מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:מזרח ירושלים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מזרח ירושלים

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה

שיעור הזכאים לבגרות מכלל הלומדים בכיתה י״ב - מזרח ירושלים.pngמספר הזכאים לתעודות הסמכה טכנולוגיות ותעסוקתיות מקרב תלמידי מזרח ירושלים.pngיעד 9 שיעור הנשירה של תלמידי ט-י ב במזרח ירושלים.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

129. הפעלת תוכניות לשיפור השליטה בשפה העברית בגני הילדים, בבתי הספר העל-יסודיים ולצוותי ההוראה | מזכירות פדגוגית |♠♣

130. הפעלת קורסים בחינוך הטכנולוגי המותאמים לביקוש ולצורכי בתי הספר|מינהל מדע וטכנולוגיה |♠♣

131. הפעלת תוכניות לטיפול בפרט ולמניעת נשירה מבתי הספר | מינהל פדגוגי |♠♣

132. הפעלת מערך חינוך לא-פורמלי במזרח ירושלים: "חוג לכל ילד" (ג'-ו'), מד"צים ותוכניות העצמה (ז'-י"א) | מינהל חברה ונוער |♠♣

133. בינוי כיתות בבתי הספר ועידוד למסלול לימוד לבגרות ("התוכנית הישראלית") | מינהל הפיתוח, מחוז מנח"י | ♠♣

134. עידוד והרחבה של פעילות המגזר השלישי ליצירת מענים חינוכיים, להעצמת בני הנוער ולחיזוק מיומנויות התעסוקה| מחוז מנח"י |♣

135. חיזוק השליטה בשפה העברית הדבורה – מזרח י-ם | מזכירות פדגוגית, מחוז מנח"י |♠♣

136. הכשרת המפקחים כרפרנטים לתחומי דעת מרכזיים וכמתווכים בין המפמ"רים למדריכים המחוזיים | מזכירות פדגוגית ומחוז מנח"י |♠♣

137. הקמת מערך יועצות ופסיכולוגים למזרח ירושלים | מינהל פדגוגי ומחוז מנח"י | ♠♣

138. הכשרת צוותי הוראה לקידום דיאלוג מורה-תלמיד | מינהל פדגוגי ומחוז מנח"י | ♠♣

139. פיתוח תרבות פנאי וספורט | מינהל חברה ונוער ומחוז מנח"י | ♠♣

140. הכנה הנוער במזרח ירושלים לעולם התעסוקה | מינהל חברה ונוער ומחוז מנח"י | ♠♣

141. בינוי מוסדות חינוך במזרח ירושלים | מינהל פיתוח ומחוז מנח"י | ♠♣

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
שיעור תלמידים הלומדים בתכניות:
  • "עברית אקדמית"
  • "עברית תעסוקתית"
40

200


66

220

מספר כיתות א-ו במזרח י-ם הלומדים בתכנית הישראלית 6 21 21 24
מספר כיתות ז-יב במזרח י-ם הלומדים בתכנית הישראלית 143 165 198 203 223
מספר המורים במזרח י-ם שעברו הכשרה להוראת עברית 22 91 125 156 288

(פג)

מספר הלומדים בחינוך הטכנולוגי 1,570 1,957 2,250 2,450 2,700
מספר התלמידים בתכניות העצמה ומיומנויות לנוער 2,569 2,569 4,410 5,500 6,000
מספר תלמידים משתתפים ב"חוג לכל ילד" במזרח ירושלים 7,000 7,500 8,000
מספר תלמידים בבתי הספר העל-יסודיים הלומדים באולפני עברית 1,364 1,540 1,672