מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:קבלה וקליטת מורים חדשים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קבלה וקליטת מורים חדשים

יעד 13: טיוב ההכשרה, הקליטה, הפיתוח המקצועי וההערכה לעובדי ההוראה

מדדי תוצאה

יעד 13 ממוצע קבלה להוראה.pngיעד 13 מורים מדווחים על ליווי קליטה .png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

189. גיוס מועמדים איכותיים ללימודי הכשרה ע"י העלאת רף הקבלה וביצוע תהליכי מיון  | מינהל עובדי הוראה | ♠

190. הרחבת מספר הסטודנטים להוראת המקצועות הנדרשים במערכת החינוך והעלאת איכותם | מינהל עובדי הוראה | ♠

191. חיזוק מוסדות ההכשרה באמצעות פיתוח מתווה הכשרה חדש, איחודי מכללות וקידום מעבר לות"ת | מינהל עובדי הוראה | ♠

192. יצירת מסגרות מאפשרות ותומכות הצלחה בהוראה במערכת החינוך לעובדי הוראה חדשים | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

193. איתור עובדי הוראה חדשים שאינם מתאימים ומניעת המשך העסקתם | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

194. קידום שילוב מיטבי של עובדי הוראה חדשים מאוכלוסיות מגוונות | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר הסטודנטים המוכשרים במכללות

ובאוניברסיטאות להוראה

13,033 13,033 13,476 14,408 14,897
מספר הסטודנטים בתכניות הסבת אקדמאים

וMTeach

450 600 800 1200 1600
מספר מצטבר של המכללות שעברו לות"ת 3 3 5 6 6
מספר עובדי הוראה עם דרגת MA 57,642 63,036 70,000 79,000 89,000
מספר הסטודנטים שימוינו באופן ייעודי ללימודי הוראה 417 573 800 1000 5000
מספר הסטודנטים המשתתפים

בתכנית "אקדמיה-כיתה"

1500 1,943 2,500 4,000 6,500
תומכי חינוך והוראה הפועלים במוסדות החינוך

במהלך יום הלימודים ואשר אינם מועסקים על ידי משרד החינוך

19,316 25,000 70,000
מספר המורים מהחברה הערבית המשובצים

במוסדות חינוך דוברי עברית

805 900 1,000 1,100
מספר המורים דוברי עברית המשובצים במוסדות

חינוך בחברה הערבית

73 100 420