מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תכנית רב-שנתית:שיעור תלמידים משולבים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שיעור תלמידים משולבים

יעד 10: קידום הכלה והשתלבות מיטבית של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות

מדדי תוצאה

שיעור התלמידים
חינוך מיוחד.png
הערה: יפותח מדד תלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד ומתמידים בשילוב במסגרות החינוך הרגיל

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

163. חשיפה והטמעה של התוכנית ליישום התיקון לחוק החינוך המיוחד 52 במטה, במחוזות, במוסדות החינוך, במתי"אות 53 וברשויות המקומיות - לקראת יישום מדורג (בתש"פ מחוז צפון ובתשפ"א יתר המחוזות) | המטה ליישום התיקון לחוק המיוחד ומינהל פדגוגי | ♠

164. היערכות ליישום ועדות זכאות ואפיון 54 באופן מדורג - הכשרת יו"ר ועדות הזכאות והאפיון והקמת מערכת מידע ותיאום עם מערכות קיימות | המטה ליישום התיקון לחוק המיוחד ומינהל פדגוגי | ♠♣

165. פיתוח והנגשה של מודלים מוצלחים לשילוב ולהכלה במוסדות החינוך באמצעות מעבדות וחממות | המטה ליישום התיקון לחוק המיוחד ומינהל פדגוגי | ♠♣

166. תכנון והפעלה של תוכנית להתמודדות עם תלמידים עם לקויות למידה ותלמידים עם בעיות רגשיות-התנהגותיות | המטה ליישום התיקון לחוק המיוחד ומינהל פדגוגי | ♠♣

167. תקצוב: | מינהל כלכלה ותקציבים, המטה ליישום התיקון לחוק המיוחד ומינהל פדגוגי | ♠

•שיפור מודל התקצוב לתלמידים משולבים

•שיפור מודל תקצוב המתי"אות

168. הון אנושי: מינהל כלכלה ותקציבים, המטה ליישום התיקון לחוק המיוחד ומינהל פדגוגי | ♠

•הכשרת סטודנטים להוראה והדרכת עובדי הוראה בחינוך הרגיל להתמודדות עם שילוב והכלה של תלמידים

•תכנון והפעלה של תוכנית לשיפור איכות מערך הסייעות וצמצום המחסור במטפלים

169. בניית כלי הערכה נוספים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים המטה ליישום התיקון לחוק המיוחד, מינהל פדגוגי וראמ"ה | ♠

תפוקות

ע"ח ע"ט פ פ"א
כיתות חינוך מיוחד שיוקצו לבינוי

במסגרת התוכנית החדשה

64 280 1,120
רשויות מקומיות שפועלות בהן ועדות השמה

לפי תיקון החוק

- 93 257 257
יו"ר ועדות זכאות ואיפיון ובעלי תפקידים

נוספים אשר עברו הכשרה ייעודית לתפקידם

- 360 1800