תכנית רב-שנתית תוכן עניינים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דבר המנכ"ל

דבר סמנכ"לית תכנון ואסטרטגיה

התוכנית הרב-שנתית למטה ולמחוזות משלימה את המתנ"ה המיועדת למוסדות החינוך. יצוין כי התוצאות והתפוקות המצוינים בתוכנית מפורטים יותר מהמפורסם לציבור והם יעדים פנימיים של המשרד, המציגים שאיפה לשיפור בהתאם ליעדיה של כל יחידה.

התכנית הרב שנתית בנויה על בסיס חשיבה תוצאתית, ולכן תחת כל יעד מופיעים אשכולות של מדדי תוצאה ומשימות מרכזיות המובילות לקידום מדדים אלו.

מטרה א': קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד 1: קידום הידע ומיומנויות החשיבה בכל תחומי הדעת, בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים

יעד 2: קידום מיומנויות רגשיות וחברתיות וערכים בלמידה

יעד 3: הנגשת החינוך הטכנולוגי-מקצועי לכלל האוכלוסיות

יעד 4: פיתוח סביבות למידה מותאמות

מטרה ב': חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד 5: חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים, תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית

יעד 6: קידום מעורבות חברתית והתפתחות אישית

יעד 7: טיפוח אקלים מיטבי

מטרה ג': קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד 8: קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו-חברתית

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

יעד 10: קידום הכלה והשתלבות מיטבית של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות

יעד 11: קידום חינוך איכותי בגילים הצעירים לצמצום הפערים

יעד 12: קידום רצף חינוכי מלא: בין-גילי ובין מסגרות חינוך

מטרה ד': חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד 13: טיוב ההכשרה, הקליטה, הפיתוח המקצועי וההערכה לעובדי ההוראה

יעד 14: ביסוס אוטונומיה במערכת החינוך וחיזוק מארג היחסים עם הרשויות המקומיות

מטרה ה': שיפור היעילות והאפקטיביות

יעד 15: שיפור השירות של מערכת החינוך, בפרט לעובדי הוראה

יעד 16: קידום תרבות ארגונית ומנגנוני עבודה בין-יחידתיים המקדמים יעילות, אפקטיביות ושקיפות


להורדה של התוכנית הרב-שנתית