מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:פיתוח מקצועי-מורים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פיתוח מקצועי מורים

יעד 13: טיוב ההכשרה, הקליטה, הפיתוח המקצועי וההערכה לעובדי ההוראה

מדדי תוצאה

יעד 13 ניהול פיתוח הצוות החינוכי בביהס.pngיעד 13 עבודה שיתופית של מורים .png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

195. הטמעה של תכנון תהליכי הלמידה של עובדי הוראה בראייה רב-שנתית על ידי מנהלי בתי ספר | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

196. פיתוח מפת מסלולי קריירה לעובדי הוראה | מינהל עובדי הוראה | ♠

197. פיתוח והרחבה של תהליכי פיתוח מקצועי במרחבים חדשים ובמסגרות למידה חדשות על כל רצף הקריירה  | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

  • מורים מובילים
  • מרכזי סימולציה
  • קהילות מקצועיות לומדות

198. הטמעת הערכה אפקטיבית לעובדי הוראה וחיבורו לפיתוח המקצועי של עובד ההוראה | מינהל עובדי הוראה | ♠♣

199. עדכון כלים להערכת מתמחים ועובדי הוראה לגמר תקופת הנסיון | מינהל עובדי הוראה | ♠

200. שימוש בנתוני הערכה של עובדי הוראה לייעול הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ולקידום יעדים בית ספריים | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

201. הדרכה: ניהול אפקטיבי של ההדרכה והטמעת מודל הדרכה חדש ביסודי| משנה למנכ"ל | ♣♠

202. ניהול כוח המתנדבים בשטח באופן שיענה על צורכי בית הספר (סטודנטים, שירות לאומי-אזרחי ושנות שירות, מורות חיילות, גרעיני נח"ל ומתנדבים | מינהל חברה ונוער ומינהל עובדי הוראה | ♣♠ 

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר הקהילות המקצועיות הלומדות בתחומי הדעת 98 140 220 400 (פב)
מספר בתי ספר הפועלים בגמישות פדגוגית של הפיתוח המקצועי 800 1,500 2000 2500 3,000
מספר מרכזי סימולציה 15 18 35 (פב)