מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:מגזר ערבי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חברה ערבית

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה

יעד 9 ערבי אנגלית ח.pngיעד 9 ערבי אנגלית ה .png

יעד 9 ערבי מתימטיקה ח.pngיעד 9 מתימטיקה ה ערבי.png

יעד 9 ממוצע הישגים ב עברית שפה שנייה .pngיעד 9 ערבי אוריינות PISA.pngיעד 9 ערבי זכאות לבגרות .pngיעד 9 ערבים עומדים בתנאי סף לאוניברסיטאות.pngיעד 9 ערבי לומדים לתואר ראשון.pngשיעור התלמידים במגזר הערבי הנושרים מתוך הלומדים.pngיעד 9 שיעור התלמידים דוברי הערבית המדווחים על מעורבות באירועי אלימות(1).pngשיעור התלמידים המשתתפים בפעילות תנועות נוער או ארגוני נוער.pngיעד 9 פעילות פנאי - העשרה, אומנות וספורט.pngיעד 9 פיתוח וקידום מקצועי של מורים (דיווחי מורים) - מגזר ערבי.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

102. חיזוק מרכיב האוריינות במסגרת תכניות הלימודים  בשפה, מתמטיקה ומדעים| מזכירות פדגוגית | ♠

103. מתן תגבור לימודי לתלמידים בהוראת עברית דבורה | מזכירות פדגוגית ומינהל פדגוגי  | ♣♠

104. תכנון והטמעה של תוכניות התערבות לקידום התלמידים ולצמצום פערים לימודיים ברשויות ובמוסדות חינוך בעלי קשיים מתמשכים | מזכירות פדגוגית ומינהל פדגוגי  | ♣♠

105. טיפול הוליסטי, כולל שיפור ההישגים, ב-6 ישובים במיקוד בחברה הערבית | משנה למנכ"ל | ♠♣

106. מיקוד במנהיגות הביניים וליווי למנהלים של בתי ספר יסודי וחט"ב לשיפור ההישגים | מינהל פדגוגי , משנה למנכ"ל | ♣♠

107. שיפור הכשרת מורים לשם השבחת איכות ההוראה מינהל עובדי הוראה ומזכירות פדגוגית | ♠

108. שיפור ההכשרה ומערכי הפיתוח המקצועי למורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל במגזר הערבי | מזכירות פדגוגית | ♠

109. העלאת איכות המתקבלים במכללות להכשרת מורים והמתקבלים להוראה בבתי הספר, בין היתר ע"י  פיתוח והטמעת מבחן כניסה בשפת אם ערבית ועברית למורים דוברי ערבית | מינהל עובדי הוראה, מזכירות פדגוגית | ♠

110. פתיחת חממות להתמחות וכניסה להוראה בחברה הערבית | מינהל עובדי הוראה | ♠ 

111. הכשרת מורי של"ח וידיעת הארץ להוראת התחום בבתי ספר דוברי ערבית | מינהל חברה ונוער | ♠♣

112. הפעלת תכנית חינוך לחיי קריירה ברשויות במגזר הערבי | מינהל פדגוגי | ♠♣

113. עידוד והרחבת פעילות מגזר שלישי ליצירת מענים חינוכיים והעצמת בני הנוער וחיזוק מיומנויות תעסוקה | מינהל חברה ונוער | ♣♠

114. קליטה ייעודית של בעלי תפקידים ברשויות ובביה"ס (מנהלי יחידות נוער רכזי חוגים, רכזי בי"ס כעוגן בקהילה), להטמעת תכניות החינוך הבלתי פורמלי | מינהל חברה ונוער ומינהל פדגוגי | ♠

115. בניית תשתיות ניהוליות ופיזיות ברשויות המקומיות במגזר הערבי לקידום חינוך בלתי פורמלי | מינהל חברה ונוער | ♣♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
שיעור גני הילדים במגזר הערבי המפעילים

תכנית "טעימות בעברית"

500 700 900
מספר מתנ"סים חדשים שיוקמו במגזר הערבי 20 24 35 40 40
רשויות מקומיות במגזר הערבי אשר הקימו יחידות נוער 47 48 48 48 48
מספר הרשויות הערביות בעלות יחידות

משותפות לשירות האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון

7 7
מספר יישובים ערביים בתכנית "רואד"

להנגשת ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית

25 50 50 50 50
מספר המלגות למקצועות נדרשים המנוצלות 650 650 800 800 800
מספר הלומדים מהמגזר הערבי בתכנית לתואר M. Teach 82 100 123 150 150
שיעור המורים שעברו את מבחן הכניסה בשפה הערבית 31% 35% 40%
שיעור תלמידי החברה הערבית הזכאים

להסמכה בחינוך הטכנולוגי

24.2% 24.8% 25.5% 26.5% 28%
שיעור המשתתפים בחינוך הטכנולוגי בחברה הערבית 44% 46% 47% 48%