מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:סביבות למידה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תשתיות ללמידה

יעד 4: פיתוח סביבות למידה מותאמות

מדדי תוצאה

יעד ללא מדדי תוצאה

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

51. התאמת הבינוי וסביבות הלמידה של מוסדות החינוך למאה ה-21, ובכלל כך בינוי מוסדות חדשניים | מינהל פיתוח | ♠♣

52. תכנון מדיניות לאיתור שטחים ציבוריים וניצול אפקטיבי שלהם מינהל פיתוח | ♠

53. פיתוח ויישום של תוכנית בינוי רב-שנתית לבינוי ולפיתוח מוסדות חינוך מינהל פיתוח | ♠♣

54. בנייה ושיפוץ של כפרי נוער וחוות להוראת מקצוע החקלאות מינהל פיתוח | ♠♣

55. קידום הנגשת מבנים מינהל פיתוח | ♠

56. שיפוץ והצטיידות ספריות בבתי הספר מינהל פיתוח | ♠♣

57. יישום התכנית לקידום חינוך דיגיטאלי | מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית ומינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

58. העשרת עזרי ההוראה באמצעות הענן והקטלוג החינוכי, פורטל פדגוגי, הספרייה הלאומית והטלוויזיה החינוכית| מזכירות פדגוגית ומינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
שיעור מוסדות חינוך קיימים ששופצו או חודשו 350 405 712 950
מספר מרחבי למידה שתוקצבו לעיצוב חדשני

(21M) (נתון מצטבר)

681 1,021 1,660 2,260 2,840
מוסדות עם הנגשה פרטנית:

אקוסטית

פיזית

4,332

462

5,866

642

מוסדות חינוך ששודרגו וחוזקו מפני

רעידות אדמה (תכנון וביצוע)

38 50 88 330
מרחבים פיזיים שעוצבו לפי התפיסה הפדגוגית החדשה

בבתי ספר קיימים: חצרות לימודיות, כיתות וסביבות למידה

42 69 94 119 142
מוסדות חינוך חדשניים 23 38 53 73 93
ספריות בית-ספריות ששופצו 58 370
חוות חקלאיות 42 45 48 51 54
מעבדות מדעים שהושלמה בהן הצטיידות

- יסודי

- חט"ב

- כימיה

- פיזיקה

- ביולוגיה

28

425

125

0

0

240

110

80

150

55

240

110

80

150

35

269

110

100

150

150

297

110

100

150

150

(פ"ב)