מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:מעורבות חברתית ואזרחית

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מעורבות חברתית ואזרחית

יעד 6: קידום מעורבות חברתית והתפתחות אישית

מדדי תוצאה

יעד 6 ממצי ביס לעידוד מעורבות חברתית .pngשיעור התלמידים שסיימו את התכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית בהצלחה או בהצטיינות יתרה.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

73. פיתוח והפעלה של תוכנית בית ספרית לקידום מעורבות חברתית בבתי הספר היסודיים, בדגש על יוזמות תלמידים | מינהל חברה ונוער, מינהל פדגוגי | ♣♠

74. גיבוש והטמעה של מדיניות להרחבת התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבות הביניים | מינהל חברה ונוער, מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית | ♣♠

75. שילוב מעורבות חברתית בתחומי הדעת | מינהל חברה ונוער, מזכירות פדגוגית | ♣♠

76. פיתוח ויישום של תשתיות, המקדמות יזמות חברתית בקרב תלמידים בכל שלבי הגיל | מינהל חברה ונוער | ♣♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר יוזמות תלמידים ביסודי ובעל יסודי 1,080 1,300 1,500 1,700 1,900
מספר בתי הספר העל יסודיים עם רכזי מעורבות

חברתית שעברו הכשרה

948 948 1100 1100 1100
מספר הרשויות עם רכזי התנדבות בחינוך 88 87 90 93 95
מספר מוסדות החינוך שהחלו שימוש מלא באפליקציה

להשמת מעורבות חברתית

--- 200 481 600 750
מספר התלמידים המשתתפים במשימות לאומיות

בכיתות ז'-יב' (תכנית "הלל")

--- 15,000 18,000 19,000 20,000
בתי ספר יסודיים המפעילים תוכנית למעורבות חברתית

בכיתה, בבית הספר ובקהילה

770 830 850 1,000
שיעור בתי הספר שהכשירו את הצוות החינוכי

למעורבות חברתית

65% 69% 70%
מחנכים שסיימו הכשרה לתוכנית התפתחות אישית

ומעורבות חברתית בכיתות י-י"ב

6,508 8,012 9,763 11,390