מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:פערים לפי רקע חברתי-כלכלי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פערים לפי רקע חברתי-כלכלי

יעד 8: קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו-חברתית

מדדי תוצאה

יעד 9 זכאות לבגרות .pngשיעור הזכאים לבגרות עם 5 יח״ל מתמטיקה-אנגלית בחמישון טיפוח 5.pngמיצוי פוטנציאל בבחינות הבגרות ב-5 יחידות מרבעון המיצ״ב העליון במיצ״ב ח׳.png פערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה יעד 9 פער סוציו אקונומי עברית ה .pngיעד 9 דוברי עברית פער סוציו אקונומי ח.pngיעד 9 פער סוציו אקונומי ערבי ה .pngיעד 9 פער בין סוציואקונומי ערבי .png

  • שיעור בתי הספר בתכנית "מרום" שיצאו ממיקוד גבוה עקב שיפור מצבם (מדידה תחל בתשע"ט)
  • פערים בתשתיות חינוך בלתי פורמאלי לפי רקע חברתי-כלכלי

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

85. המשך יישום התקצוב הדיפרנציאלי ביסודי ובחט"ב | מינהל פדגוגי  | ♣♠

86. הפעלת פיילוט תקצוב דיפרנציאלי בחטיבה העליונה במגזר הערבי והבדואי | מינהל פדגוגי  | ♣♠

87. תוכנית ליווי ותמיכה פדגוגית וארגונית בבתי ספר במדדי טיפוח גבוהים (תכנית מרום): | מינהל פדגוגי | ♣♠

  • המשך יישום
  • גיבוש ליווי וכלי הערכה לבתי ספר המסיימים את התוכנית

88. תכנון והפעלה של תוכנית "מהפך" לבתי ספר תת-משיגים בשלב גיל יסודי אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מינהל עובדי הוראה | ♣♠

89. יישום תכנית מצוינות בפריפריה וברשויות מקומיות תת-משיגות | מזכירות פדגוגית ♣♠

90. פיתוח תפיסת ניהול דיפרנציאלי של מענים ומשאבים לביה"ס | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מינהל כלכלה ותקציבים, מדען ראשי, ראמ"ה | ♣♠

91. הטמעת תשתיות לחינוך בלתי פורמאלי ברשויות באשכול למ"ס 1-3 בחברה הערבית| מינהל חברה ונוער | ♣

92. יישום תכנית לחיזוק הצפון הכוללת תכנית חינוך בלתי פורמאלי מותאמת לכל רשות, חוג לכל ילד תקציבי בינוי למוסדות החינוך ושיפוץ מרכזי חינוך טכנולוגי | מחוז צפון, מינהל חברה ונוער, מינהל פיתוח ומינהל פדגוגי|

93. הרחבת מפעל ההזנה לגני ילדים ובתי ספר בחינוך המיוחד | מינהל פדגוגי|

94. עדכון מודל תקציבי והיערכות מחודשת של מערך ההשאלה של ספרי לימוד | מינהל פדגוגי |♠

95. חיזוק סל התרבות בישובים בפריפריה בהיבטים תקציביים וארגוניים | מינהל פדגוגי|

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מס' בתי הספר ב"מרום" 319 456 645 544
מורים בתכניות ייחודיות המשולבים

בפריפריה חברתית וגאוגרפית

1,000 1,250 1,500 1,750 2,000
בתי ספר המשתתפים בהשאלת ספרי לימוד 2,329 2,507 2,507 2,850
תלמידים המקבלים ארוחה חמה

בבית הספר במסגרת מפעל ההזנה

295,720 355,467 408,340 463,401 520,867
בתי ספר תת-משיגים בתכנית "Turnaround" 10 100
שיעור הניגשים לבחינת בגרות

במתמטיקה 5 יחידות לימוד ברשויות מקומיות

מדורגות באשכולות למ"ס 1-5

10% 10% 14%
שיעור הניגשים לבחינת בגרות

באנגלית 4 ו- 5 יחידות לימוד ברשויות המדורגות באשכולות למ"ס 1-5

53% 54% 57% (פב)
מספר התלמידים המשתתפים בחוג

במסגרת תוכנית "חוג לכל ילד" במחוז צפון

33,743 33,560 36,500 43,923 (פב)
רשויות מקומיות תת-משיגות המשתתפות

בתוכנית למצוינות בפריפריה

0 14 26 38