מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:מחוננים ומצטיינים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מחוננים ומצטיינים

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

160. הרחבת שיעור התלמידים המאותרים כמחוננים ומצטיינים | מינהל פדגוגי ♣♠

161. בינוי ושיפוץ של מרכזי העשרה| מינהל הפיתוח|  ♠

162. תכנון והפעלה של תוכניות לטיפוח מצטיינים בבתי הספר (יסודי ועל-יסודי) | מינהל פדגוגי|  ♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ
מספר בתיה"ס היסודיים המשתתפים בפיילוט "המחונן בכיתתו" 4 18 30
מספר התלמידים שאותרו כמחוננים (3% מהאוכלוסיה הכללית) 16,000 16,600
מספר התלמידים שאותרו כמצטיינים ( 4% - 8% מהאוכלוסייה הכללית) 12,000 13,000
מספר התלמידים שהשתתפו בתוכניות מצטיינים 75,000 76,000
מספר מרכזי העשרה איזוריים למחוננים ומצטיינים 57 58