קדם-יסודי יעד גני 7 הכלה והשתלבות למיצוי הפוטנציאל

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד גני

7קידום הכלה והשתלבות מיטבית של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל

تعزيز احتواء ودمج مثالي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصّة، في أطر التعليم العادي

 1. שיעור התלמידים המגיעים לוועדת זכאות ואפיון לאחר תהליכי מיצוי.
 2. אחוז התלמידים עם הצרכים המיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל.
 3. שיעור גני הילדים בהם מתאפשרים מענים נרחבים לילדים משולבים בהיבט הפיזי, הפדגוגי, החברתי-רגשי.
 4. שיעור הגננות המדווחות על שיפור מיומנויות בעקבות פיתוח מקצועי להכלת תלמידים שוני צרכים מיוחדים במסגרת גן הילדים הרגיל.
 • המדדים לעיל הינם מדדי תוצאה, הניתנים למדידה כיום. עם התפתחות הנושא יפותחו מדדים נוספים למדידת ההצלחה והאיכות של שילוב הילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל.


 • המדדים המצוינים מטה הינם מדדי תפוקה, בעלי ערך משמעותי נוכח היישום הראשוני של התיקון לחוק.
 1. שיעור התכניות האישיות הנבנות לילדים זכאי שירותי חינוך מיוחדים, בשיתוף ההורים, תוך קשר רציף ומתמשך.
 2. אחוז הגננות המשתתפות בפיתוח מקצועי בנושאי הכלה והשתלבות.
 3. שיעור הגננות המדווחות על קיומן של שגרות וסדירויות לשיתופי פעולה בין חברי הצוות הרב מקצועי המלווה את הגן.

יישום החוק

- ליישם את התיקון לחוק החינוך המיוחד (תיקון 11, יולי 2018) בהתאם להנחיות שיפורסמו, בכל הנוגע להיערכות לוועדת זכאות ואפיון ולצוות רב-מקצועי לקביעת שירותי חינוך מיוחדים.

- להבנות שגרות לבניית תכנית להכלה ולמיצוי אפשרויות ממשאבי החינוך הרגיל ולמעקב אחר יישומה, בשיתוף צוות רב-מקצועי וההורים (רכיבי תכנית התערבות).

- לקיים שגרות לשיתוף ההורים לבניית תכנית אישית לתלמידים זכאי שירותי חינוך מיוחדים, ברמת יידוע, היוועצות, תיאום ושיתוף פעולה.

- לבנות תכנית לשימוש מושכל במשאבי בית הספר למתן מענה מותאם לצורכי הכלה והשתלבות.

הכלה פדגוגית

- ליצור סביבות גן שונות המאפשרות מגוון רחב של התנסויות ולמידה לכלל ילדי הגן.

- ליצור מגוון תכנים ופעילויות המותאמות לקבוצת הילדים עם הצרכים המיוחדים, לאחר מיפוי והיכרות עם הילדים. (מבטים)

הכלה רגשית חברתית

- לקיים מיפוי של כלל ילדי הגן בתחום החברתי רגשי.

- לבנות תכנית אישית לכל ילד מבוססת מיפוי. (מבטים)

- להכניס לפחות תכנית אחת העובדת על התחום הרגשי-חברתי.

- לעסוק בתיווך רגשי וחברתי באופן שוטף בכלל פעילויות הגן.

הכלה ארגונית

- לתווך סוגיות ארגוניות לילדים ולהוריהם וללוותם, לדוגמה: כניסת אנשי טיפול לגן הילדים בהלימה לתכנית האישית של כל ילד, הנגשה,

אפיונים ייחודיים וכד'.

- ליצור מרחב שיח משותף של צוות הגן לרבות הצוות הרב מקצועי.

הכלה פיזית

- ליצור מרחבים רכים הנותנים מענה לכלל הילדים בגן.

- ליצור מרחבים מונגשים עבור קבוצת הילדים בעלי הצרכים המיוחדים.

- לאפשר שימוש בכלל מרחבי הגן ולהתאים את הסביבה לגילאי ולאפיוני הילדים.


