קדם-יסודי יעד גני 9 בניית מודלים לפיתוח מקצועי מחוזי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד גני

9בניית מודלים לפיתוח מקצועי מחוזי

بناء نماذج لتطوير مهنيّ لوائيّ

יעד זה מיועד למתכללות הפיתוח המקצועי

 • דיוק הפיתוח המקצועי בהלימה לצורכי המחוז
 • יצירת מודלים לפיתוח מקצועי בהתאם לאפיוני קהל היעד (גננות, מובילות, מדריכות)
 • הובלת פיתוח מקצועי ממוקד ומבוסס נתונים
 • להגדיר יעדים מחוזיים לפיתוח המקצועי של צוותי החינוך.
 • לבצע איתור צרכים של מובילות, מדריכות וגננות, ובהתאם לתכנן את הפיתוח המקצועי.
 • להגדיר פרקי זמן בהם נבחן תהליך הפיתוח המקצועי באמצעות מנגנונים שונים (תצפיות, משובים וכדומה)
 • אין משימות ייחודיות לחינוך המיוחד ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי-דתי ביעד זה.
איך אדע שמתקדמים אל היעד
מתקיימים מפגשים לפחות חמש פעמים בשנה לצורך:

1.       איסוף נתונים

2.       תכנון העבודה

3.       הגדרת משימות

4. מעקב ובקרה

5. למידה ארגונית

בחינת כלל התהליכים החינוכיים המתקיימים במרכזי הפסג"ה, ומתן מענה פדגוגי לצורכי הגננות במרכז.
 1. בתחילת השנה - למיפוי ואיתור צרכים נקודתיים, לטיפול בקורסי גננות.
 2. מפגש חודשי - מפגש לעדכון שוטף, תכנון משותף של מנגנוני עבודה משותפים, תכנון ימי שיא וכנסים, מעקב ובקרה אחרי קורסים קיימים.
 3. מפגש רבעוני - שיתוף ידע, חשיבה מושכלת על קידום פיתוח מקצועי ממוקד ומדויק בהלימה לצורכי המחוז והפיקוח.
 4. מפגש שנתי - לתכנון השנה הבאה, להסקת מסקנות ולהמשך בניית מנגנונים המדייקים את הפיתוח המקצועי עבור הגננות.
קיימת הלימה בין הפיתוח המקצועי המתקיים במחוזות לבין יעדי המחוז והאגף


{{#tweekihide:firstHeading}}