתימטיקה ה ערבי.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

116. תכנון והפעלת תכנית חומש לקידום המגזר הבדואי, ובכללם המדדים הנ"ל (בהתאם להחלטת ממשלה 2397) | משנה למנכ"ל, מזכירות פדגוגית, מחוז דרום | ♠♣

117. ליווי מנהלים וצוותים לשיפור הישגים, שיפור אקלים בית ספרי ולמניעת אלימות (דרום)| מחוז דרום | ♣

118. הפעלת תוכנית למנהלים לעבודה עם נתונים כבסיס לשינוי דפוסי עבודה וחשיבה (דרום)| מחוז דרום | ♣

119. פיתוח תוכניות פדגוגיות, המקדמות רצף חינוכי (דרום)| מינהל פדגוגי, מחוז דרום | ♠♣

120. הקמת מרכזי לימוד אזוריים זמניים ביישובים הבדואים הלא מוכרים בדרום| מינהל פדגוגי, מחוז דרום | ♠♣

121. הפעלת פיילוט אג"ח חברתי להגברת ההיקף של בוגרי מתמטיקה ב-4 ו-5 יחידות בגרות ברהט |אגף פרויקטים לאומיים, מחוז דרום | ♠♣

122. בניית מרחבים לימודיים לא-פורמליים ב-8 רשויות (צפון) | מינהל פיתוח, מחוז צפון | ♠♣

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א פ"ב
מספר חניכים בתנועות נוער וארגוני נוער במגזר בדואי (דרום) 4500 5,300 6,595 6,000 6,900 7,800
מספר חניכים בתכניות חינוכיות במגזר הבדואי (דרום) 6,820 7,960 7,738 8,500 8,750 9,000
בתי הספר יסודיים במיקוד בחברה הבדואית (דרום) 78 63 52 14
שיעור התלמידים בחברה הבדואית בחינוך הטכנולוגי 49% 49% 53% 54% 55%
בתי ספר על-יסודיים בתוכנית "שוחרי שינוי" בחברה

הבדואית

24 37 23
תקצוב דיפרנציאלי - חטיבות עליונות (מודל דוקטוס) 11
תקצוב דיפרנציאלי - חטיבות ביניים (מודל 1) 9