מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:פיתוח מקצועי – מנהלים, מפקחים ובעלי תפקידים נוספים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פיתוח מקצועי - מנהלים, מפקחים ובעלי תפקידים נוספים

יעד 13: טיוב ההכשרה, הקליטה, הפיתוח המקצועי וההערכה לעובדי ההוראה

מדדי תוצאה

  • ללא מדדי תוצאה

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

203. מנהלים | משנה למנכ"ל | ♣♠

  • פיתוח מקצועי למנהלים במהלך הקריירה בדגש על מנהלים בתחילת דרכם בהובלת אבני ראשה
  • עדכון מודל להערכת מנהלים לקידום

204. מפקחים | משנה למנכ"ל | ♣♠

  • פיתוח מקצועי בהובלת אבני ראשה

205. הטמעת מערכת ממוחשבת להסדרת התכנים של תהליכי מפקח ומנהליו | מינהל תקשוב, משנה למנכ"ל | ♠

206. הסדרה מינהלית, משפטית ותוכנית של תומכי ההוראה במערכת החינוך | מינהל עובדי הוראה, ייעוץ משפטי | ♠ 

207. מינוי והכשרה של מנהלי יחידות נוער ומנהלי התנדבות ברשויות המקומיות| מינהל חברה ונוער | ♠ 

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר המנהלים בוגרי תכנית ההכשרה באבני ראשה  (מתשע"א) 633 824 947 - -
מספר מנהלים ומפקחים בראשית דרכם המקבלים ליווי והדרכה אישית 700 704 610 - -
מספר מנהלי יחידות הנוער שמונו והוכשרו 234 230 240 240 240
מספר מנהלי התנדבות ברשות שמונו והוכשרו 88 89 90 110 120