 1. באיזו מידה צוותי הגן בקיאים בתהליכים אפשריים עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים?
 2. באיזו מידה הסביבה החינוכית בגן מותאמת לילדי הגן, ובכללם ילדים בעלי צרכים מיוחדים?
 3. האם נכתבה תכנית אישית לכל ילד בשיתוף המתי"א והצוות התומך של הגננת?
 4. באיזו מידה הגננת מזהה תחומים נוספים בהם יש צורך בטיפול והתייעצות טרם הפניית הילד למענים בקהילה?
 5. עד כמה קיים ליווי סדור לצוות הגן למתן מענה מקצועי ושוטף לילדים בעלי צרכים מיוחדים?
 6. עד כמה הגננת נעזרת בצוות הרב מקצועי ורואה בצוות זה כתובת זמינה בעבורה?
 7. באיזו מידה מתקיים תיווך לכלל הורי הגן בנושא מגוון הילדים בגן? באיזו תדירות?
 8. באיזו מידה מתקיימים מפגשים סדורים עם ההורים לדיווח על דרכי הטיפול וההתקדמות של ילדם?
 9. עד כמה קיימת מעורבות הורים בבניית תכנית לימודים והתאמת המענים הנדרשים לילדם?
 10. אילו סוגי מענים מקבלות הגננות בפיתוח המקצועי התומכים בידע ובמיומנויות הנדרשות בהתמודדות עם מגוון ילדי הגן?
 11. עד כמה הגננות המובילות מקבלות הכשרה וסיוע בבניית מערכי המפגשים שהן מעבירות באשכולות הגנים?
 12. מה מידת ההיענות של גננות בהרשמה לקורסים מסוגים שונים (מרכז פסג"ה, קורס מקוון, מיקרו-קרדיטציה)?
 13. באיזו מידה מתקיימים מודלים של למידה משותפת (סייעות וגננות, גננות חינוך מיוחד וחינוך רגיל וכד') ברחבי הארץ?

מה ייראה בגן

הכלה פדגוגית

·       ילדים משחקים ופועלים במרחב הגן, במשותף, תוך שימוש בכלל המרחב המותאם לצורכיהם ולגילם.

·       ילדים שותפים בעשייה הגנית, בפעילויות רבות ומגוונות.

·       ילדים מגלים עניין, משתתפים ומתמידים בפעילויות במכלול סביבות למידה לרבות המרחב החוץ גני.

הכלה רגשית חברתית

·      ילדים מביעים רגשות באופן ברור, מגלים הזדהות ואמפתיה עם האחר.

·       ילדים מוצאים פתרון בזמן קונפליקט בעצמם, מגשרים בין ילדים, נעזרים אחד בשני.

·      ילדים יוזמים ומובילים משחקים חברתיים מסוגים שונים במרחבי הגן השונים.

·      ילדים מקבלים אחד את השני ומשחקים בשיתוף, חרף השונות הקיימת בין כלל ילדי הגן.

הכלה ארגונית

·       לילדים מועבר מסר חינוכי אחיד במרחב הגן ובביתם כתוצאה משיח משותף הורה – צוות גן.

·       לילדים מתקיים טיפול אחיד וקבוע ע"י כל צוות הגן כתוצאה מתיאום בין הגננת לסייעת.

·       קיום סדירויות צוות רב-מקצועי לנושא הכלה: צוות גן, נציג מתי"א, פסיכולוג/ יועץ, מומחית תחום המתי"א לפי צורך.

·       כתיבת תכנית עבודה אישית ומחייבת עפ"י חוק לכל ילד משולב ותיעוד התקדמות הילד.

הכלה פיזית

·       ילדים בעלי צרכים מיוחדים יכולים לפעול ולשחק בכל סביבות הגן ללא קושי פיזי.

·       לילדים הזקוקים לטיפולים פרא רפואיים תינתן האפשרות לקיימם במרחב פרטי ונפרד מכלל ילדי הגן במידת הצורך.

{{#tweekihide:firstHeading}}