מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:מגזר חרדי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חברה חרדית

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה

יעד 9 חרדי זכאות לבגרות יב.pngיעד 9 חרדים תלמידות בעלות הסמכה טכנולוגית.pngיעד 9 נשירה מגזר חרדי.pngמוסדות חינוך במסלול ממ״ח וישיבות תיכוניות חרדיות.png

יעד 9 שיעור תעסוקה במגזר החרדי לפי ממשלה .png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

142. קידום תכנית לקידום הישגים בחינוך היסודי ולרמות לימוד מוגברות במתמטיקה ואנגלית בחינוך העל-יסודי | מחוז חרדי |♣

143. יישום תכנית "חוג לכל ילד" מותאמת לחינוך החרדי במקצועות היסוד (אנגלית, מדעים ומתמטיקה) | מינהל חברה ונוער, מחוז חרדי| ♠♣

144. התאמת תכניות הלימודים והמדידה למאפייני החינוך החרדי | מחוז חרדי | ♣

145. התאמת ספרי הלימוד לחינוך החרדי| מזכירות פדגוגית, מחוז חרדי | ♠♣

146. חיזוק המגמות הטכנולוגיות והתמקצעות המורים בתחום  | מינהל מדע וטכנולוגיה, מחוז חרדי | ♠♣

147. קידום תכניות פדגוגיות וטיפוליות למניעת נשירה ומיצוי פוטנציאל  | מינהל פדגוגי, מחוז חרדי | ♠♣

148. המשך הפעלת תכנית "סמינר-כיתה" לחיזוק ההכשרה  | מינהל עובדי הוראה , המחוז החרדי | ♠♣

149. הפעלת תוכנית ייחודית להכשרת מורים גברים לתואר ראשון במקצועות היסוד | מינהל עובדי הוראה , המחוז החרדי | ♠♣

150. הרחבת הפיתוח המקצועי האיכותי לחרדים ופיתוח מודולות ייעודיות | מינהל עובדי הוראה , המחוז החרדי | ♠♣

151. בינוי ששה מרכזי פסג"ה לאוכלוסיה החרדית | מינהל עובדי הוראה , מינהל פיתוח | ♠

152. בינוי ושיפוץ תשתיות מוסדות החינוך בהתאם לתכנית מערכתית כוללת | מינהל פיתוח ומחוז חרדי | ♠♣

153. חיזוק תשתיות המחוז כגורם המוביל ליישום התכנית | מחוז חרדי | ♣

154. בניית תשתיות ומנגנוני עבודה מול הרשויות המקומיות לקידום החינוך החרדי בתחומן | מחוז חרדי | ♣

155. טיוב ומיסוד של סדירויות ומנגנוני עבודה ברשויות מקומיות מעורבות במטרה לשפר את המענים לתלמידים חרדים | מחוז חרדי | ♣

156. הרחבת מספר מוסדות החינוך ומספר התלמידים המתגייסים ליישום משימות לאומיות בחירום (הל"ל) | מינהל חברה ונוער, מחוז חרדי|♣♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר הכיתות בתכנית לקידום הישגים בחינוך היסודי - 92 200 330 360
מספר התלמידים בתכנית לקידום הישגים בחינוך היסודי - 1,936 4,178 6,600 7,200
מספר התלמידים בתכנית חוגי העשרה בכיתות היסודי - 5,224 6,600 8,250 9,900
מספר הבנים הלומדים בכיתות טכנולוגיות (ט-יב) 1,640 1,935 1,987 1,987 1,987
מספר הלומדות הכשרה מקצועית חלופית שאינה הוראה בסמינרים 300 300 2,505 3,098 4,500 (פב)
שיעור הזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית:
  • בנים
  • בנות
44%

67%

48%

70%

52%

73%

56%

76%

60%

79%

מספר התלמידים בתכנית מגוון לימודים, ט'-יב'  בנים 418 852 1,084 1430 1716
מורים גברים המוכשרים להוראת מקצועות היסוד (ערך מצטבר) 800 800 950 1,450 1,950
מספר המורים המשתתפים בתהליכי פיתוח מקצועי 12,900 13,150 13,750 15,350 16,750
מורים חרדים (בנים) שמקבלים הכשרה 500 500 500
תלמידות להוראה שנתון א' – חברה חרדית 4,600 4,300 4,250 4,200 3,850