קדם-יסודי יעד גני 6 טיפוח אקלים מיטבי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד גני

6טיפוח אקלים מיטבי

تنمية مناخ مثالي

 • שיפור יכולות הילדים ליצור קשרים בין-אישיים, להכיל שונות, לעבוד בקבוצה ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי האחר.
 • פיתוח זהות אישית ותחושת מסוגלות עצמית, יכולת לוויסות התנהגותי ורגשי.
 • קיום דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה בין אנשי הצוות, בין הצוות וההורים ובין הצוות והילדים.
 • קידום שותפות חינוכית שיטתית ארוכת טווח עם ההורים.
 • לזמן מרחבים להתנסויות חברתיות ומשחק בשיתוף פעולה.
 • לשלב בסדר היום של הגן פעילויות לוויסות עצמי ולרכישת כישורי חיים.
 • לבסס גישה אמפתית לאחר ולהכלת שונויות.
 • לפעול לשיפור האקלים הגני בהיבטים של קשרי צוות חינוכי-ילדים-הורים, תחושת שייכות ותחושת מוגנות - בד בבד עם קיום תוכניות תומכות.
 • לאפשר ביטוי רגשי במגוון דרכים.
 • למסד שגרות ומנגנונים המאפשרים ליווי לצוות בתחומי אקלים ומניעת אלימות במרחבים השונים הפיזי והווירטואלי. לדוגמה, קביעת זמן ומקום למפגשי צוות קבועים ללמידה, תמיכה וליווי במקרים של תלמידים עם קשיי התנהגות.
 • למסד שגרות ומנגנונים לליווי ותמיכה בצוות בקידום קשר מיטבי ובהתמודדות במצבים מורכבים עם הורים.
 • למפות צרכים ומענים בהקשר לאקלים הגני תוך שימת דגש על קידום תחושת המוגנות של הילדים.
 • לטפח מיומנויות וערכים בתחומים כגון: שליטה עצמית, ויסות רגשי, תקשורת מקדמת וחשיבה חיובית.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי-דתי ביעד זה.
איך אדע שמתקדמים אל היעד?
קיומן של תצפיות מתמשכות על תפקוד הילדים בגן לשם בניית תוכנית עבודה ראשונית ושיח עם הורים.
בגן שורר אקלים נעים וחיובי, ילדים משחקים ופועלים בסביבת גן בטוחה רגשית. ילדים מתקדמים ומתפתחים לאורך השנה בתחום החברתי.
סביבות הלמידה מאפשרות אינטראקציות חברתיות בגן ויצירת חברויות ושיתופי פעולה.
קיימת לגיטימציה לביטויים רגשיים מכל סוג ובאמצעים מילוליים ולא מילוליים. ילדים מביעים רגשותיהם בנוחות.


{{#tweekihide:firstHeading}}